Skriv här det du söker efter!

Om Åbo Akademi

Åbo Akademis över hundraåriga verksamhet utförs i Åbo och Vasa under ledorden mångfald, öppenhet, djärvhet, hållbarhet och delaktighet. I egenskap av Finlands enda svenskspråkiga universitet utbildar vi brett. Forskningen är mångsidig, men vi fokuserar på minoritsforskning, lösningar för hälsa, teknologier för en hållbar framtid, samt havet.

Under vårt första sekel har vi vuxit till ett internationellt erkänt forskningsuniversitet, med en unik roll som den finländska universitetsvärldens brygga till det övriga Norden.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Besöksadress

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Studentexpeditionens besöksadress i Åbo är Tavastgatan 13. Har du frågor kring studier och ansökning kan du också ringa +358 2 215 4169 eller e-posta studinfo@abo.fi.

Klicka här för att läsa mer om att studera hos oss.

Fler kontaktuppgifter
Här kommer du till en sida med ÅA:s bankuppgifter, allmänna e-postadresser m.m.

Karta

Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, Finland

Kontaktuppgifter

Postadress

Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Besöksadress

Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Studentservice sköts i Vasa av personalen vid utbildningsservice vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Har du frågor kring studier och ansökning kan du också ringa +358 2 215 4169 eller e-posta studinfo@abo.fi.

Klicka här för att läsa mer om att studera hos oss.

Fler kontaktuppgifter
Här kommer du till en sida med ÅA:s bankuppgifter, allmänna e-postadresser m.m.

Karta

Strandgatan 2, 65100 Vasa, Finland