Skriv här det du söker efter!

Samarbeta med oss

Samarbeta med oss

Våra experter besitter kunskap som kan vara till nytta inom många delar av samhället. Olika former av samarbete ger en växelverkan som kan öppna för nya intressanta forskningsfrågor. Därför håller vi oss öppna för gemensamma projekt och delar gärna med oss av vår expertis, till exempel i form av forskning, fortbildning och arbetsgivarservice. Åbo Akademi upprätthåller också gärna kontakten med sina donatorer och alumner på olika håll i samhället. Hittar vi sätt att samarbeta? Hör av dig!

Kontakten med både universitetet och studiekompisarna behöver inte ta slut bara för att man får sina papper.

Martin Evers