Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 4.10-5.12.2021, nätträff 9.10 kl. 9.00-12.15
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan senast: 24.9.2021

NÄTKURS Informationsledning, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 3.1-13.3,2022
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan senast: 24.12.2021

NÄTKURS Informationssamhället, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 21.3-29.5.2022
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan senast: 11.3.2022

NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 6.9 – 31.10.2021
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan senast 27.8 (max 30 vuxenstuderande)

NÄTKURS Internationell handel, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 7.9. – 31.10.21
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan senast 27.8 (max 30 vuxenstuderande)

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 13.9-31.10.2021
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast 2.9.2021

NÄTKURS Organisationsteori I, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 25.10-17.12.2021
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg
Anmälan senast 14.10.2021

NÄTKURS Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 17.1-13.3.2022
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast 10.1.2022

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 24.1-27.3.2022
Lärare: PM Emily Sundqvist
Anmälan senast 13.1.2022

NÄTKURS Kommunalpolitik och -förvaltning I, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 21.3-22.05.2022
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan senast 10.3.2022

NÄTKURS Avtalsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 25.10-5.12.2021
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälan senast 13.10.2021

NÄTKURS Skadeståndsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 14.3-24.4.2022
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan senast 3.3.2022

NÄTKURS Förvaltningsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 28.3-15.5.2022
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälan senast 18.3.2022

NÄTKURS Introduktion till socialvetenskaper, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 1.11-5.12 2021
Lärare: PM Maria Dahlberg
Anmälan senast: 25.10.2021

NÄTKURS Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 13.9 – 27.10.2021
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan senast 3.9.

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 17.1 – 21.3.2022
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan senast 7.1.

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo

ÅBO Grundkurs i redovisning, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 1.11-20.12.2021
Lärare: ED Karolina Söderlund
Anmälan senast: 22.10.2021

ÅBO Ekonomistyrningens grunder, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 21.3-11.5.2022
Lärare: ED Jean Claude Mutiganda
Anmälan senast: 11.3.2022

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Kunskapsorgansiation, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 4.10-5.12.2021, närstudier 15-16.10 (kl.18.00-20.30, 9.00-12.30) samt nätträff 30.10
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola

NÄTKURS Informationssökning, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 14.3-15.5.2022, frivilliga närstudier 25-26.3 kl. 18.00-20.00 resp. 10.00-12.30
Lärare: FM Nancy Pettersson

MARIEHAMN Arbetsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 10-12.9.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist

MARIEHAMN Avtalsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: vårterminen 2022/TBA
Lärare: JD Joachim Enkvist

MARIEHAMN Människan i samhället, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: tis 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 kl 18-20.30 & tis 7.12 kl 18-19.45
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan senast 29.9.

► Arrangör: Borgå Folkakademi

GRUNDSTUDIER
DISTANS Internationell politik, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 19-21.10 kl. 16-20 & 26-27.10 kl. 16-20 (Zoomföreläsningar)
Lärare: PM Albert Weckman
Anmälan senast tre veckor innan kursstart.

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

KARIS Arbetsrätt, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken)
Tidpunkt: 1-3.10.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp (Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken).
Tidpunkt: 21.3-22.5.2022
Lärare: PM Håkan Hemberg

Bekanta dig också med kurserna i historia


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet