Skriv här det du söker efter!

Jobba hos oss

Jobba hos oss

 

HR Excellence in Research-logotyp.
I december 2020 fick Åbo Akademi motta HR Excellence in Research-priset. Klicka på bilder för mer information om vad detta innebär för forskare vid ÅA.

Åbo Akademis verksamhet präglas av vårt finlandssvenska ansvar och vår internationella atmosfär. Vi är ett hemtrevligt minoritetsuniversitet med stora ambitioner inom utbildning och forskning, och vi ställer höga krav på vår förmåga att (sam)arbeta över olika gränser. Gamla akademiska traditioner och nya innovationer lever hos oss sida vid sida, vilket skapar en unik miljö. Kom och arbeta med oss för en bättre värld.

 

Jag får vid Åbo Akademi möjligheten att arbeta aktionsinriktat, där den tvärvetenskapliga forskningen kommer till nytta för såväl forskare, studenter

Anna Forsman

Uppdaterad 4.11.2022