Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Artikel: Utvecklingspsykologin ett mångsidigt universitetsämne

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i utvecklingspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

NÄTKURS Introduktion till motiverande samtal (MI), 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-21.11. 2021
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten
Anmälan 16.8-24.9.2021 Till anmälan

DISTANS Ätstörningar, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.11-4.12.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.11, 20.11, 27.11, 3.12, 4.12.
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa
Anmälan 16.8-9.11.2021 Till anmälan

MODUL: PSYKISK OHÄLSA

*VASA Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-23.4, 6-7.5.2022
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa
Anmälan 22.11.2021-12.4.2022 Till anmälan

*Endast närstudier, ej distans.

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

HELSINGFORS Ätstörningar, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-12.3, 1-2.4.2022
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa

► Arrangör: Borgå medborgarinstitut

DISTANS Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1-2.10, 15-16.10.2021
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Introduktion till konstterapi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.3, 5-6.3.2022
Lärare: leg. psykoterapeut MPF, konstterapeut, arbetshandledare Tine Sylvest


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi
Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet