Skriv här det du söker efter!

Om Åbo Akademi

Om Åbo Akademi

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. Vi bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap.

Vår forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar vi som Nordens port till Finland.

Vår verksamhet vägleds av den akademiska traditionens värden kring forskningens och utbildningens frihet och ett etiskt ansvarstagande. Vi efterfrågar djärvhet och eftersträvar ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet.

En akademi blir aldrig färdig. Skall den i sig kunna uppsamla det växlande andliga livets högsta livsyttringar, bör den ständigt resa nya tillbyggnader.

En sträng man står framför krittavalan

Kontakt

Besöksadress

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Postadress

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Studentexpeditionens besöksadress i Åbo är Tavastgatan 13. Har du frågor kring studier och ansökning kan du också ringa +358 2 215 4169 eller e-posta studinfo@abo.fi.

Klicka här för att läsa mer om att studera hos oss.

Fler kontaktuppgifter
Här kommer du till en sida med ÅA:s bankuppgifter, allmänna e-postadresser m.m.

Besöksadress

Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Postadress

Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Studentservice sköts i Vasa av personalen vid utbildningsservice vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Har du frågor kring studier och ansökning kan du också ringa +358 2 215 4169 eller e-posta studinfo@abo.fi.

Klicka här för att läsa mer om att studera hos oss.

Fler kontaktuppgifter
Här kommer du till en sida med ÅA:s bankuppgifter, allmänna e-postadresser m.m.