Skriv här det du söker efter!

Turku Åbo Summer School

Turku Åbo Summer School

Förmånliga och högklassiga sommarstudier av fem högskolor i Åbo, Finland, i augusti 2023.

Åbo Akademi är en del av ett gemensamt sommarstudieprogram som kallas Turku Åbo Summer School, TÅSS.

I sommarskolan förenas två universitet och tre yrkeshögskolor i Åboregionen och välkomnar deltagare från hela världen att ta del av högklassig finländsk utbildning, den vackra sommaren och en internationell miljö.

Turku Åbo Summer School ordnas i augusti 2023. En inledande orienteringsdag halls den 4 augusti och kontaktundervisningen på campus den 7–18 augusti.

Utöver detta erbjuds fem kurser online, som kan avläggas i egen takt. Kursavgiften är mellan 45 och 75 euro per kurs.

Alla deltagare är också välkomna att ta del av ett hållbart fritidsprogram. Programmet ger en glimt av den finländska kulturen och ger möjligheten att lära känna de medstuderande.

Ansökningsperioden pågår till den 15 april 2023.

 

Mera information och kontakt

Kolla Turku Åbo Summer Schools webbplats för mera information om kursutbudet, fritidsaktiviteterna och ansökningsförfarandet.

Turku Åbo Summer School 2023 organiseras av Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun AMK, Humak och Yrkeshögskolan Novia.

Vid Åbo Akademi koordineras programmet av Öppna universitetet med kontaktperson Andreas Granberg, e-post: andreas.granberg@abo.fi, telefon: +358 46 920 1977.

Glada studenter på en bild med texten Turku Åbo Summer School.

Uppdaterad 20.12.2022