Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, allmän

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Grundstudier i pedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik. Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår också i grundstudier i småbarnspedagogik.

Läs mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

Avlagda Öpukurser i pedagogik, allmän kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

GRUNDSTUDIER

Pedagogiken sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.9-8.10.2023.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 7-28.8.2023.

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.10-13.11 2023.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan 7.8-1.10.2023.

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.11-14.12 2023.
Lärare: PeM Petra Autio.
Anmälan 7.8-5.11.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats!
Lärare: FD Siv Saarukka.

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10-11.11.2023, distansundervisning via Zoom: 23.10, 26.10, 28.10, 6.11, 9.11, 11.11.
Lärare: FD Siv Saarukka.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats!
Lärare: Docent Viveca Lindberg.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Projektledning, resursering och uppföljning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.3-22.4 2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.3, 21.3, 25.3.
Lärare: Docent Anna Forsman.
Anmälan 20.11.2023-6.3.2024.

GRUNDSTUDIER

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-12.2 2024.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 20.11.2023-1.1.2024.

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.2-18.3 2024.
Lärare: PeM Petra Autio.
Anmälan 20.11.2023-5.2.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Genomförda kurser i grundstudierna i pedagogik, allmän (25 sp) krävs med minst helhetsvitsordet 3/5 för att kunna söka in till ÅA via Öpuleden till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet allmän pedagogik vid Åbo Akademi