Skriv här det du söker efter!

Naturvetenskaper

Naturvetenskaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper.

Länk till kurser på engelska.

Kemi:

Från lera till keramik i en vedeldad brännugn (5 sp), nätkurs med närstudieveckoslut

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.–27.10.2023.
Lärare: TkD Johan Werkelin m.fl.
Anmälan 7.8.–28.8.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Fysik:

Mekanik grundkurs (5 sp), nätkurs med laborationer i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.1–28.4.2024. Laborationer i Åbo en dag i slutet av april kl. 12-20.
Lärare: FM Fredrik Lindroos.
Anmälan 20.11.2023–1.1.2024.

Geologi:

Planeten Jorden (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.3.–8.5.2024.
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmälan 20.11.2023–25.2.2024.

Kemi:

Kemiska ämnen och reaktionslära (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.1.–17.3.2024.
Lärare: TkD Johan Werkelin m.fl.
Anmälan 20.11.2023–1.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Matematikens grunder I (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10.2023–15.1.2024 resp. 1.2.–15.5.2024.
Lärare: docent Tom Fredman.
Anmälan 7.8.–24.9.2023 resp 20.11.2023–24.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Algebra (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.2023–31.5.2024. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: N.N.
Anmälan fr.o.m. 4.9.2023 via e-post till johanna.fredenberg@abo.fi

Talteori (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.2023–31.5.2024. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: docent Mikael Kurula.
Anmälan fr.o.m. 4.9.2023 via e-post till johanna.fredenberg@abo.fi

Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats.

Energy Transition and Sustainable Economies (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: MOOC öppen 4.9.2023-31.5.2024.
Lärare: prof. Margareta Björklund-Sänkiaho
Undervisninsgspråk: engelska
Anmälan per e-post till johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan är öppen 7.8.2023–30.4.2024.


Moocar är öppna webbkurser som vem som helst kan delta i. Det finns inga inträdeskrav för kurserna men vissa förkunskaper kan rekommenderas. Moocarna är distanskurser, det vill säga de kan genomföras helt på nätet. Kurserna tillåter ofta att man kan starta när man vill under en viss tidsperiod och att inlämningsdatum är flexibla.

Att delta i en mooc är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets studieavgift, som är 50 euro/termin (avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande och doktorander).

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i naturvetenskaper vid Åbo Akademis Öppna universitet. Du kan fritt välja tre nätkurser à 5 sp ur Öppna universitetets utbud i naturvetenskaper. De valbara kurserna består av följande kurser i matematik, geologi, fysik och kemi: Matematikens grunder, Algebra, Talteori, Planeten Jorden, Mekanik grundkurs, Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR).

Har du frågor, kontakta utbildningsplanerare Johanna Fredenberg.

Läs mer om Öpuleden.

Svenska för finskspråkiga ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Observera att sökande behöver uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10-19.2.2022.
Lärare: FM Niklas Ollila.
Anmälan: 8.8-26.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi