Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

NÄTKURS Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West, 5 cr.

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 15.9–15.10.2020 tisdagar och torsdagar kl 17.00 – 19.00 (videoföreläsningar via Zoom)
Lärare: Måns Broo

Religion, film, samhälle, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: INHIBERAD. Erbjuds våren 2022.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Nya religioner och andlighet, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: start 1.3.2021
Lärare. Tommy Ramstedt
Anmälan senast två veckor innan kursstart till arrangören.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet