Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: Kursen pågår v. 41-46, 2018 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnar den 2.10.2018.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälningstid 20.8.2018-21.9.2018. Till anmälan

Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 5 alt. 7 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: Kursen pågår v. 39-44, 2018 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnar den 18.9.2018.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälningstid 20.8.2018-11.9.2018. Till anmälan

Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 15.10-16.12.2018, NT 20.10 kl. 10.00-15.00
Lärare: PD Gunilla Widén, FM Nancy Pettersson
Anmälningstid: 20.8.2018-7.10.2018 Till anmälan

Människan i samhället, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 21.1-18.3.2019
Lärare: PD Kristin Mattsson

Anmälningstid: 19.11.2018-14.1.2019 Till anmälan

Introduktion till genusvetenskapen, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 4.2-7.4.2019
Lärare: FM Panda Eriksson
Anmälningstid: 19.11.2018-28.1.2019 Till anmälan

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Internationell politik, 5 sp
Tidpunkt: 7-9.9.2018
Lärare: PD Steve Lindberg
Anmälan senast 24.8 till Högskolan på Åland: www.open.ax/

► Arrangör: Borgå Folkakademi

Internationell politik, 5 sp
Tidpunkt: januari-mars 2019
Lärare: PM Jonas Häggblom
Anmälning till Borgå Folkakademi


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet