Skriv här det du söker efter!

Välfärdsteknologi

Är du intresserad av hur vi genom välfärdsteknologi och nya digitala lösningar kan möta samhällsutmaningar kopplade till social- och hälsovården? Välfärdsteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Studierna i välfärdsteknologi behandlar nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär för sårbara patientgrupper, närstående och personal. Studierna fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I kurserna lär man sig mer om ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv, liksom om de senaste globala trenderna och innovationerna inom området och om framtidens vård.

Avlagda studier i välfärdsteknologi kan också utgöra en del av Öpuleden på 30 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet. Om du är intresserad av att söka in till ÅA via Öpuleden, läs då mera här.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
ONLINE COURSE Introduction to welfare technology, 5 sp

Link to the Study guide for more information about the course
Time: 15.9-23.10.2020, participation compulsory via Zoom: 15.9, 29.9, 6.10, 13.10.2020
Teacher: MHC Camilla Mattjus
Enrolment no later than August 31st 2020

NÄTKURS Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.10-9.12.2020
Lärare: Docent, HVD Linda Nyholm
Anmälan senast: 12.10.2020

NÄTKURS Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.1-7.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom 20.1, 21.1, 3.2, 4.2
Lärare: HVM Malin Andtfolk
Anmälan senast: 13.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.3-21.4.2021
Lärare: Docent,HVD Linda Nyholm
Anmälan senast: 2.3.2021 Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss