Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Gud är död – icke religion och ateism, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: inleds 27.9.2021
Lärare: FM Robin Isomaa
Kursen går att avlägga både på svenska och på engelska.
Anmälan 16.8–20.9.2021   Till anmälan

ÅBO Religion, film, samhälle, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4–5.2 och 25–26.2.2022
Lärare: TD Sofia Sjö
Anmälan 22.11.2021–24.1.2022   Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

VASA Nya religioner och alternativ andlighet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.1.2022 – 28.2.2022
Lärare: FD Tommy Ramstedt
Anmälan senast 4.1.2022 Länk till kursanmälan vid Vasa SU

 

Bekanta dig också med kurserna i teologi, filosofi och kulturanalys


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet