Skriv här det du söker efter!

Statskunskap

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap som vetenskap kretsar kring frågor om politik och samhälle, och samhällets utformning till följd av politisk maktutövning. Genom studier i statskunskap lär du dig om finländsk och internationell politik, politiska partier och institutioner, val- och väljarbeteende och demokrati och demokratisering. Du får även insikter i säkerhetspolitik, politisk historia, jämförande politik och politisk kommunikation, och kan stöta på teman såsom politisk och byråkratisk korruption, effekter av informationsteknologi, betydelsen av länders och regioners fysiska egenskaper, miljöfrågor och samhällsopinion.

Du kan söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera samhällsvetenskaper nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) vid Åbo Akademi. Länk till antagningsinformationen.

 

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: Borgå Folkakademi

Internationell politik, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 4 föreläsningar via Zoom: Fredag 19.3 kl. 16–20, lördag 20.3 kl. 10–15 , fredag 26.3 kl. 16–20 och lördag 27.3 kl. 10–15
Föreläsare: PM Albert Weckman

Anmälning till Borgå Folkakademi


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet statskunskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet