Skriv här det du söker efter!

Studievägledning vid Öppna universitetet

Studievägledning vid Öppna universitetet

Behöver du studievägledning?

I samband med eller inför eventuella studier vid Öppna universitetet kan det uppkomma situationer där du behöver studievägledning. Vänd dig gärna till oss. Vi vägleder per e-post, telefon eller digitala möten.

Under hösten 2022 testar vi i pilotform digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för vägledning i följande ärenden:

  • Ämnesspecifik vägledning i många ämnen
  • Öpulederna
  • Tillgänglighetsfrågor (till exempel om du har funktionsvariationer som försvårar ditt kursdeltagande)
  • Extra studerande: processen och administrationen
  • Öpustudier i allmänhet: praktiska frågor

Boka in dig för vägledning här!

 

Behöver du praktisk vägledning?

I frågor som berör anmälan till kurs, kursintyg och vitsord rekommenderar vi följande webbsidor.

Du kan också vända dig till oss per e-post eller digitalt boka in dig för vägledning i de praktiska frågorna.

Kontakta: opu@abo.fi

Behöver du ämnesspecifik vägledning eller vägledning angående Öpuleden?

Våra utbildningsplanerare hjälper dig gärna med frågor som berör enskilda ämnen och studier inom dem. Du kan skicka e-post, ringa eller i vissa fall digitalt boka in dig för vägledning.

Behöver du allmän vägledning?

I vissa situationer kanske du behöver diskutera eventuella studier på ett mera allmänt plan. Då kan du vända dig till:

 

Studiehandledarna på andra stadiet handleder sina tidigare studerande ett år efter examen, ifall du inte ännu tagit emot en studieplats vid en högskola. Alumner från Åbo Akademi kan få vägledning via Arbetsforum även efter examen. Även andra aktörer erbjuder vägledning.

Uppdaterad 22.9.2022