Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Chock, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Massmedias roll vid kriser, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.9, 24.9, 1.10, 8.10.2020 (obligatoriskt deltagande via Zoom)
Lärare: PD Klas Backholm
Anmälan senast: 2.9.2020

NÄTKURS Introduktion till krispsykologi, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10-13.12.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.10, 24.10, 19.11, 20.11
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 8.10.2020

NÄTKURS Chock, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.1-21.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 15.1, 16.1, 29.1, 30.1
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 5.1.2021

NÄTKURS PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.6-21.6.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 1.6, 3.6, 8.6, 10.6. Obs! Nya datum!
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 25.5.2021 Till anmälan

*Intervention, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 7-8.5, 21-22.5.2021
Lärare: FM Ann-Charlotte Kjerulf

*Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas.

 

► Arrangör: Pedersöre mi
Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-13.9.2020
Lärare: PD Klas Backholm

Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10-1.11.2020
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson

Chock, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-14.2.2021
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson

Intervention, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-21.3.2021
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet