Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Kurser i nationalekonomi:

Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–24.10.2023.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 7–27.8.2023.

Internationell Handel (5 sp), närundervisning i Åbo (kvotplatser).

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–23.10.2023.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 7–27.8.2023.

Ekonomisk matematik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11–20.12.2023.
Lärare: Margrét Halldórsdóttir.
Anmälan 7.8–23.10.2023.

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.1–15.4.2024.
Lärare: Sonja Grönblom.
Anmälan 20.11.2023–22.12.2023.

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.3–24.5.2024.
Lärare: Annina Kainu.
Anmälan 20.11.2023–11.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i offentlig förvaltning

Organisationsteori I (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25.9–15.11.2023.
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg.
Anmälan 7.8–17.9.2022.

Offentlig budgetering (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10–22.12.2023.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 7.8–22.10.2023.

Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1–11.3.2024.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 20.11.2023–7.1.2024.

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.2–10.4.2024.
Lärare: PL Siv Sandberg.
Anmälan 20.11.2023–5.2.2024.

Kommunal politik och förvaltning I (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 18.3–26.5.2024.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 20.11.2023–10.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i rättsvetenskap

Statsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9.2023–29.10.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 7.8.2023–4.9.2023.

Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätten (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.10.2023–26.11.2023.
Lärare: JM Saara Ilvessalo.
Anmälningstid: 7.8.2023–2.10.2023.

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.10.2023–22.12.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 7.8.2023–23.10.2023.

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.11.2023–14.12.2023.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein.
Anmälningstid: 7.8.2023–30.10.2023.

Skatterätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1.2024–3.3.2024.
Lärare: PM Anna Lönngren.
Anmälningstid: 20.11.2023–8.1.2024.

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.2.2024–24.3.2024.
Lärare: JM Saara Ilvessalo.
Anmälningstid: 20.11.2023–29.1.2024.

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.3.2024–19.4.2024.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmälningstid: 20.11.2023–26.2.2023.

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.3.2024–17.5.2024.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 20.11.2023–20.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser i rättsvetenskap ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Marknads- och immaterialrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15–17.9.2023.
Lärare: JD Joachim Enkvist.

Avtalsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12–15.4.2024. 12.4 kl. 17:00-21:00, 13.4 kl. 9:00-15:00, 15.4 kl. 9:00-13:00.
Lärare: JD Joachim Enkvist.

Bolagsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26–28.1.2024. 26.1 kl. 17:00-21:00, 27.1 kl. 9:00-15:00, 28.1 kl. 9:00-13:00.
Lärare: JD Joachim Enkvist.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här


Kurser i sociologi

Människan i samhället (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9–6.11.2023.
Lärare: PM Johan Ekman.
Anmälan 20.11.2023–3.9.2024.

Klassisk sociologisk teori (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10–18.11.2023.
Lärare: PM Johan Ekman.
Anmälan 7.8.2023–24.9.2024.

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 22.1–15.4.2024.
Lärare: PM Johan Ekman.
Anmälan 20.11.2023–14.1.2024.

Aktuell sociologisk forskning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.2–24.5.2024.
Lärare: PM Robin Lybeck.
Anmälan 20.11.2023–5.2.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurs i statskunskap

Internationell politik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5–6.3 (kl. 16-18.30), 13–14.3 (16-18-30), 20-21.3 (16-18.30) & 27-28.3 (17-19).
Lärare: PM Albert Weckman.
Anmälan: 20.11.2023– 27.2.2024 (Obs! max 25 personer ryms med).

Anmäl dig till kurserna här!

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi