Skriv här det du söker efter!

Modulen för hållbarhetsfrågor

Ett håll­bart och demokratiskt sam­häl­le bör ha löst de miljömässiga, ekonomiska och sociala problem vi idag är ställda inför. Problemen är starkt sammanlänkade med varandra och har både globala och lokala perspektiv. Insatser från alla kunskapsområden behövs för att kunna hitta vägen till hållbar energi, bevarande av biologisk mångfald, so­ci­a­l rätt­vi­sa och jämlikhet, förbättrad regenerativ matproduktion och stävjande av klimatförändringarna.
De globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) som antogs av världens ledare hösten 2015 utgör ett försök till globalt samarbete och utveckling. De 17 målen berör allas vår vardag, i hela världen.

Se närmare information i broschyren ”Modulen för hållbarhetsfrågor”


Tillbaka till öppna universitetet