Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021–2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: inleds 27.9.2021
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 16.8-24.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1 – 21.3.2022
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 22.11.2021-7.1.2022   Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

GRUNDSTUDIER

MARIEHAMN Människan i samhället, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: tis 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 kl 18-20.30 & tis 7.12 kl 18-19.45
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan senast 29.9.2021

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott, 5 sp (nät + närstudier)

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022 (Zoomföreläsning)
Lärare: Enligt examinators godkännande
Anmälan till arrangören senast tre veckor innan kursstart.

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Genus och kriminologi, 5 sp (nät + närstudier)

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: November 2021 (Zoomföreläsning)
Lärare: Enligt examinators godkännande
Anmälan till arrangören senast tre veckor innan kursstart.

NÄTKURS Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott, 5 sp (nät + närstudier)

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022  (Zoomföreläsning)
Lärare: Enligt examinators godkännande

► Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till kriminologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: September 2021 (Zoomföreläsning)
Lärare: Enligt examinators godkännande
Anmälan till arrangören senast tre veckor innan kursstart.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet