Skriv här det du söker efter!

Kontakta oss

Kontakta oss

Allmänna e-postadresser | Bankuppgifter | Besöksadresser | Bokning av utrymmen | Centralarkivet | Dataskydd | Fakturering | IT-hjälp | Kakor | Kartor | PersonsökningRegistraturenTillgänglighet

 

Allmänna adresser och kontaktuppgifter

Växelns telefonnummer: +358 2 215 31
Klicka här för en lista över allmänna e-postadresser.

Åbo Akademi
Postadress:
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Besöksadress:
Åbo Akademis huvudbyggnad
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Åbo Akademi i Vasa
Postadress:
Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Besöksadress:
Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Studentexpeditionens besöksadress

Gripen
Åbo Akademi
Tavastgatan 13
ÅBO

Fakulteternas besöksadresser

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 4470
e-post: fhpt@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fsej@abo.fi


Allmänna e-postadresser:


Faktureringsadress

Klicka här för anvisningarna för utländska leverantörer.

Anvisningar för inhemska leverantörer

Åbo Akademi tar enbart emot nätfakturor. De inhemska leverantörer som inte har möjlighet att sända nätfakturor från sitt faktureringssystem får tillgång till den avgiftsfria leverantörsportalen, där fakturor kan skapas och skickas elektroniskt. Efter registrering (länk nedan) skickas en inbjudan till portalen. Alla fakturor bör innehålla en numerisk referens, som beställaren anger, och beställarens namn (efternamn + förnamn).

Adress för nätfakturor
Nätfakturaadress (EDI-kod): 003702463121
Nätfakturaoperatör: CGI
Operatörskod: 003703575029
Adress på fakturabilden:
Åbo Akademi
PB 780
00074 CGI

Åbo Akademis serviceleverantör inom informationsförmedling är Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI.

Leverantörsportal
Registrering:
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6026/lomake.html
Portalen:
https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Mer uppgifter om fakturahanteringen ges av kundtjänsten vid Åbo Akademis servicecenter Certia Oy, kontaktuppgifter: osto@certia.fi eller 040 300 2520 (vardagar kl. 8–16).

FO-nummer

0246312-1

Momsreg.nr

FI02463121

EORI-nummer

FI0246312-1

Bankuppgifter

IBAN: FI66 8319 9710 0004 56
BIC: DABAFIHH
Bankens adress:
Danske Bank A/S
filial i Finland
Televisionsgatan 1
00075 DANSKE BANK

Ekonomiavdelningens e-postadress

ekonomi@abo.fi


Registraturen

Registraturen tar emot och registrerar handlingar som inkommer till Åbo Akademi och distribuerar vid behov dessa vidare. Registraturen tar också emot begäran om information som man önskar få ur handlingar i universitetets ärenderegister och arkiv. Klicka här för mer information om Åbo Akademis registratur.


Centralarkivet

Åbo Akademis centralarkiv fungerar som ett slutarkiv för akademins administrativa handlingar. De äldsta handlingarna är från tiden strax före Åbo Akademis grundande 1918 medan de yngsta handlingarna är endast några år gamla. Klicka här för mer information om Åbo Akademis centralarkiv.


Personsökning

Sökrutan, som finns i sidhuvudet på alla våra webbsidor, används också för personsökning.


IT-hjälp

Klicka här för att läsa vad du skall göra om du glömt ditt ÅA-lösenord, eller av annan anledning inte kan logga in.


Dataskydd

För information om hur personuppgifter behandlas vid Åbo Akademi och hur Åbo Akademi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning gällande dataskydd se vår sida om dataskydd.


Kakor

Via den här länken kan du ändra eller dra tillbaka ditt samtycke om användningen av kakor.


Tillgänglighet

Klicka här för sidan med information om tillgänglighet och tillgänglighetsutlåtanden.


Kartor

Klicka här för sidan med olika slags kartor över Åbo Akademis campus i Åbo och Vasa.


Bokning av Åbo Akademis utrymmen för externa användare

Bokning av utrymmen sker genom att sända e-post till book@abo.fi. Uppgifter om olika bokningsbara utrymmen och prisuppgifter fås från samma e-postadress.

Efter att bokningen är överenskommen bokas dörrarna öppna 30 minuter före tillställningens början om inget annat överenskommits. Det är förbjudet att reglera dörrarna så att de står öppna under tillställningen. Om ytterdörren bör vara öppen senare under tillställningen ska en ordningsvakt finnas vid dörren.

Hyresgästen har tillgång till utrymmena endast under den tid som har bokats.

Separat bör avtalas om vaktmästarservice dagen före en helgdag, lördagar, söndagar och kvällar efter kl. 16, tekniskt stöd i salarna, städning under helgdagar, lördagar och söndagar. Kontakta book@abo.fi för närmare information.

Klicka här för anvisningar och regler om uthyrning av Åbo Akademis utrymmen.

Uppdaterad 19.12.2023