Skriv här det du söker efter!

Kontakta oss

Kontakta oss

 

Allmänna adresser och kontaktuppgifter

Växelns telefonnummer: +358 2 215 31
Registratorns e-postadress: registrator@abo.fi

Åbo Akademi
Postadress:
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Besöksadress:
Åbo Akademis huvudbyggnad
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

Åbo Akademi i Vasa
Postadress:
Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 VASA

Besöksadress:
Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 VASA

Studentexpeditionens besöksadress

Gripen
Åbo Akademi
Tavastgatan 13
ÅBO

Fakulteternas besöksadresser

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 4470
e-post: fhpt@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fse@abo.fi


Allmänna e-postadresser:


Faktureringsadress

E-fakturor
EDI-kod/nätfakturaadress: 0037024631211
Vår operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Pappersfakturor
Åbo Akademi
PB 90522
01051 FAKTURA

FO-nummer: 0246312-1

Momsreg.nr: FI02463121

Bankuppgifter

IBAN: FI66 8319 9710 0004 56
BIC: DABAFIHH
Bankens adress:
Danske Bank A/S
filial i Finland
Televisionsgatan 1
00075 DANSKE BANK

Ekonomiavdelningens e-postadress

ekonomi@abo.fi


Personsökning

Sökrutan, som finns i sidhuvudet på alla våra webbsidor, används också för personsökning.


Dataskydd

För information om hur personuppgifter behandlas vid Åbo Akademi och hur Åbo Akademi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning gällande dataskydd se vår sida om dataskydd.


Kartor

Åbo Akademis Campus i Googles karttjänst.

Uppdaterad 26.9.2019