Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kurser i nationalekonomi:

Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–24.10.2023
Lärare: Jonas Lagerström
Anmälan 7–27.8.2023

Internationell Handel (5 sp), närundervisning i Åbo (kvotplatser)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–23.10.2023
Lärare: Jonas Lagerström
Anmälan 7–27.8.2023

Ekonomisk matematik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11–20.12.2023
Lärare: Margrét Halldorsdottir
Anmälan 7.8–23.10.2023

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.1–15.4.2024
Lärare: Sonja Grönblom
Anmälan 20.11.2023–22.12.2023

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.3–24.5.2024
Lärare: Annina Kainu
Anmälan 20.11.2023–11.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i offentlig förvaltning

Organisationsteori I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.9–15.11.2023
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg
Anmälan 7.8–17.9.2022.

Offentlig budgetering (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10–22.12.2023
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 7.8–22.10.2023

Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.1–11.3.2024
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 20.11.2023–7.1.2024

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2–10.4.2024
Lärare: PL Siv Sandberg
Anmälan 20.11.2023–5.2.2024

Kommunal politik och förvaltning I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.3–26.5.2024
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 20.11.2023–10.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i rättsvetenskap

Statsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.9.2023–29.10.2023
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 7.8.2023–4.9.2023

Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätten (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.10.2023–26.11.2023
Lärare: JM Saara Ilvessalo
Anmälningstid: 7.8.2023–2.10.2023

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10.2023–22.12.2023
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 7.8.2023–23.10.2023

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.11.2023–14.12.2023
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälningstid: 7.8.2023–30.10.2023

Skatterätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1.2024–3.3.2024.
Lärare: PM Anna Lönngren.
Anmälningstid: 20.11.2023–8.1.2024.

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.2.2024–24.3.2024
Lärare: JM Saara Ilvessalo
Anmälningstid: 20.11.2023–29.1.2024

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.3.2024–19.4.2024
Lärare: JD Joachim Enkvist
Anmälningstid: 20.11.2023–26.2.2023

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.3.2024–17.5.2024
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 20.11.2023–20.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i rättsvetenskap ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Marknads- och immaterialrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15–17.9.2023
Lärare: JD Joachim Enkvist

Avtalsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Vårterminen 2024. Exakt tidpunkt meddelas senare
Lärare: JD Joachim Enkvist

Bolagsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Vårterminen 2024. Exakt tidpunkt meddelas senare
Lärare: JD Joachim Enkvist

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här


Kurser i sociologi

Människan i samhället (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.9–6.11.2023
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 20.11.2023–3.9.2024

Klassisk sociologisk teori (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10–18.11.2023
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 7.8.2023–24.9.2024

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.1–15.4.2024
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 20.11.2023–14.1.2024

Aktuell sociologisk forskning (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.2–24.5.2024
Lärare: PM Robin Lybeck
Anmälan 20.11.2023–4.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurs i statskunskap

Internationell politik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5–6.3 (kl. 16-18.30), 13–14.3 (16-18-30), 20-21.3 (16-18.30) & 27-28.3 (17-19)
Lärare: PM Albert Weckman
Anmälan: En vecka innan kursstart (max 25 personer ryms med)

Anmäl dig till kurserna här!

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi