Skriv här det du söker efter!

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi som akademiskt ämne behandlar människans känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Med begreppet idrott avses allt från lågintensiv fysisk rekreation och regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. I kurserna ges konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation, förändrar beteenden, ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man bibehåller koncentration. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet kan kurserna ge behållning för alla. Mental träning, coaching och idrottsledarskap är centrala begrepp som behandlas.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i idrottspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i idrottspsykologi består av följande kurser:
Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp
Mental träning, 5 sp
Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp
Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

DISTANS Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.9-15.10.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.9, 30.9, 8.10, 9.10, 12.10, 15.10.
Lärare: PM Jeanine Nygård
Anmälan 16.8-18.9.2021

DISTANS Idrottspsykologisk coaching, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.2-19.2.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.2, 5.2, 11.2, 18.2, 19.2.
Lärare: Mental tränare Christoph Treier
Anmälan 22.11.2021-25.1.2022

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

DISTANS Mental träning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8-9.10, 19.10, 23.10, 2.11, 12-13.11.2021
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Norrvalla

VÖRÅ Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 30.9, 7.10, 14.10, 21.10, 4.11.2021
Lärare: PeM Jenny Julin, EM Anna Nordmyr

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Mental träning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1-3.10.2021
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

MARIEHAMN Idrottspsykologisk coaching, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18-20.3.2022
Lärare: Mental tränare Christoph Treier


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss