Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Artikel: Utvecklingspsykologin ett mångsidigt universitetsämne

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa, Academill

Aggression Replacement Training, 5 sp
Tidpunkt: 25.9, 27.9, 1.10, 4.10, 9.10.2018
Lärare: PeM, ART-tränare Christina Teirfolk

Till anmälan

Introduktion till motiverande samtal (MI), 5sp
Tidpunkt: 12-13.10, 9-10.11.2018
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten

Till anmälan

Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp
Tidpunkt: 5-6.4, 26-27.4.2019
Lärare: PD Rasmus Isomaa

Till anmälan

Social kompetens och socialt samspel, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.4, 10-11.5.2019
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi

Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Introduktion till konstterapi, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: Tine Sylvest

Ätstörningar, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.10, 9-10.11.2018
Lärare: PD Rasmus Isomaa

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

MODUL: IDROTTSPSYKOLOGI

Mental träning, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.10, 23-24.11.2018
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

Idrottspsykologisk coaching, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.1, 15-16.3.2019
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

Häst och människa, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PM Nora Brandt

Interaktion med hästar, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: PM Nora Brandt

Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: PM Jeanine Nygård

Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PM Jeanine Nygård

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Introduktion till motiverande samtal, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.9, 4-5.10.2018
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT), 5 sp
Tidpunkt: 11-12.9, 25-26.9, 9.10.2018
Lärare: psykoterapeut Petra Berg

Mental träning, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.1.2019
Lärare: Mental tränare Christoph Treier

Introduktion till barnpsykoterapi, 5 sp
Tidpunkt: 8-10.2.2019
Lärare: Psykolog Ingrid Wager


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet