Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Tidigt feministisk tänkande, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 26.10-20.12.2020
Lärare: FD Kattis Honkanen
Anmälan: Senast den 19.10.2020

NÄTKURS Introduktion till genusvetenskapen, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 22.2-25.4.2021
Lärare: NN
Anmälan: senast den 15.2.2021   Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi, 5 sp
(klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 31.8 – 22.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan senast en vecka innan kursstart (max 30 vuxenstuderande)

NÄTKURS Internationell handel, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 1.9 – 21.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan senast en vecka innan kursstart (max 30 vuxenstuderande)

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 14.9 – 1.11.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast den 4.9.2020

NÄTKURS Organisationsteori I, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 26.10 – 20.12.2020
Lärare: HvD Jessica Hemberg
Anmälan senast den 16.10.2020

NÄTKURS Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)  

Tidpunkt: 18.1 – 14.3.2021
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast 8.1.2021  Till anmälan

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 25.1 – 28.3.2021
Lärare: PM Emily Sundqvist
Anmälan senast 15.1.2021  Till anmälan

NÄTKURS Kommunalpolitik och -förvaltning I, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 22.3 – 23.5.2021
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast den 12.3.2021  Till anmälan

NÄTKURS Avtalsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Kursen pågår v 45-50, 2020 (inga närstudier). Kursen öppnas den 28.10.2020.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälan senast 16.10.2020

NÄTKURS Arbetsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Kursen pågår v. 3-8, 2021 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas den 18.1.2020.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan senast 8.1.2021  Till anmälan

NÄTKURS Skadeståndsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Kursen pågår v. 11-16, 2021 (inga närstudier). Kursen öppnas den 10.3.2021.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan senast 1.3.2021   Till anmälan

NÄTKURS Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

alt. 7 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Kursen pågår v. 39-44, 2020 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas den 16.9 2020.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan senast 4.9.2020

NÄTKURS Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Kursen pågår v. 43-48, 2019 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas den 16 .10 2019.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan senast 4.10.2019

NÄTKURS Sociologiska perspektiv, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 14.9 – 28.10.2020
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan senast en vecka innan kursstart.

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 18.1 – 22.3.2021
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan senast 13.1.2021   Till anmälan

NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 23.3 – 18.5.2020
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan senast 17.3.2020   Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till socialvetenskaper, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 18.1-21.2.2021
Lärare: PM Maria Dahlberg   Till anmälan

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Vasa

Grundkurs i utvecklingspsykologi, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 11.1-21.3.2021 (period 3)
Lärare: Patrik Söderberg

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: 5.10-6.12.2020, närstudier 10.10 kl. 10.00-13.15
Lärare: FM Nancy Pettersson

NÄTKURS Informationsledning, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 15.3-23.5.2021
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

Arbetsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 11-13.9.2020
Lärare: JD Joachim Enkvist

Avtalsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 9-11.4.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

► Arrangör: Borgå Folkakademi

Internationell politik, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) 

Tidpunkt: januari-mars 2021
Lärare: PM Jonas Häggblom
Anmälan till arrangören.

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

Avtalsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 2-4.10.2020
Lärare: JD Joachim Enkvist
Anmälan till arrangören.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet