Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Avlagda Öpukurser i krispsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i krispsykologi (25 sp) består av följande kurser:

Introduktion till krispsykologi, 5 sp
Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5 sp
Intervention, 5 sp
PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i krispsykologi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till krispsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17-24.9.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.9, 18.9, 21.9, 24.9.
Avgift: 60€.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan senast 10.9.2024.

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8-17.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.10, 10.10, 15.10, 17.10.
Avgift: 60€.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan senast 24.9.2024.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Intervention (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-13.10.2024.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.1-23.1.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.1, 16.1, 18.1, 23.1.
Avgift: 60€.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.
Anmälan senast 7.1.2025.

Barn och Kriser (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.3-18.3.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.3, 6.3, 11.3, 13.3, 18.3.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Linda Eriksson.
Anmälan senast 25.2.2025.

Intervention (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4-5.4, 11-12.4.2025.
Avgift: 60€.
Lärare: FM, krisarbetare Ann-Charlotte Kjerulf
Anmälan senast 25.3.2025.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: fysioterapeut, arbetshandledare, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i krispsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi