Skriv här det du söker efter!

Filosofi

Filosofi

Inom filosofin vet vi att goda tankar kräver tid och arbete. Att ge sina åsikter är lätt, men lika lätt blir de ogenomtänkta, klichéartade och banala. Vi vet också att det finns redskap för att tänka bättre. Att studera filosofi är ett av dem. Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. Du lär dig att tänka med och genom en mer än tvåtusenårig tradition. Ett replikskifte i Platons dialoger kan plötsligt kännas lika dagsaktuellt som en debatt som blossat upp senaste månaden. Att studera filosofi ger dig också mod att uttala dig i angelägna frågor när du märker att du har något att komma med.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Hållbarhet och etik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.10–1.12.2024. Zoomträffar (v 43-48) onsdag- eller torsdagkväll kl. 18.00-19.30.
Avgift: 60€
Lärare: FD Camilla Kronqvist.
Anmälan 9.9–7.10.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland


Existentialism (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10–20.11.2024.
Avgift: 80€
Lärare: FD Ylva Gustafsson.
Anmälan 6.6.2024–11.9.2024.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Filosofins historia-äldre delen (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.2–9.4.2025. Distansundervisning på onsdagar kl. 17.00-18.30.
Avgift: 60€
Lärare: FD Ylva Gustafsson
Anmälan 18.11.2024–15.1.2025.

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap och teologi


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Läs mera om examensstudier i ämnet filosofi vid Åbo Akademi