Skriv här det du söker efter!

Statskunskap

Statskunskap

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap som vetenskap kretsar kring frågor om politik och samhälle, och samhällets utformning till följd av politisk maktutövning. Genom studier i statskunskap lär du dig om finländsk och internationell politik, politiska partier och institutioner, val- och väljarbeteende och demokrati och demokratisering. Du får även insikter i säkerhetspolitik, politisk historia, jämförande politik och politisk kommunikation, och kan stöta på teman såsom politisk och byråkratisk korruption, effekter av informationsteknologi, betydelsen av länders och regioners fysiska egenskaper, miljöfrågor och samhällsopinion.

Avlagda studier i statskunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

ÄMNESSTUDIER

Säkerhetspolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.10–7.11. Zoomföreläsningar: 9-10.10 (kl. 16-18.30), 16.10 (kl. 16-19), 23.10 (kl. 16-18.30), 30.10 (kl. 16-18.30), 7.11 (kl.16-19).
Avgift: 75€
Lärare: PM Albert Weckman.
Anmälan 12.8–2.10.2024 (OBS! max 25 personer ryms med).

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Internationell politik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.3–26.3.2025. Zoomföreläsningar: 5–6.3, 12–13.3, 19.3–20.3 och 26.3.
Avgift: 60€
Lärare: PM Albert Weckman.
Anmälan: 18.11.2024–27.2.2025. (Obs! max 25 personer ryms med).


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2025

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Säkerhetspolitik (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.1–28.2.2025
Lärare: PM Albert Weckman.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Klicka på bilden för att höra Albert Weckman berätta mera om kursen internationell politik. Länken för till youtube.
Obs! De datum Albert Weckman, kursens lärare, nämner i videon gäller en tidigare kurs. Nu på våren 2025 startar kursen 5 mars.

Albert Weckström

Mediemotsvarighet: På filmen rekommenderar Albert Weckman kursen i internationell politik för den som är intresserad av utrikespolitiska frågor, den som funderar på att söka till en statsvetenskaplig utbildning, eller överlag är intresserad av att tolka och analysera internationella politiska händelser. Albert Weckman är lärare för kursen vid Öppna universitetet, till vardags jobbar han vid Institutet för samhällsforskning. Kursen tar upp amerikansk utrikespolitik, Kina, Ryssland och EU. Weckman hälsar er välkommen till kursen.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i statskunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet statskunskap vid Åbo Akademi.