Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Du kan söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera samhällsvetenskaper nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Länk till antagningsinformationen.

 

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Sociologiska perspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 14.9–28.10.2020
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart.

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 18.1–22.3.2021
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan 23.11.2020-11.1.2021  Till anmälan

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Culture, Media and Society

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 26.10–18.12.2020
Lärare: MA Jasmine Kelekay
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart.

NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 29.3–25.5.2021
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 23.11.2020-22.3.2021  Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: flyttas till hösten 2021

 

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till kriminologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: start 1.11.2020
Lärare: FM, kriminolog Maria Normann
Anmälan till arrangören senast två veckor innan kursstart.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet