Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i sociologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Sociologiska perspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 14.9–28.10.2020
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart.

NÄTKURS Människan i samhället, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 18.1–22.3.2021
Lärare: PD Kristin Mattsson
Anmälan 23.11.2020-11.1.2021  Till anmälan

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Culture, Media and Society

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 26.10–18.12.2020
Lärare: MA Jasmine Kelekay
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart.

NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Klicka här så får du höra vad läraren Dan Sundblom berättar om kursens teman

Tidpunkt: 29.3–25.5.2021
Lärare: PM Dan Sundblom
Anmälan 23.11.2020-22.3.2021  Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: flyttas till hösten 2021

 

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till kriminologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: start 1.11.2020
Lärare: FM, kriminolog Maria Normann
Anmälan till arrangören senast två veckor innan kursstart.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet