Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Avlagda Öpukurser i krispsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till krispsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-21.9.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.9, 14.9, 19.9, 21.9.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 8.8-2.9.2022.

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.10-13.10.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.10, 6.10, 11.10, 13.10.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 8.8-24.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Massmedias roll vid kriser (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9-11.12.2022.
Lärare: docent, PD Klas Backholm.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

GRUNDSTUDIER

Massmedias roll vid kriser (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1-28.1.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.1, 14.1, 27.1, 28.1.
Lärare: docent, PD Klas Backholm.
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023.

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.2-16.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.2, 9.2, 14.2, 16.2.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan 21.11.2022-28.1.2023.

Intervention (5 sp), närundervisning i Vasa.*

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21-22.4, 5-6.5.2023.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.
Anmälan 21.11.2022-11.4.2023.

*Kursen arrangeras endast om närundervisning kan ordnas.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Borgå medborgarinstitut.

Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i Borgå /Annullerad!

Tidpunkt: 3-5.3.2023.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Borgå mi:s kurser här

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17-19.3.2023.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi