Skriv här det du söker efter!

Ledarskap i vård och omsorg

Ledarskap i vård och omsorg

Ledarskap i vård och omsorg utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Ledarskap i vård och omsorg kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Avlagda Öpukurser i ledarskap i vård och omsorg kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i ledarskap i vård och omsorg (25 sp) består av följande kurser:

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Organisationsteorier och välfärdsservicesystem, 5 sp
Ledarskapsteorier, 5 sp
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Lagstiftning inom social- och hälsovården, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10-2.11.2024, Valfritt deltagande via Zoom: 1.10, 8.10.
Avgift: 60€.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan 9.9-23.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Organisationsteorier och välfärdsservicesystem (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.11-14.12.2024, valfritt deltagande via Zoom: 14.11.
Avgift: 60€.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan senast 4.11.2024.

Länk till anmälan läggs till här i oktober.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

GRUNDSTUDIER

Lagstiftning inom social- och hälsovården (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9-10.11.2024
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ledarskapsteorier (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1-16.2.2025, valfritt deltagande deltagande via Zoom: 16.1, 23.1.
Avgift: 60€.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg.
Anmälan senast 7.1.2025.

Lagstiftning inom social- och hälsovården (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.3-13.4.2025, valfritt deltagande via Zoom: 4.3, 26.3.
Avgift: 60€.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan senast 24.2.2025.

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.4-30.5.2025, valfritt deltagande via Zoom: 23.4, 7.5.
Avgift: 60€.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan senast 14.4.2025.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

GRUNDSTUDIER

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt:  våren 2025.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i ledarskap i vård och omsorg kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi