Skriv här det du söker efter!

Naturvetenskaper

Naturvetenskaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper.

Fysik:
Mekanik grundkurs (5 sp), nätkurs med laborationer i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9–2.12.2022. Laborationer i Åbo en fredag i slutet av november kl 12-20.
Lärare: TkD Nicklas Anttu.
Anmälan 8.8-4.9.2022.

Kemi:

Från lera till keramik i en vedeldad brännugn/From clay to ceramics in a wood-fired kiln (5 sp), distanskurs med ett närstudieveckoslut i Åbo (OBS! Inte bekräftat om denna kurs kan ingå i kurser som räknas in i Öpuledsansökan)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9.2022–28.10.2022.
Lärare: TkD Johan Werkelin m.fl.
Anmälan 8.8-28.8.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Geologi:
Planeten Jorden (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9-1.10, 11-12.11.2022.
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Kemi:

Kemiska ämnen och reaktionslära (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1–3.3.2023.
Lärare: TkD Johan Werkelin.
Anmälan 21.11.2022-9.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Geologi:

Planeten Jorden (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.1–31.5.2023, kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmälan 21.11.2022-31.5.2023.
Anmäl dig till kursen genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg johanna.fredenberg@abo.fi.

Matematikens grunder I (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9.2022–31.5.2023. Nya studerande kan inleda i början av varje månad, kursen kan sedan avläggas enligt egen tidtabell.
Lärare: docent Tom Fredman.
Anmälan kontinuerligt fr o m 1.9.2022.

Algebra (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9.2022–31.5.2023. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: FD Brita Jung.
Anmälan kontinuerligt fr o m 1.9.2022.

Talteori (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9.2022–31.5.2023. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: docent Mikael Kurula.
Anmälan kontinuerligt fr o m 1.9.2022.

Du anmäler dig till matematikkurserna genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg på johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan pågår kontinuerligt. Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i naturvetenskaper vid Åbo Akademis Öppna universitet. Du kan fritt välja tre nätkurser à 5 sp ur Öppna universitetets utbud i naturvetenskaper. Kursutbudet inom naturvetenskaper består av kurser i matematik, geologi, fysik och kemi.

Har du frågor, kontakta utbildningsplanerare Johanna Fredenberg.

Läs mer om Öpuleden.

Svenska för finskspråkiga ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Observera att sökande behöver uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10-19.2.2022.
Lärare: FM Niklas Ollila.
Anmälan: 8.8-26.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi