Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Kursutbud 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp
Tidpunkt: 16.9 – 28.10.2019
Lärare: PM Robin Lybeck
Anmälan 19.8-9.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp
Tidpunkt: 20.1 – 17.3.2020
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan 18.11.2019-13.1.2020  Till anmälan

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Race, Ethnicity and Nation in Europe, 5 sp
Tidpunkt: 10.2 – 30.3.2020
Lärare: MA Jasmine Kelekay
Anmälan 18.11.2019-3.2.2020  Till anmälan

NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp
Tidpunkt: 23.3 – 18.5.2020
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 18.11.2019-17.3.2020   Till anmälan

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott, 5 sp (nät + närstudier)
Tidpunkt: 27-28.9 & 8-9.11.2019, kl 18.15-21, 9-15
Lärare: FM, kriminolog Maria Normann
Anmälan senast den 17.9.2019 till Hangö sommaruni

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Genus och kriminologi, 5 sp (nät + närstudier)
Tidpunkt: 4-6.10.2019, fre kl 18-21.15, lö kl. 9-14.45, sö kl. 9-14.45
Sista anmälan 11.9.2019
Lärare: FM, kriminolog Maria Normann
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/ senast tre veckor innan kursstart.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet