Skriv här det du söker efter!

Specialarrangemang för ukrainska studerande

Specialarrangemang för ukrainska studerande

Åbo Akademi stöder ukrainska studerande som kommit till Finland genom att erbjuda dem möjlighet att gratis avlägga universitetskurser.

Studerande vid universitet i Ukraina vars studier har avbrutits av kriget kan ansöka om att få avlägga enstaka eller flera kurser som s.k. extra studerande vid Åbo Akademi utan kostnad.

Extra studerande deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande, men har inte rätt att avlägga examen.

Studenterna kan välja kurser eller kurshelheter från samtliga fyra fakulteter. Åbo Akademis engelskspråkiga kursutbud är störst på magisternivå, men också en del engelska kurser på kandidatnivå erbjuds.

Också Åbo Akademis öppna universitet erbjuder sina kurser utan kostnad åt ukrainska studerande.

Dessutom erbjuds för personer som flytt från Ukraina stöd via Mobilitetsprojekt inom Erasmus+ KA1.

Університет Åbo Akademi хоче підтримати українських студентів та пропонує їм можливість навчатися на курсах безкоштовно. Студенти які залишили Україну через війну, мають право проходити окремi індивідуальні курси в університетi Åbo Akademi безкоштовно. Більш детальну інформацію ви можете знайти англійською мовою.

Mera information om kursarrangemangen och ansökan för ukrainska studerande på engelska.

Uppdaterad 12.5.2022