Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Länk till engelska kursutbudet i sociologi.

Människan i samhället (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.9–20.11.2023
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 7.8.2023–18.9.2023

Klassisk sociologisk teori (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.10–18.11.2023
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 7.8.2023–15.10.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till engelska kursutbudet i sociologi.

Hösten 2023 går följande kurser på engelska inom sociologi

  • Culture, Media and Society (5 sp), nätkurs

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.1–15.4.2024
Lärare: PM Johan Ekman
Anmälan 20.11.2023–14.1.2024

Aktuell sociologisk forskning (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.2–24.5.2024
Lärare: PM Robin Lybeck
Anmälan 20.11.2023–17.2.2024

Arbetssociologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.3–21.5.2024  (Zoom, hybrid och Moodle ingår)
Lärare: PM Mika Helander
Anmälan 20.11.2023–14.3.2024

Organisationssociologi (5 sp), närstudier i Åbo

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.3–9.5.2024
Lärare: PD Mikko Lagerspetz
Anmälan 20.11.2023–20.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut

Introduktion till kriminologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Tidpunkt: våren 2024
Lärare: Kriminolog och FD Polina Smiragina-Ingelström
Länk till anmälan


Länk till engelska kursutbudet i sociologi.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi