Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Öppna universitetet utser årets lärare

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i pedagogik, allmän kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud sommaren 2021

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

 

DISTANS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7-11.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14-17.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-5.8.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

NÄTKURS Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.3-28.4 2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.3
Lärare: DrPH Anna Forsman
Anmälan senast: 16.3.2021

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.9-13.10.2020
Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt
Anmälan senast: 26.8.2020

NÄTKURS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21-22.9, 20-21.10 2020
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 6.9.2020

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.10-2.12 2020
Lärare: PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan senast: 13.10.2020

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.1-19.2 2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.1, 13.1, 20.1, 27.1, 3.2, 10.2, 17.2.
Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt
Anmälan senast: 31.12.2020

NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.1-26.2 2021
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 12.1.2021

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.2-22.3 2021
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan senast: 31.1.2021

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 24.3-29.4 2021
Lärare: PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan senast: 14.3.2021

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4-5.9, 18-19.9.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.10, 23-24.10.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogisk handledning, 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25-26.9, 16-17.10, 20-21.11.2020
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

 

► Arrangör: Sibbo institut/Lovisa mi
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.11-11.12.2020
Lärare: PeM Erica Åkermarck

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.3, 12.4, 23.4, 24.4, 10.5, 28.5, 29.5.2021
Lärare: professor Inger Eriksson


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi
Öpuleden: Utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet