Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Sociologiska perspektiv, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 17.9-29.10.2018
Lärare: PM Robin Lybeck

Anmälningstid: 20.8.2018-10.9.2018  Till anmälan

Människan i samhället, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 21.1-18.3.2019
Lärare: PD Kristin Mattsson

Anmälningstid: 19.11.2018-14.1.2019 Till anmälan

Grupparbete i sociologi, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 25.3-27.5.2019
Lärare: PM Dan Sundblom

Anmälningstid: 19.11.2018-18.3 Till anmälan

ÄMNESSTUDIER
Introduktion till kriminologin, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 24.9-30.11.2018
Lärare: FM, kriminolog Maria Normann och FM i kriminologi Minni Peltonen

Anmälningstid: 20.8.2018-17.9.2018 Till anmälan

Klassisk sociologisk teori, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 1.11-31.12.2018
Lärare: PM Heidi Henriksson
Anmälningstid: 20.8.2018-23.10.2018  Till anmälan

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet