Skriv här det du söker efter!

Kontakta oss

Kontakta oss

Allmänna adresser och kontaktuppgifter

Växelns telefonnummer: +358 2 215 31
Klicka här för en lista över allmänna e-postadresser.

Åbo Akademi
Postadress:
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Besöksadress:
Åbo Akademis huvudbyggnad
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Åbo Akademi i Vasa
Postadress:
Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Besöksadress:
Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Studentexpeditionens besöksadress

Gripen
Åbo Akademi
Tavastgatan 13
ÅBO

Fakulteternas besöksadresser

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 4470
e-post: fhpt@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fse@abo.fi


Allmänna e-postadresser:


Faktureringsadress

Klicka här för anvisningarna för utländska leverantörer.

Anvisningar för inhemska leverantörer

Åbo Akademi tar enbart emot nätfakturor fr.o.m. 13.11.2019. De inhemska leverantörer som inte har möjlighet att sända nätfakturor från sitt faktureringssystem får tillgång till den avgiftsfria leverantörsportalen, där fakturor kan skapas och skickas elektroniskt. Efter registrering (länk nedan) skickas en inbjudan till portalen. Alla fakturor bör innehålla en referens, som beställaren anger, och beställarens efternamn.

Adress för nätfakturor
EDI-kod: 003702463121
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
Adress på fakturabilden:
Åbo Akademi
PB 780
00074 CGI

Åbo Akademis serviceleverantör inom informationsförmedling är Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI.

Leverantörsportal
Registrering:
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6026/lomake.html
Portalen:
https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Observera att pappersfakturor som skickas till den tidigare fakturaadressen inte når Åbo Akademi mera efter 15.1.2020 och inga meddelanden om oförmedlade pappersfakturor skickas till avsändaren.

Mer uppgifter om fakturahanteringen ges av kundtjänsten vid Åbo Akademis servicecenter Certia Oy, kontaktuppgifter: osto@certia.fi eller 040 300 2520 (vardagar kl. 8–16).

FO-nummer

0246312-1

Momsreg.nr

FI02463121

EORI-nummer

FI0246312-1

Bankuppgifter

IBAN: FI66 8319 9710 0004 56
BIC: DABAFIHH
Bankens adress:
Danske Bank A/S
filial i Finland
Televisionsgatan 1
00075 DANSKE BANK

Ekonomiavdelningens e-postadress

ekonomi@abo.fi


Personsökning

Sökrutan, som finns i sidhuvudet på alla våra webbsidor, används också för personsökning.


Lösenord

Klicka här för att läsa vad du skall göra om du glömt ditt ÅA-lösenord.


Dataskydd

För information om hur personuppgifter behandlas vid Åbo Akademi och hur Åbo Akademi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning gällande dataskydd se vår sida om dataskydd.


Tillgänglighet

Klicka här för att läsa tillgänglighetsutlåtandet för denna webbplats.


Kartor

Klicka här för sidan med olika slags kartor över Åbo Akademis campus i Åbo och Vasa. 

Uppdaterad 23.8.2021