Skriv här det du söker efter!

Studera hos oss

 

Kaupan päälle kielitaito – opiskele Åbo Akademissa!

Tiesitkö, että joka viides Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen? Jos haet varmuutta ruotsin kielen taitoosi, opiskelu Åbo Akademissa tarjoaa sinulle oivan mahdollisuuden ottaa toinen kotimainen haltuun. Sujuva kielitaito tulee kuin huomaamatta, kun opiskelet valitsemaasi alaa ruotsinkielisessä ympäristössä, ruotsinkielisten opiskelukavereidesi kanssa. Meillä luennot ja kirjallisuus ovat ruotsiksi (maisteritasolla välillä englanniksikin), mutta sanakirjan käyttö on sallittua – et tosin tarvitse sitä pitkään, sillä Suomen suurin kielikylpy on todistetusti tehokas.

Våra utbildningslinjer

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handl...

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt. Ditt specialkunnande kan handla om allt från marknadsföring och k...

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på apotek eller sjukhus genom att behandla läkemedelsrecept och informera hur ett läkemedel ska använda...

Hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra ...

Högskolepedagogik

Kurserna ger en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på för dig som undervisar på högskola. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger.

Informationsteknologi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer oss från tidig morgon till sen kväll i form av spel, datasäkerhet och appar. Som IT-expert vill du ta ...

Kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt o...

Klasslärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, organisera idrottsevenemang, besöka barn- och ungdomsbiblioteket, musicera, göra experiment, fotografer...

Klasslärare, språkbad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du som studerar till språkbadsklasslärare trivs med att utforska vår omvärld och skapa tillsammans med ...

Kultur, historia och filosofi

Funderar du på om du ska studera ett ämne som verkligen intresserar dig, eller något som förbereder dig för din arbetskarriär? Då kan utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi vara något för dig! Den ger dig...

Bild på strupe.

Logopedi

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor. Magisterexamen i logopedi ger dig behörighet att jobba som talterapeut efter att du ansökt om legitimation. D...

Lärare inom småbarnspedagogik

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling? Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. ...

Bild på två flickor

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Kommer du från en tvåspråkig miljö och är intresserad av att jobba med barn och deras språkutveckling inom småbarnspedagogiken? Barn på ett språkbadsdaghem får en naturlig inblick i ett annat språk och en annan kul...

Studerande i Geologicum.

Naturvetenskaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt ...

Två studerande i Academill

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som studerar inom pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete är nyfiken på hur omvärldens utveckling och olika utbil...

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans beteende, känslor och utveckling. Som psykolog kan du utreda om ett barn har inlärningssvårigheter,...

Rättsnotarie

Som rättsnotarie förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater. Genom din känsla för rättvisa, ett självständigt oc...

Samhällsvetenskaper (Vasa)

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. mini...

Samhällsvetenskaper (Åbo)

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. mini...

Kvinna vid maskin

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Du ser det som en självklarhet att skapa med händerna, välja råvaror du känner till och göra medvetna val i din vardag. Du vill vara med och skapa hållbara förutsättningar för både nuvarande och kommande generationer....

Socialvetenskaper

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som sa...

Arkens fasad Åbo Akademi

Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet.

Speciallärare

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd. Me...

Språk

Utbildningslinjen för språk ger dig insikter i språkets kopplingar till människan, kulturen och samhället. Förutom att du tränar dina kommunikationsfärdigheter i tal och skrift och fördjupar dig i språkområdets kultur...

Teologi

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar och skiljer oss människor. Du som funderar på etiska frågor och problem får u...

Ämneslärare

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer. Ämne...

Sök till magisterutbildning

Du som vill bygga på en tidigare examen kan direkt söka in till Åbo Akademis magisternivå. Hos oss får du studera det du brinner för i en internationell och tvärvetenskaplig omgivning med aktivt studieliv. Magisterstudier utvecklar ditt analytiska tänkande och din förmåga att bearbeta komplexa helheter. Med en magisterexamen får du en stark vetenskaplig grund att stå på, som både ger dig arbetsmöjligheter på högre poster och kvalificering för forskarstudier.

Du kan söka in till magisterstudier eller något av våra två-åriga magisterprogram med en kandidatexamen från ett universitet eller än lägre högskoleexamen från en yrkeshögskola. För att kunna söka in till utbildningen måste du uppfylla ämnesstudiernas förkunskapskrav och språkkrav. Förutom svenskspråkiga magisterutbildningar och magisterprogram erbjuder Åbo Akademi även engelskspråkiga magisterprogram.

 

Kontakta oss

Telefon

+358 2 215 4169

Öppettider

9–12

Åbo

Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, Finland

Vasa

Strandgatan 2, Vasa, Finland