Skriv här det du söker efter!

Ledarskap i vård och omsorg

Ledarskap i vård och omsorg utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Ledarskap i vård och omsorg kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i ledarskap i vård och omsorg kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i ledarskap i vård och omsorg (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Organisationsteorier, 5 sp
Ledarskapsteorier, 5 sp
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.10-18.11.2021, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 14.10.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan 16.8-7.10.2021 Till anmälan

NÄTKURS Organisationsteorier, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.11-20.12.2021, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 22.11.
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Anmälan 16.8-15.11.2021 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskapsteorier, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.1-15.2.2022, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 13.1.
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Anmälan 22.11.2021-6.1.2022 Till anmälan

NÄTKURS Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.3-19.4.2022, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 23.3.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan 22.11.2021-1.3.2022 Till anmälan

NÄTKURS Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.4-29.5.2022, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 4.5.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan 22.11.2021-14.4.2022 Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss