Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du allmänna e-postadresser och andra kontaktuppgifter vid Åbo Akademi.

 

Allmänna adresser och kontaktuppgifter

Växelns telefonnummer: +358 2 215 31
Registratorns e-postadress: registrator@abo.fi

Åbo Akademi
Postadress:
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Besöksadress:
Åbo Akademis huvudbyggnad
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Åbo Akademi i Vasa
Postadress:
Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Besöksadress:
Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Åbo Akademi i Jakobstad
Besöksadress:
Allegro
Storgatan 7
68600 Jakobstad

Studentexpeditionens besöksadress

Gripen
Åbo Akademi
Tavastgatan 13
ÅBO

Fakulteternas besöksadresser

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 4470
e-post: fhpt@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt-kansli@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fse@abo.fi


Allmänna e-postadresser:


Faktureringsadress

E-fakturor
EDI-kod/nätfakturaadress: 0037024631211
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod: 003710948874

Pappersfakturor
Åbo Akademi
PB 90522
01051 FAKTURA

FO-nummer: 0246312-1

Momsreg.nr: FI02463121

Bankuppgifter

IBAN: FI66 8319 9710 0004 56
BIC: DABAFIHH
Bankens adress:
Danske Bank A/S
filial i Finland
Televisionsgatan 1
00075 DANSKE BANK

Ekonomiavdelningens e-postadress

ekonomi@abo.fi


Personsökning:

Sökrutan, som finns i sidhuvudet på alla våra webbsidor, används också för personsökning.


Kartor

Åbo Akademis Campus i Googles karttjänst.

Uppdaterad 2.3.2018