Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Avlagda Öpukurser i krispsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till krispsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-21.9.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.9, 14.9, 19.9, 21.9.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 8.8-2.9.2022.

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.10-13.10.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.10, 6.10, 11.10, 13.10.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 8.8-24.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Massmedias roll vid kriser (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9-11.12.2022.
Lärare: docent, PD Klas Backholm.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

GRUNDSTUDIER

Massmedias roll vid kriser (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1-28.1.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.1, 14.1, 27.1, 28.1.
Lärare: docent, PD Klas Backholm.
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023.

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.2-16.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.2, 9.2, 14.2, 16.2.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 21.11.2022-28.1.2023.

Intervention (5 sp), närundervisning i Vasa.*

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21-22.4, 5-6.5.2023.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.
Anmälan 21.11.2022-11.4.2023.

*Kursen arrangeras endast om närundervisning kan ordnas.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Borgå medborgarinstitut.

Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i Borgå.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3-5.3.2023.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Borgå mi:s kurser här

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17-19.3.2023.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen ÖpuledenOrre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi