Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Avlagda Öpukurser i krispsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till krispsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-20.9.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.9, 13.9, 18.9, 20.9.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 7.8-1.9.2023.

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10-12.10.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 3.10, 5.10, 10.10, 12.10.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 7.8-19.9.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Storolyckor/katastrofberedskap (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.9-1.10.2023.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

GRUNDSTUDIER

Storolyckor/katastrofberedskap (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.1-27.1.2024.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.
Anmälan 20.11.2023-12.1.2024.

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6-15.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 6.2, 8.2, 13.2, 15.2.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 20.11.2023-23.1.2024.

Intervention (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12-13.4, 19-20.4.2024.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.
Anmälan 20.11.2023-2.4.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2024.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi