Skriv här det du söker efter!

Ledarskap i vård och omsorg

Ledarskap i vård och omsorg

Ledarskap i vård och omsorg utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Ledarskap i vård och omsorg kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Avlagda Öpukurser i ledarskap i vård och omsorg kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i ledarskap i vård och omsorg (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Organisationsteorier, 5 sp
Ledarskapsteorier, 5 sp
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.9-4.11.2023, valfritt deltagande via Zoom: 29.9, 6.10.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg.
Anmälan 7.8-19.9.2023.

Organisationsteorier (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.11-16.12.2023, valfritt deltagande via Zoom: 16.11.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg.
Anmälan 7.8-6.11.2023.

Anmäl dig till kurserna här


GRUNDSTUDIER

Ledarskapsteorier (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-18.2.2024, valfritt deltagande via Zoom: 11.1, 18.1.
Lärare: Docent, PhD Jessica Hemberg.
Anmälan 20.11.2023-3.1.2024.

Lagstiftning inom social- och hälsovården (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.3-14.4.2024, Valfritt deltagande via Zoom: 5.3, 27.3.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan 20.11.2023-20.2.2024.

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.4-30.5.2024, Valfritt deltagande via Zoom: 23.4, 7.5.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan 20.11.2023-9.4.2024.

Anmäl dig till kurserna här

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i ledarskap i vård och omsorg kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi