Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i pedagogik, allmän kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik. Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår också i grundstudier i småbarnspedagogik.

Klicka här för att läsa mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

 

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 29.3-6.5.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 29.3
Lärare: Docent, DrPH Anna Forsman
Anmälan 22.11.2021-22.3.2022 Till anmälan

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.9-18.10.2021
Lärare: PM Petra Autio
Anmälan 16.8-3.9.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-21.11.2021
Lärare: PeM Alex Mäkiharju
Anmälan 16.8-9.10.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.11-20.12.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 18.11, 15.12, 16.12
Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt
Anmälan 16.8-8.11.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.1-15.2.2022
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan 22.11.2021-2.1.2022 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.3-12.4.2022
Lärare: PeM Alex Mäkiharju
Anmälan 22.11.2021-26.2.2022 Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.10, 25.10, 12.11, 13.11, 17.12, 18.12.2021, 10.1.2022
Lärare: FD Inger Eriksson

MARIEHAMN Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28-29.1, 7.2, 28.2, 21.3, 28.3.2022
Lärare: FD Inger Eriksson

MARIEHAMN Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: NN


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet