Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktad

Pedagogik, lärarinriktad

Genom undervisning strävar vi till att målinriktat påverka människors inlärning på olika sätt. Pedagogiken är läran om utbildning, undervisning och fostran, med särskild fokus på utbildning för barn och unga.
I pedagogikstudierna fördjupar du dig i de kunskaper och kompetenser som lärare behöver för att kunna bemöta vardagen i skolorna och i samhället. Du reflekterar över lärarens professionella identitet och skaffar dig verktygen för att kunna vara delaktig i en skola för alla. Du lär dig om barns och ungas utveckling och blir medveten om genusfrågor, mångfald och digitalisering i utbildningen. Du övar upp förmågan att planera och genomföra undervisning, men också förmågan att kritiskt granska din undervisning utgående från aktuella vetenskapliga teorier.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Introduktion till ordkonst som verksamhetsform (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.9-16.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.9, 28.9, 12.10, 16.11.
Avgift: 60€.
Lärare: FM Katja von Wendt, FD Sofia Pulls, PeM Sofie Lundell, professor Ria Heilä-Ylikallio
Sista anmälan 4.9.2024

Konstbaserade ingångar till språkundervisning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10-3.12.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 1.10, 8.10, 29.10, 5.11, 3.12.
Avgift: 60€.
Lärare: Docent Sofia Jusslin.
Sista anmälan 22.9.2024.

Anmäl dig till kursen här

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Konstbaserade produktioner i skolan (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025, mars-april.
Avgift: 60€.
Lärare: Nina Dahl-Tallgren
Anmälan


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi