Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kurser i informationsvetenskap:

Kunskapsorganisation (5 sp), närundervisning i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–30.10.2022. Närundervisning 17.9 samt på distans 1.10.
Lärare: Eeva-Liisa Eskola, Nancy Pettersson.
Anmälan 8.8-26.8.2022.

Informationssökning (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10–30.12.2022.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Informationssamhället (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9–13.11.2022.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Kurser i nationalekonomi:

Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–27.10.2022.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 8-29.8.2022.

Internationell Handel (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.9–26.10.2022.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 8-30.8.2022.

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.1–21.3.2023.
Lärare: Sonja Grönblom.
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Kurser i offentlig förvaltning

Organisationsteori I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.9-13.11.2022.
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg.
Anmälan 8.8-16.9.2022.

Offentlig budgetering (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10 – 22.12.2022.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1 – 12.3.2023.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 21.11.2022-9.1.2023.

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.2 – 15.3.2023.
Lärare: PL Siv Sandberg.
Anmälan 21.11.2022-6.2.2023.

Kommunal politik och förvaltning I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.3 – 28.5.2023.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan 21.11.2022-10.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Kurser i rättsvetenskap

Statsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9.2022–30.10.2022.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 8.8.2022-2.9.2022.

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.11.2022-12.12.2022.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein.
Anmälningstid: 8.8.2022-28.10.2022.

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.1.2023-5.3.2023.
Lärare: NN.
Anmälningstid: 21.11.2022-8.1.2023.

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.3.2023 – 14.5.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 21.11.2022-13.3.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola.

Skadeståndsrätt (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28-30.10.2022.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Västa Nylands folkhögskolas kurser här.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Krediträtt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våreterminen 2023.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Kurser i sociologi

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: januari-mars 2023.
Lärare: PM Johan Ekman.
Anmälan 21.11.2022-10.1.2023.

Grupparbete i sociologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: mars-maj 2023.
Lärare: NN.
Anmälan öppnar 21.11.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Kurser i socialvetenskaper

Grundkurs i socialpolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.10-12.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.10, 15.10, 29.10, 12.11.
Lärare: PM Emily Vuorenlinna.
Anmälan 8.8-1.10.2022.

Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-13.2 2023.
Lärare: PM Martina Mölsä.
Anmälan 21.11.2022-4.1.2023

Anmäl dig till kurserna här!

Kurs i statskunskap

Internationell politik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11 (kl. 16.00 – 18.00), 2-3.11 (kl.16.00-18.30), 9-10.11 (kl. 16.00-19.00) & 15-16.11 (kl. 16.00-19.00).
Lärare: PM Albert Weckman.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi