Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper.

Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2022

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Introduktion till kriminologi, 5 sp, nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.10.2022 – 30.11.2022 (Zoomföreläsningar ingår).
Lärare: PhD Polina Smiragina-Ingelström.
Anmälan till arrangören senast 1.9: https://www.vaasankesayliopisto.fi/kurser/oppen-universitetsundervisning/.

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1 – 8.3.2023.
Lärare: PM Johan Ekman.
Anmälan 21.11.2022-15.1.2023.

Grupparbete i sociologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.3 – 26.5.2023.
Lärare: PM Dan Sundblom.
Anmälan öppnar 21.11.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Genus och kriminologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2023 (Zoomföreläsningar ingår).
Lärare: PhD Tea Fredriksson.
Anmälan till arrangören senast tre veckor innan kursstart: https://www.vaasankesayliopisto.fi/kurser/oppen-universitetsundervisning/.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott (5 sp), nätkurs + närstudier i Mariehamn

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2023.
Lärare: Julia Sandahl.
Anmälan senast tre veckor innan kursstart: https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/.

 

Kursen Culture, Media and Society är uppskjuten till hösten 2023.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Under hösten 2022 testar vi i pilotform digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi