Skriv här det du söker efter!

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi som akademiskt ämne behandlar människans känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Med begreppet idrott avses allt från lågintensiv fysisk rekreation och regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. I kurserna ges konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation, förändrar beteenden, ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man bibehåller koncentration. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet kan kurserna ge behållning för alla. Mental träning, coaching och idrottsledarskap är centrala begrepp som behandlas.

Avlagda Öpukurser i idrottspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i idrottspsykologi består av följande kurser:
Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp
Mental träning, 5 sp
Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp
Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Introduktion till idrottspsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25.9-12.10.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 25.9, 28.9, 6.10, 7.10, 9.10, 12.10.
Lärare: PM Jeanine Nygård.
Anmälan 7.8-14.9.2023

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Mental träning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.11-9.12.2023, distansundervisning via Zoom: 17.11, 18.11, 1.12, 2.12, 8.12, 9.12.
Lärare: Mental tränare, coach Christoph Treier.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Mental träning (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27-29.10.2023.
Lärare: Mental tränare, coach Christoph Treier.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Idrottspsykologisk coaching (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2-17.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 2.2, 3.2, 9.2, 16.2, 17.2.
Lärare: Mental tränare, coach Christoph Treier.
Anmälan 20.11.2023-21.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Idrottspsykologi i vardagslivet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.3-14.5.2024, distansundervisning via Zoom: 12.3, 19.3, 21.3, 4.4, 16.4, 14.5.
Lärare: EM Anna Nordmyr.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i idrottspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi