Skriv här det du söker efter!

Naturvetenskaper

Naturvetenskaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningslinjen för naturvetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i naturvetenskaper vid Åbo Akademis Öppna universitet. Du kan fritt välja tre nätkurser à 5 sp ur Öppna universitetets utbud i naturvetenskaper. Kursutbudet inom naturvetenskaper består nu av tre kurser i matematik och en i geologi men kommer att utvecklas vidare under det kommande läsåret så att kursutbudet inför antagningen 2023 omfattar samtliga huvudämnen inom naturvetenskaperna.

Öpuleden för naturvetenskaper är fortfarande under utveckling och kursutbudet kommer att utökas till att omfatta alla de naturvetenskapliga ämnena. Har du frågor, kontakta utbildningsplanerare Johanna Fredenberg.

Läs mer om Öpuleden.

Kursutbud 2021–2022

Du anmäler dig till kurserna genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg på johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan pågår kontinuerligt.

NÄTKURS Ingenjörsmatematik I, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: Docent Tom Fredman.

NÄTKURS Algebra, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: TkD Alex Karrila.

NÄTKURS Talteori, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: Docent Mikael Kurula.

NÄTKURS Planeten jorden, 5 sp 
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.12.2021–31.5.2022.
Lärare: FD Fredrik Strandman.

NÄTKURS Svenska för finskspråkiga, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.

Svenska för finskspråkiga ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Observera att sökande behöver uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Tidpunkt: 4.10.2021–20.2.2022.
Lärare: FM Niklas Ollila.
Obligatorisk anmälan till kursen Svenska för finskspråkiga senast 27.9.2021. Till anmälan

 


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet.

Kontakta oss