Skriv här det du söker efter!

Statskunskap

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap som vetenskap kretsar kring frågor om politik och samhälle, och samhällets utformning till följd av politisk maktutövning. Genom studier i statskunskap lär du dig om finländsk och internationell politik, politiska partier och institutioner, val- och väljarbeteende och demokrati och demokratisering. Du får även insikter i säkerhetspolitik, politisk historia, jämförande politik och politisk kommunikation, och kan stöta på teman såsom politisk och byråkratisk korruption, effekter av informationsteknologi, betydelsen av länders och regioners fysiska egenskaper, miljöfrågor och samhällsopinion.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i statskunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

Kursutbud 2021–2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ÄMNESSTUDIER/INTERMEDIATE

ONLINE Corruption and Development, 5 cr.

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Time: spring 2022
Teacher: PD Catharina Groop
Registration from 22.11.2021, 10 days before the course starts by the latest.    Till anmälan

► Arrangör: Borgå Folkakademi

GRUNDSTUDIER

DISTANS Internationell politik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-21.10 kl. 16-20 & 26-27.10 kl. 16-2 (Zoomföreläsningar)
Lärare: PM Albert Weckman
Anmälan senast tre veckor innan kursstart.

Klicka på bilden för att höra Albert Weckman berätta mera om kursen internationell politik. Länken för till youtube.

Albert Weckström

Mediemotsvarighet: På filmen rekommenderar Albert Weckman kursen i internationell politik för den som är intresserad av utrikespolitiska frågor, den som funderar på att söka till en statsvetenskaplig utbildning, eller överlag är intresserad av att tolka och analysera internationella politiska händelser. Albert Weckman är lärare för kursen vid Öppna universitetet, till vardags jobbar han vid Institutet för samhällsforskning. Kursen tar upp amerikansk utrikespolitik, Kina, Ryssland och EU. Weckman hälsar er välkommen till kursen.

 

Bekanta dig också med kurserna i historia


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet statskunskap vid Åbo Akademi.
Tillbaka till öppna universitetet.