Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Öppna universitetet utser årets lärare

Kursbeskrivningar (pdf)

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud sommaren 2019

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11

Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 12-14.6.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 17-19.6.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Kursanmälan till Hangö sommaruniversitet

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp
Tidpunkt: 19-22.8.2019
Lärare: PM, EL Jerker Johnson

Kursanmälan till Vasa sommaruniversitet

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Åbo

GRUNDSTUDIER

Pedagogisk handledning, 10 sp
Tidpunkt: 21-22.9, 12-13.10, 23-24.11.2018
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

Till anmälan

Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.10, 16-17.11.2018
Lärare: PeM Amy Rönnberg

Till anmälan

Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.1, 29-30.1.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Till anmälan

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.3, 20-21.3.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Till anmälan

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.3, 9-10.4, 16-17.4.2019
Lärare: DrPH Anna Forsman

GRUNDSTUDIER
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.9, 3-4.10.2018
Lärare: FD Siv Saarukka

Till anmälan

NÄTKURS: Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 23.10.2018-v. 47, valfritt närstudietillfälle 23.10
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund

Till anmälan

Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.1, 22-23.1.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Till anmälan

NÄTKURS: Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 29.1-5.3.2019
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund

Till anmälan

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.3, 22-23.3.2019
Lärare: FD Siv Saarukka

Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.9, 22-23.9.2018
Lärare: PeM Amy Rönnberg

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 29-30.9, 13-14.10.2018
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 27-28.10, 10-11.11.2018
Lärare: FD Siv Saarukka

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 11-12.10, 8-9.11.2018
Lärare: FD Siv Saarukka


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet