Skriv här det du söker efter!

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi

Är du intresserad av hur vi genom välfärdsteknologi och nya digitala lösningar kan möta samhällsutmaningar kopplade till social- och hälsovården? Välfärdsteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Studierna i välfärdsteknologi behandlar nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär för sårbara patientgrupper, närstående och personal. Studierna fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I kurserna lär man sig mer om ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv, liksom om de senaste globala trenderna och innovationerna inom området och om framtidens vård.

Avlagda Öpukurser i välfärdsteknologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i välfärdsteknologi (25 sp) består av följande kurser:

Introduction to welfare technology, 5 ects
Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp
Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi, 5 sp
Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel, 5 sp
Hållbar vårdmiljö, energi och välfärdsteknologi, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt 31.10-10.12.2023.
Lärare: HVM Melanie Rydgren.
Anmälan 7.8-23.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.4-28.5.2024.
Lärare: HVD Malin Andtfolk.
Anmälan 20.11.2023-8.4.2024

FÖRDJUPADE STUDIER

Att leda digitala förändringsprocesser (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1-5.3.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.1, 6.2.
Lärare: Docent, HVD Linda Nyholm.
Anmälan 20.11.2023-17.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i välfärdsteknologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.