Skriv här det du söker efter!

Kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ämne: Naturmaterialteknik.

Träförädling (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9–8.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: TkD Maristiina Nurmi m fl.
Anmälan 12.8–22.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här! 

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ämne: Process- och systemteknik.

Värmeteknik (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.2–4.5.2025.
Avgift: 60€
Lärare: docent Frank Pettersson.
Anmälan 18.11.2024–16.2.2025.

Anmäl dig till kurserna här! 

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Att delta i en MOOC är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets avgift som utgår från antalet studiepoäng.

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GEMENSAMMA STUDIER

Energy Transition and Sustainable Economies (3 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: MOOC öppen 2.9.2024–31.5.2025.
Undervisninsgsspråk: engelska.
Anmälan per e-post till johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan är öppen 12.8.2024–30.4.2025.

Moocar är öppna webbkurser som vem som helst kan delta i. Det finns inga inträdeskrav för kurserna men vissa förkunskaper kan rekommenderas. Moocarna är distanskurser, det vill säga de kan genomföras helt på nätet. Kurserna tillåter ofta att man kan starta när man vill under en viss tidsperiod och att inlämningsdatum är flexibla.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i kemi- och processteknik samt naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

Detta gör du genom att avlägga 15 sp (tre kurser à 5 sp) vid Åbo Akademis Öppna universitet. De valbara kurserna för öpuleden i kemi- och processteknik är följande: Matematikens grunder I (obligatorisk kurs), Mekanik grundkurs, Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR), Träförädling, Värmeteknik.

För den som har finska som modersmål/skolspråk kan även kursen Svenska för finskspråkiga avläggas som en av tre godkända kurser inom Öpuleden till kemi- och processteknik.

Läs mer om Öpuleden


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi