Skriv här det du söker efter!

Välfärdsteknologi

Är du intresserad av hur vi genom välfärdsteknologi och nya digitala lösningar kan möta samhällsutmaningar kopplade till social- och hälsovården? Välfärdsteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Studierna i välfärdsteknologi behandlar nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär för sårbara patientgrupper, närstående och personal. Studierna fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I kurserna lär man sig mer om ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv, liksom om de senaste globala trenderna och innovationerna inom området och om framtidens vård.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i välfärdsteknologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i välfärdsteknologi (25 sp) består av följande kurser:

Introduction to welfare technology, 5 ects
Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp
Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi, 5 sp
Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel, 5 sp
Hållbar vårdmiljö, energi och välfärdsteknologi, 5 sp

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
ONLINE COURSE Introduction to welfare technology, 5 sp

Link to the Study guide for more information about the course
Time: 15.9-23.10.2020, participation compulsory via Zoom: 15.9, 29.9, 6.10, 13.10.2020
Teacher: MHC Camilla Mattjus
Enrolment no later than August 31st 2020

NÄTKURS Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.10-9.12.2020
Lärare: Docent, HVD Linda Nyholm
Anmälan senast: 12.10.2020

NÄTKURS Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.1-7.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom 20.1, 21.1, 3.2, 4.2
Lärare: HVM Malin Andtfolk
Anmälan senast: 13.1.2021

NÄTKURS Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.3-21.4.2021
Lärare: Docent,HVD Linda Nyholm
Anmälan senast: 2.3.2021


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss