Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik. Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår också i grundstudier i småbarnspedagogik.

Läs mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

Avlagda Öpukurser i pedagogik, allmän kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Kursutbud hösten 2022

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-12.10.2022.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 8.8-2.9.2022.

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.10-16.11 2022.
Lärare: PM Petra Autio.
Anmälan 8.8-1.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12.2022
Lärare: FD Inger Eriksson

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Kursutbud våren 2023

Projektledning, resursering och uppföljning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.3-26.4 2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 29.3, 3.4, 5.4.
Lärare: Docent, DrPH Anna Forsman.
Anmälan 21.11.2022-22.3.2023.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-13.2.2023.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan 21.11-30.12.2022.

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.2-8.3 2023.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 21.11.2022-27.1.2023.

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.3-11.4 2023.
Lärare: PM Petra Autio.
Anmälan 21.11.2022-28.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: NN.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i pedagogik, allmän kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden


Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Pernilla Rauma

Planerare 

Centret för livslångt lärande

pernilla.rauma@abo.fi

Tfn +358 503834010