Skriv här det du söker efter!

Informationsteknologi

Informationsteknologi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer oss från tidig morgon till sen kväll i form av spel, datasäkerhet och appar. Som IT-expert vill du ta del av utvecklingen och skapa nya innovationer. Under utbildningen blir du en skicklig problemlösare som gärna kombinerar både analytiskt, teknologiskt och ekonomiskt kunnande för att hitta optimala lösningar för både samhälle och näringsliv. Förutom förmågan att tänka logiskt och kreativt stärker utbildningen också dina färdigheter att leda och kommunicera effektivt och målmedvetet.

Avlagda studier i informationsteknologi kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i informationsteknologi.

Samtliga kurser inom informationsteknologi som erbjuds under läsåret arrangeras inom ramen för FITech-nätverket och anmälan sker därför genom att ansöka om studieplats via studieinfo. Det innebär att deadline alltid är absolut, det går inte att hoppa på en kurs i efterhand. Vid varje kurs finns en länk som går till kursens informationssida på FITech-webben. På den finns instruktioner hur du gör för att anmäla dig. Som vuxenstuderande (dvs inte inskriven för grundexamen vid ÅA) väljer du alltid alternativet ”Adult learner”.

Introduktion till informationsteknologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9 – 28.10.2022.
Lärare: professor Johan Lilius.
Anmälan senast 29.8.2022 https://fitech.io/en/studies/introduktion-till-informationsteknologi/.

Programmering I (5 sp), närundervisning i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9.- 26.10.2022.
Lärare: FM Annamari Soini.
Anmälan senast 29.8 https://fitech.io/en/studies/programmering-i/.

Introduktion till artificiell intelligens (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11 – 23.12.2022.
Lärare: professor Johan Lilius.
Anmälan senast 24.10.2022 https://fitech.io/en/studies/introduktion-till-artificiell-intelligens/.

Programmering II (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10 – 23.12.2022.
Lärare: FM Kristian Nybom.
Anmälan senast 23.10.2022 https://fitech.io/en/studies/programmering-ii/.

Människocentrerad design (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11 – 15.12.2022.
Lärare: FM Annamari Soini.
Anmälan senast 24.10.2022 (max 10 Öpu/FITech studerande) https://fitech.io/en/studies/manniskocentrerade-design/.

Introduktion till informationsteknologi MOOC (3 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: pågående under hela läsåret.
Anmälan: pågående under hela läsåret https://fitech.io/en/studies/introduktion-till-informationsteknologi-mooc/.

Databaser (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.1 – 31.1.2023.
Lärare: FD Mats Aspnäs.
Anmälan senast den 2.1 https://fitech.io/en/studies/databaser/.

Kravhantering av mjukvarusystem (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.1 – 19.3.2023.
Lärare: ED Anna Sell & Dragos Truscan.
Anmälan senast den 2.1 https://fitech.io/en/studies/kravhantering-av-mjukvarusystem/.

Programmering I (servicekurs) (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1 – 17.4.2023.
Lärare: FM Annamari Soini.
Anmälan senast den 15.1.2023 https://fitech.io/en/studies/programmering-i/.

Introduktion till informationsteknologi MOOC (3 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: pågående under hela läsåret.
Anmälan: pågående under hela läsåret https://fitech.io/en/studies/introduktion-till-informationsteknologi-mooc/.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsteknologi kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Studierna i informationsteknologi är datateknikens och datavetenskapens gemensamma kurser som är en kombination av teori och praktik.

Om du är intresserad av att söka in till ÅA via öpuleden, läs då mera här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/utbildningslinjen-for-informationsteknologi-opu-leden/

Om du fortsätter studera, t.ex. genom att söka till examensstudier vid Åbo Akademi väljer du huvudämnet datateknik eller datavetenskap. https://www.abo.fi/utbildningslinjer/informationsteknologi/

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet datavetenskap och
examensstudier i ämnet datateknik vid Åbo Akademi