Skriv här det du söker efter!

Kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

Ämne: Naturmaterialteknik

Träförädling (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10–8.12.2023.
Lärare: Maristiina Nurmi m fl.
Anmälan 7.8–24.9.2023

Anmäl dig till kurserna här! 

Ämne: Process- och systemteknik

Värmeteknik (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.2–3.5.2024
Lärare: Frank Pettersson
Anmälan 20.11.2023–18.2.2024

Anmäl dig till kurserna här! 

Energy Transition and Sustainable Economies (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: MOOC öppen 4.9.2023-31.5.2024.
Lärare: prof. Margareta Björklund-Sänkiaho
Undervisninsgspråk: engelska
Anmälan 7.8.2023–30.4.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen

Anmäl dig till Moocen här 


Moocar är öppna webbkurser som vem som helst kan delta i. Det finns inga inträdeskrav för kurserna men vissa förkunskaper kan rekommenderas. Moocarna är distanskurser, det vill säga de kan genomföras helt på nätet. Kurserna tillåter ofta att man kan starta när man vill under en viss tidsperiod och att inlämningsdatum är flexibla.

Att delta i en mooc är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets studieavgift, som är 50 euro/termin (avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande och doktorander).

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i kemi- och processteknik samt naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

Detta gör du genom att avlägga 15 sp (tre kurser à 5 sp) vid Åbo Akademis Öppna universitet. De valbara kurserna för öpuleden i kemi- och processteknik är följande: Matematikens grunder (obligatorisk kurs), Mekanik grundkurs, Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR), Träförädling, Värmeteknik.

För den som har finska som modersmål/skolspråk kan även kursen Svenska för finskspråkiga avläggas som en av tre godkända kurser inom Öpuleden till kemi- och processteknik.

Läs mer om Öpuleden


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi