Skriv här det du söker efter!

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi som akademiskt ämne behandlar människans känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Med begreppet idrott avses allt från lågintensiv fysisk rekreation och regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. I kurserna ges konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation, förändrar beteenden, ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man bibehåller koncentration. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet kan kurserna ge behållning för alla. Mental träning, coaching och idrottsledarskap är centrala begrepp som behandlas.

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Mental träning, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.10, 6-7.11.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom
Lärare: Mental tränare Christoph Treier
Anmälan senast: 17.9.2020 Till anmälan

Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5-6.2, 12-13.3.2021
Lärare: Mental tränare Christoph Treier
Anmälan senast: 21.1.2021 Till anmälan

Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: NN
Till anmälan

 

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Kursort: Jakobstad

Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13-14.11, 24.11, 8.12. 2020
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

Idrottspsykologisk coaching, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-23.1, 9.2, 23.2. 2021
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

 

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Kursort: Helsingfors

Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 29-30.1, 19-20.3.2021
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20-22.11.2020
Lärare: Mental tränare Christoph Treier


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi

Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)

Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss