Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Chock, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

DISTANS Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.9-10.10.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.9, 18.9, 23.9, 24.9.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 16.8-10.9.2021 Till anmälan

DISTANS Chock, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.10-31.10.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.10, 9.10, 15.10, 16.10
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 16.8-1.10.2021 Till anmälan

*VASA Intervention, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21-22.1, 28-29.1.2022
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf
Anmälan 22.11.2021-9.1.2022 Till anmälan

*Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas.

DISTANS PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.2-13.3.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.2, 10.2, 15.2, 17.2.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 22.11.2021-28.1.2022 Till anmälan

*VASA Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1-2.4, 8-9.4.2022
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf
Anmälan 22.11.2021-20.3.2022 Till anmälan

*Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

DISTANS Massmedias roll vid kriser, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 17-18.9, 1-2.10.2021
Lärare: Docent Klas Backholm

► Arrangör: Pedersöre mi

BENNÄS Chock, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-12.2, 18-19.2.2022
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

BENNÄS Intervention, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18-19.3, 25-26.3.2022
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26-27.11, 17-18.12.2021
Lärare: Psykiater Karolina Viltblom

MARIEHAMN Intervention, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-13.3.2022
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf

MARIEHAMN Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-24.4.2022
Lärare: FM, krisarbetare Anne-Charlotte Kjerulf


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet