Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Avlagda Öpukurser i utvecklingspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

ÄMNESSTUDIER

Introduktion till kognitiv beteendeterapi (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.11, 16.11, 29.11, 30.11.2024.
Avgift: 75€.
Lärare: psykoterapeut, docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa.
Anmälan senast 3.11.2024.

 

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

FÖRDJUPADE STUDIER

Introduktion till motiverande samtal (MI) (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.1-16.3.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.1.
Avgift: 75€.
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten.
Anmälan 18.11.2024-6.1.2025.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Introduktion till kognitiv beteendeterapi (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14-16.3 (närundervisning), 29.3.2025 (distans), 14-16.3.
Lärare: psykoterapeut, docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i utvecklingspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi