Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik. Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår också i grundstudier i småbarnspedagogik.

Läs mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

Avlagda Öpukurser i pedagogik, allmän kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.9-9.10.2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 12.8-1.9.2024.

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10-10.11.2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Petra Autio.
Anmälan  senast 1.10.2024.

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.11-12.12 2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan  senast 3.11.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-10.2 2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 18.11.2024-1.1.2025

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2- 12.3 2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Petra Autio.
Anmälan 18.11.2024-3.2.2025

Här hittar du sommarkurserna 2024.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Genomförda kurser i grundstudierna i pedagogik, allmän (25 sp) krävs med minst helhetsvitsordet 3/5 för att kunna söka in till ÅA via Öpuleden till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi