Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktad

Pedagogik, lärarinriktad

Genom undervisning strävar vi till att målinriktat påverka människors inlärning på olika sätt. Pedagogiken är läran om utbildning, undervisning och fostran, med särskild fokus på utbildning för barn och unga.
I pedagogikstudierna fördjupar du dig i de kunskaper och kompetenser som lärare behöver för att kunna bemöta vardagen i skolorna och i samhället. Du reflekterar över lärarens professionella identitet och skaffar dig verktygen för att kunna vara delaktig i en skola för alla. Du lär dig om barns och ungas utveckling och blir medveten om genusfrågor, mångfald och digitalisering i utbildningen. Du övar upp förmågan att planera och genomföra undervisning, men också förmågan att kritiskt granska din undervisning utgående från aktuella vetenskapliga teorier.

Konstbaserade ingångar till litteraturundervisning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.11-23.11.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.11, 9.11,14.11, 16.11, 21.11, 23.11.
Lärare: Docent Heidi Höglund.
Anmälan 7.8-28.10.2023.

Anmäl dig till kursen här

Konstbaserade produktioner i skolan (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024 (får datum i aug)
Lärare: PeM, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren
Anmälan 20.11.2023-

Anmäl dig till kursen här


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi