Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Artikel: Utvecklingspsykologin ett mångsidigt universitetsämne

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

Introduktion till konstterapi, 5 sp 
Tidpunkt: 27-28.9, 25-26.10, 2.11.2019
Lärare: Psykoterapeut MPF, arbetshandledare Tine Sylvest
Anmälan: 19.8-20.9.2019 Till anmälan

Introduktion till acceptansbaserad psykoterapi (ACT), 5 sp
Tidpunkt: 4.2, 6.2, 11.2, 13.2, 18.2.2020
Lärare: Psykolog Anders Englund
Anmälan: 18.11.2019-28.1.2020 Till anmälan

MODUL: IDROTTSPSYKOLOGI
Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 31.10-1.11, 8-9.11.2019
Lärare: PM Jeanine Nygård
Anmälan: 19.8-24.10.2019 Till anmälan

Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 7-8.2.2020
Lärare: Mental tränare Christoph Treier
Anmälan: 18.11.2019-10.1.2020 Till anmälan

MODUL: PSYKISK OHÄLSA
Psykisk första hjälp I, 5 sp
Tidpunkt: 7.11, 23.11, 24.11, 4.12.2019
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, Msc Psychology Johanna Cresswell-Smith, socionom Ann-Charlott Rastas
Anmälan: 19.8-31.10.2019 Till anmälan

Psykisk första hjälp II, 5 sp
Tidpunkt: 5.3, 21-22.3, 31.3.2020
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, Msc Psychology Johanna Cresswell-Smith, socionom Ann-Charlott Rastas
Anmälan: 18.11.2019-27.2.2020 Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Kursort: Jakobstad

Introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT), 5 sp
Tidpunkt: 7.11, 14.11, 21.11, 28.11.2019
Lärare: docent Rasmus Isomaa

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

Ätstörningar, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: docent Rasmus Isomaa

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Kursort: Helsingfors

Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Tidpunkt: 28-29.2, 20-21.3.2020
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan
Kursort: Mariehamn

Introduktion till psykosyntes, 5 sp
Tidpunkt: 6.2, 13-14.3, 26.3.2020
Lärare: diplomerad samtalsterapeut och –coach Anne Lindgrén

Ätstörningar 5 sp
Tidpunkt: 20-21.3, 17-18.4.2020
Lärare: docent Rasmus Isomaa

MODUL: IDROTTSPSYKOLOGI
Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.10.2019
Lärare: Mental tränare Christoph Treier


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet