Skriv här det du söker efter!

Studievägledning vid Öppna universitetet

Studievägledning vid Öppna universitetet

Behöver du studievägledning?

I samband med eller inför eventuella studier vid Öppna universitetet kan det uppkomma situationer där du behöver studievägledning. Vänd dig gärna till oss. Vi vägleder per e-post, telefon eller digitala möten. Vi har också digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för vägledning i bland annat följande ärenden:

  • Ämnesspecifik vägledning i många ämnen
  • Öpulederna
  • Individuella arrangemang för kursdeltagare med funktionsvariationer som försvårar kursdeltagandet

Boka in dig för vägledning här!

 

 

I frågor som berör anmälan till kurs, kursintyg och vitsord rekommenderar vi följande webbsidor.

Kontakta: opu@abo.fi

Våra utbildningsplanerare hjälper dig gärna med frågor som berör enskilda ämnen och studier inom dem samt med öpulederna. Du kan skicka e-post, ringa eller digitalt boka in dig för vägledning.

I vissa situationer kanske du behöver diskutera studier på ett mera allmänt plan. Då kan du vända dig till:

Om du har funktionsvariationer som försvårar ditt kursdeltagande vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi kan du anhålla om att få tillgång till individuella arrangemang och få vägledning för att göra studierna mer tillgängliga.

Processen ser ut som följer:

  1. Fyll i anhållan här och bifoga ett intyg/utlåtande över din funktionsnedsättning utfärdat av en expert (specialpedagog, psykolog, logoped, läkare eller annan expert) i din anhållan.
  2. Boka in dig för ett studievägledningssamtal hos en av våra tillgänglighetshandledare.
  3. Vi vägleder och gör en rekommendation för att göra studierna mera tillgängliga för dig.
  4. Rekommendationen kan du visa för kursläraren och utbildningsplaneraren i samband med kursstart eller i god tid innan arrangemanget behöver beaktas.

Tillgänglighetshandledare vid Öppna universitetet är:

Om du är examensstuderande vid Åbo Akademi och går kurser vid Öppna universitetet, beaktas de rekommendationer som utfärdats av tillgänglighetshandledarna vid fakulteterna. Information om processen för ÅA:s examensstuderande finns här (OBS: kräver inloggning).

Studiehandledarna på andra stadiet handleder sina tidigare studerande ett år efter examen, ifall du inte ännu tagit emot en studieplats vid en högskola.

Även andra aktörer erbjuder vägledning, med lite varierande målgrupper:

 

 

Uppdaterad 21.12.2023