Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Artikel: Utvecklingspsykologin ett mångsidigt universitetsämne

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i utvecklingspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

MODUL: PSYKISK OHÄLSA

NÄTKURS Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.11-5.12.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.11, 21.11, 4.12, 5.12.
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa
Anmälan senast: 5.11.2020

 

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola
NÄTKURS Introduktion till motiverande samtal, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.10-30.11.2020
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten

 

► Arrangör: Borgå medborgarinstitut
NÄTKURS Introduktion till motiverande samtal, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10-15.12. 2020
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten

 

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Introduktion till acceptansbaserad psykoterapi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23-24.10, 13-14.11.2020
Lärare: psykolog, psykoterapeut, Ingrid Wager

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Ätstörningar, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18-19.9, 9-10.10.2020
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa

Introduktion till konstterapi, 5 sp /Framflyttad

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: leg. psykoterapeut MPF, konstterapeut, arbetshandledare Tine Sylvest


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet