Skriv här det du söker efter!

Studera hos oss

Studera hos oss

Våra utbildningsprogram

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt.

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel.

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld.

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv.

Som framtida jurist förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater.

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen.

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, organisera idrottsevenemang, besöka barn- och ungdomsbiblioteket, musicera, göra experiment, fotografera, läsa, skriva, räkna, slöjda och skapa tillsammans med barn.

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du som studerar till språkbadsklasslärare trivs med att utforska vår omvärld och skapa tillsammans med barn och vill stödja deras språkliga och kulturella utveckling till tvåspråkiga individer.

Funderar du på om du ska studera ett ämne som verkligen intresserar dig, eller något som förbereder dig för din arbetskarriär? Då kan utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi vara något för dig! Det ger dig nämligen båda – och lite till.

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor.

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling?

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som studerar inom pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete är nyfiken på hur omvärldens utveckling och olika utbildningsfrågor påverkar oss som individer och i grupp.

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans beteende, känslor och utveckling.

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen.

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen.

Du ser det som en självklarhet att skapa med händerna, välja råvaror du känner till och göra medvetna val i din vardag. Du vill vara med och skapa hållbara förutsättningar för både nuvarande och kommande generationer.

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats.

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet.

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd.

Utbildningsprogrammet i språk ger dig insikter i språkets kopplingar till människan, kulturen och samhället.

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet.

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer.

Kaupan päälle kielitaito – opiskele Åbo Akademissa!

Tiesitkö, että joka viides Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen? Jos haet varmuutta ruotsin kielen taitoosi, opiskelu Åbo Akademissa tarjoaa sinulle oivan mahdollisuuden ottaa toinen kotimainen haltuun. Sujuva kielitaito tulee kuin huomaamatta, kun opiskelet valitsemaasi alaa ruotsinkielisessä ympäristössä, ruotsinkielisten opiskelukavereidesi kanssa. Meillä luennot ja kirjallisuus ovat ruotsiksi (maisteritasolla välillä englanniksikin), mutta sanakirjan käyttö on sallittua – et tosin tarvitse sitä pitkään, sillä Suomen suurin kielikylpy on todistetusti tehokas.

Hur man gör energiförsörjningen hållbar diskuteras dagligen på mitt jobb. Vi måste hitta, utveckla och använda lösningar som är både hållbara och kostnadseffektiva.

Hans-Alexander Öst

Kontakt

Öppettider

9–12

Åbo

Gripen
Tavastgatan 13

Vasa

Academill
Strandgatan 2

Telefon

+358 2 215 4169

E-post

studinfo@abo.fi