Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

NÄTKURS Gud är död – icke religion och ateism, 5 sp
Tidpunkt: inleds den 23.9 2019
Lärare: FM Robin Isomaa
Kursen går att avlägga både på svenska och på engelska.
Anmälan 19.8-16.9 2019  Till anmälan

Religion, film, samhälle, 5 sp
Tidpunkt: 7-8.2 2019 och 28-29.2 2020. Fredagar 18.00-19.30 och lördagar 10.00-11.30 och 13.00-14.30.
Lärare: TD Sofia Sjö
Anmälan 18.11.2019- 31.1.2020   Till anmälan

► Arrangör: Borgå folkakademi

Islam, 5 sp INHIBERAD
Tidpunkt: 25-27.10.2019. Fredag kl. 17.30-20.30, lördag kl. 10-16, söndag kl. 12-16 
Lärare: FM Nina Björkman
Anmälan till Borgå folkakademi


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet