Skriv här det du söker efter!

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi

Är du intresserad av hur vi genom välfärdsteknologi och nya digitala lösningar kan möta samhällsutmaningar kopplade till social- och hälsovården? Välfärdsteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Studierna i välfärdsteknologi behandlar nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär för sårbara patientgrupper, närstående och personal. Studierna fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I kurserna lär man sig mer om ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv, liksom om de senaste globala trenderna och innovationerna inom området och om framtidens vård.

Avlagda Öpukurser i välfärdsteknologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i välfärdsteknologi (25 sp) består av följande kurser:

Introduction to welfare technology, 5 ects
Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp
Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi, 5 sp
Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel, 5 sp
Hållbar vårdmiljö, energi och välfärdsteknologi 5 sp/ Sustainable healthcare and welfare technology 5 ECTS

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

FÖRDJUPADE STUDIER

Att leda digitala förändringsprocesser (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.2-16.3.2025.
Avgift: 75€
Lärare: HVD Malin Andtfolk.
Anmälan 18.11.2024-27.1.2025.

Anmäl dig till kurserna här

 

Länk till engelskspråkiga utbudet i välfärdsteknologi våren 2025

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i välfärdsteknologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.