Skriv här det du söker efter!

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Vården utvecklas i snabb takt och morgondagens vård påverkas av det vi lär oss idag. När du studerar vårdvetenskap får du kunskap och kompetens för att utveckla framtidens vård för ett socialt hållbart samhälle. Vårdvetenskap som ett internationellt akademiskt huvudämne handlar om en helhetssyn på hälsa, människan i vården, vårdandet samt den omgivning och värld som påverkar vårdprocesserna. Människokärlek, värdighet och etiska frågeställningar står i centrum av dina studier. Den kompetens du får kommer till nytta inom många områden på arbetsmarknaden.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

ÄMNESSTUDIER

Vårdvetenskapens grundbegrepp i olika välfärdskontexter (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.11-9.12.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.11, 13.11, 18.11, 19.11, 9.12.
Avgift: 75€.
Lärare: professor Lisbeth Fagerström, PhD Monika Koskinen.
Anmälan 12.8-4.11.2024.

FÖRDJUPADE STUDIER

Introduktion till avancerad klinisk vård (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.10-28.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 24.10, 28.10, 31.10, 12.11, 28.11.
Avgift: 75€.
Lärare: professor Lisbeth Fagerström.
Anmälan 12.8-12.10.2024.

 

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

ÄMNESSTUDIER

Etik och hälsa (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.1-11.2.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.1, 15.1, 21.1, 22.1, 11.2.
Avgift: 75€.
Lärare: professor Lisbeth Fagerström, PhD Monika Koskinen
Anmälan 18.11.2024-7.1.2025.

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vårdvetenskap vid Åbo Akademi