Skriv här det du söker efter!

Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Introduktion till genusvetenskap, 5 sp
Tidpunkt:17.2-19.4.2020
Lärare: FM Panda Eriksson
Anmälan: 18.11.2019-10.2.2020  Till anmälan

NÄTKURS Organisationsteori I, 5 sp
Tidpunkt: 16.9 – 11.11.2019
Lärare: HvD Jessica Hemberg
Anmälan 19.8-9.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp
Tidpunkt: 18.11 – 31.12.2019
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 19.8-11.11.2019  Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp
Tidpunkt: 13.1 – 4.3.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 18.11.2019-7.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp
Tidpunkt: 20.1 – 20.3.2020
Lärare: PM Emily Sundqvist
Anmälan 18.11.2019-13.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Kommunalpolitik I, 5 sp
Tidpunkt: 23.3 – 21.5.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 18.11.2019-16.3.2020  Till anmälan

NÄTKURS Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 5sp alt. 7 sp
Tidpunkt: Kursen pågår v. 39-44, 2019 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas den 18.9 2019.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan 19.8-11.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt, 5 sp
Tidpunkt: Kursen pågår v. 43-48, 2019 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas den 16 .10 2019.
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan 19.8-4.10.2019.  Till anmälan

NÄTKURS Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp
Tidpunkt: 16.9 – 28.10.2019
Lärare: PM Robin Lybeck
Anmälan 19.8-9.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp
Tidpunkt: 20.1 – 17.3.2020
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan 18.11.2019-13.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp
Tidpunkt: 23.3 – 18.5.2020
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 18.11.2019-17.3.2020  Till anmälan

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Grundkurs i nationalekonomi, makro, 5 sp
Tidpunkt: 5.9, 11. 9, 18.9, 25.9, 3.10, 9.10 & 16.10.2019
Lärare: ED Edvard Johansson
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/ senast tre veckor innan kursstart.

► Arrangör: Borgå Folkakademi

Internationell politik, 5 sp
Tidpunkt: januari-mars 2020
Lärare: PM Jonas Häggblom
Anmälning till Borgå Folkakademi


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet