Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Chock, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 19.10, 24-25.10.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf m fl
Anmälan: 19.8-12.10.2019 Till anmälan

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.11, 15-16.11.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf
Anmälan: 19.8-1.11.2019 Till anmälan

Chock, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.1, 31.1-1.2.2020
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf
Anmälan: 18.11.2019-17.1.2020 Till anmälan

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.3, 13-14.3.2020
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf
Anmälan: 18.11.2019-28.2.2020 Till anmälan

PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 2-4.4.2020
Lärare: Psykolog Minja Westerlund
Anmälan: 18.11.2019-27.3.2020 Till anmälan

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola
Kursort: Karis

PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 20-22.9.2019
Lärare: Psykolog Ferdinand Garoff

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 22-24.11.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf m fl

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan
Kursort: Mariehamn

PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 4-6.10.2019
Lärare: Psykolog Ferdinand Garoff

Massmedias roll vid kriser, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: 3-5.4.2020
Lärare: PD Klas Backholm


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet