Skriv här det du söker efter!

Jobba hos oss

Jobba hos oss

HR Excellence in Research-logotyp.
Läs om vårt strategiarbete för forskare

 

Välkommen till Åbo Akademi!

Vi har närmare 6000 studerande och 1200 anställda. Vi står för ambitiös utbildning, forskning och samverkan både nationellt och internationellt. Vårt universitet präglas av ett ansvar för det svenska i Finland, där nya innovationer lever sida vid sida med gamla, akademiska traditioner.

Våra medarbetare är universitetets mest värdefulla resurs, därför är det viktigt för oss att personalen trivs och mår bra. Som medarbetare hos oss finns möjligheten till distansarbete i Finland enligt behov, arbetshälsovård på bra nivå och möjlighet till motion och friskvård till subventionerade priser.

Vi uppmuntrar till bildning och erbjuder våra medarbetare möjligheten att kostnadsfritt delta i kurser vid Öppna universitetet. En anställning hos oss innebär också möjligheter till interna kompetensutvecklingskurser, chefs- och ledarskapsutbildningar, nationella och internationella utbyten.  

Vår verksamhet koncentreras till två huvudsakliga campus: ett i Åbo och ett i Vasa.

Kom och arbeta med oss för en mera hållbar värld!

 

 

En smältdegel för olika vetenskapsgrenar som lyfter möjligheterna för tvärvetenskaplighet till helt nya dimensioner på ett familjärt sätt.

Jessica Rosenholm.

Uppdaterad 11.3.2024