Skriv här det du söker efter!

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi som akademiskt ämne behandlar människans känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Med begreppet idrott avses allt från lågintensiv fysisk rekreation och regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. I kurserna ges konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation, förändrar beteenden, ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man bibehåller koncentration. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet kan kurserna ge behållning för alla. Mental träning, coaching och idrottsledarskap är centrala begrepp som behandlas.

Avlagda Öpukurser i idrottspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i idrottspsykologi består av följande kurser:

Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp
Mental träning, 5 sp
Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp
Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Mental träning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.11-30.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.11, 9.11, 22.11, 23.11, 30.11.
Avgift: 60€.
Lärare: Mental tränare, idrottspsykologisk coach Christoph Treier.
Anmälan senast 25.10.2024.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Idrottspsykologisk coaching (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4-6.10. 2024.
Lärare: Mental tränare, idrottspsykologisk coach Christoph Treier.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Idrottspsykologiskt ledarskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.2-22.2.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.2, 8.2, 14.2, 15.2, 22.2.
Avgift: 60€.
Lärare: Mental tränare, idrottspsykologisk coach Christoph Treier.
Anmälan senast 26.1. 2025.

Idrottspsykologi i vardagslivet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Avgift: 60€.
Lärare: EM Anna Nordmyr.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Introduktion till idrottspsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn/nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Lärare: NN.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i idrottspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi