Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Tidpunkt: 14-15.9, 19-20.10.2018
Lärare: PD Klas Backholm

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 15-17.11.2018
Lärare: psykolog Ferdinand Garoff

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.1, 1-2.2.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Chock, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.3, 15-16.3.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.4, 26-27.4.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

► Arrangör: Vasa sommarunis filial i Jakobstad

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.9, 28-29.2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Chock, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.10, 9-10.11.2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 30.11-1.12, 14-15.12.2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 24-27.1.2019
Lärare: psykolog Ferdinand Garoff

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 22-23.3, 29-30.3.2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf m.fl.

Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.4, 10-11.5.2019
Lärare: PD Klas Backholm

► Arrangör: Vasa sommaruni, Kristinestad MI, Närpes VI
Kursort: Närpes

Chock, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Intervention, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 11-13.1.2019
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

Chock, 5 sp
Tidpunkt: 8-10.2.2019
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 3-5.5.2019
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Storolyckor /katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 5-7.10.2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 23-25.11.2018
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

Chock, 5 sp
Tidpunkt: 1-3.3.2019
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 5-7.4.2019
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet