Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Chock, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.9, 24.9, 1.10, 8.10.2020 (obligatoriskt deltagande via Zoom)
Lärare: PD Klas Backholm
Anmälan senast: 2.9.2020 Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till krispsykologi, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10-13.12.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.10, 24.10, 19.11, 20.11
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 8.10.2020 Till anmälan

NÄTKURS Chock, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.1-21.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 15.1, 16.1, 29.1, 30.1
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 31.12.2020 Till anmälan

*Intervention, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-13.2, 19-20.2.2021
Lärare: FM Ann-Charlotte Kjerulf
Anmälan senast: 28.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.3-15.4.2021
Lärare: PsD Minja Westerlund
Anmälan senast: 23.2.2021 Till anmälan

*Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas

 

► Arrangör: Pedersöre mi
Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-13.9.2020
Lärare: PD Klas Backholm

Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10-1.11.2020
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson

Chock, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: NN

Intervention, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: NN


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet