Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Kursen Introduktion till religionsvetenskapen ingår i den nya Öpuleden på 20 sp till Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi.

Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West (5 sp), online
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Time: inleds 3.10.2022
Teacher: PhD Janne Kontala.
Enrollment 8.8–26.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Nya religioner och alternativ andlighet (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.11, 18.11, 19.11.2022.
Lärare: FD Tommy Ramstedt.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Introduktion till religionsvetenskapen (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1–5.3.2023.
Lärare: FD Tommy Ramstedt.
Anmälan 21.11.2022–9.1.2023

Islam (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.3–23.4.2023.
Lärare: FM Nina Björkman.
Anmälan 21.11.2022–27.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Bekanta dig också med kurserna i teologi, filosofi och kulturanalys


Maria Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi


Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi