Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Öppna universitetet utser årets lärare

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.3, 7-8.4, 14-15.4 2020
Lärare: DrPH Anna Forsman
Anmälan: 18.11.2019-17.3.2020 Till anmälan

GRUNDSTUDIER
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 20-21.9, 3-4.10 2019
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan: 19.8-13.9.2019 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 21.10-2.12 2019
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan: 19.8-14.10.2019 Till anmälan

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 13-14.12.2019, 17-18.1.2020
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan: 19.8-5.12.2019 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 20.1-2.3 2020
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan: 18.11.2019-13.1.2020 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 3.3-7.4 2020
Lärare: PeM Maria Slotte
Anmälan: 18.11.2019-25.2.2020 Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Kursort: Jakobstad

Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 13-14.9, 27-28.9.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 24.10, 2.11, 7.11, 16.11 2019
Lärare: PeL Rolf Sundqvist

Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 10-11.1, 24-25.1.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 6.2, 8.2, 20.2, 7.3.2020
Lärare: PeL Rolf Sundqvist

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 3-4.4, 17-18.4.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18, Helsingfors arbis, Dagmarsgatan

Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 13-14.9 (G18), 4-5.10.2019 (Helsingfors arbis)
Lärare: PeM Amy Rönnberg

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan
Kursort: Mariehamn

Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Februari-mars 2020
Lärare: PeM Ester Laurell


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet