Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktning

Pedagogik, lärarinriktning

Genom undervisning strävar vi till att målinriktat påverka människors inlärning på olika sätt. Pedagogiken är läran om utbildning, undervisning och fostran, med särskild fokus på utbildning för barn och unga.
I pedagogikstudierna fördjupar du dig i de kunskaper och kompetenser som lärare behöver för att kunna bemöta vardagen i skolorna och i samhället. Du reflekterar över lärarens professionella identitet och skaffar dig verktygen för att kunna vara delaktig i en skola för alla. Du lär dig om barns och ungas utveckling och blir medveten om genusfrågor, mångfald och digitalisering i utbildningen. Du övar upp förmågan att planera och genomföra undervisning, men också förmågan att kritiskt granska din undervisning utgående från aktuella vetenskapliga teorier.

Kursutbud läsåret 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
DISTANS Mediekulturer och virtuella världar inom bildkonstundervisningen, 5 sp

Tidpunkt: 2.11-30.11.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 2.11, 4.11, 11.11, 16.11, 23.11 25.11, 30.11
Lärare: FM Johan Vikström
Anmälan senast: 26.10.2021 Till anmälan

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Didaktik I för klasslärare, 5 sp
Tidpunkt: 10-11.9, 24-25.9.2021
Lärare: PeD Tom Wikman


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss