Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Länk till våra engelskspråkiga kurser i religionsvetenskap

Pilgrimsfärder och turistmål (5 sp), nätkurs
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10–10.12.2023
Teacher: FD Tommy Ramstedt
Anmälan 7.8–16.10.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelskspråkiga kurser i religionsvetenskap

Mindfulness, yoga och holistiska praktiker i västvärlden (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.2–31.3.2024
Lärare: FD Tommy Ramstedt
Anmälan 20.11.2023–5.2.2024

Anmäl dig till kurserna här!

 

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Introduktion till religionsvetenskapen(5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.3–19.5.2024
Lärare: FD Tommy Ramstedt

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här


Länk till våra engelskspråkiga kurser i religionsvetenskap

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Bekanta dig också med kurserna i teologi, filosofi och kulturanalys

Länk till våra engelskspråkiga kurser i religionsvetenskap


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi