Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Avlagda Öpukurser i utvecklingspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Introduktion till konstterapi (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27-28.10, 10-11.11, 25.11.2023.
Lärare: leg. psykoterapeut MPF, konstterapeut, arbetshandledare Tine Sylvest
Anmälan 7.8-15.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Flyer Introduktion till konstterapi (pdf)

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Ätstörningar (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17-18.11, 1-2.12.2023.
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Introduktion till motiverande samtal (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.1-24.3.2024, obligatoriskt introduktionstillfälle via Zoom: 29.1.
Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten.
Anmälan 20.11.2023-15.1.2024.

Ätstörningar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-27.4.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.4, 18.4, 20.4, 25.4, 27.4.
Lärare: docent i utvecklingspsykologi Rasmus Isomaa
Anmälan 20.11.2023-31.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i utvecklingspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi