Skriv här det du söker efter!

Naturvetenskaper

Naturvetenskaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper.

Länk till våra engelska kurser i naturvetenskaper.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER OCH ANDRA STUDIER

Ämne: Kemi

Från lera till keramik i en vedeldad brännugn (5 sp), nätkurs med 2 närstudieveckoslut.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.9–25.10.2024.
Avgift: 60€
Lärare: TkD Johan Werkelin m.fl.
Anmälan 12.8–27.8.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Ämne: Geologi

Planeten Jorden (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10–8.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmälan 9.9–22.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.


Länk till våra engelska kurser i naturvetenskaper.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ämne: Fysik

Mekanik grundkurs (5 sp), nätkurs med laborationer.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.1–27.4.2024. Laborationer i Åbo en dag i början av april kl. 12-20.
Avgift: 60€
Lärare: FM Fredrik Lindroos.
Anmälan 18.11.2024–1.1.2025.

Ämne: Kemi

Kemiska ämnen och reaktionslära (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.1–16.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: TkD Johan Werkelin m.fl.
Anmälan 18.11.2024–1.1.2025.


Länk till våra engelska kurser i naturvetenskaper.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Talteori (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.2024–31.5.2025. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Avgift: 60€
Lärare: docent Mikael Kurula.
Anmälan fr.o.m. 4.9.2024 via e-post till andreas.granberg@abo.fi.

Algebra (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Avgift: 60€
Lärare: Antti Haimi
Anmälan fr.o.m. 18.11.2024 via e-post till andreas.granberg@abo.fi.

Matriser (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Avgift: 60€
Lärare: Antti Haimi.
Anmälan fr.o.m. 18.11.2024 via e-post till andreas.granberg@abo.fi.

Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats.

Att delta i en MOOC är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets avgift som utgår från antalet studiepoäng.

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Energy Transition and Sustainable Economies (3 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: MOOC öppen 2.9.2024–31.5.2025.
Undervisninsgspråk: engelska.
Anmälan per e-post till johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan är öppen 12.8.2024–30.4.2025.

Moocar är öppna webbkurser som vem som helst kan delta i. Det finns inga inträdeskrav för kurserna men vissa förkunskaper kan rekommenderas. Moocarna är distanskurser, det vill säga de kan genomföras helt på nätet. Kurserna tillåter ofta att man kan starta när man vill under en viss tidsperiod och att inlämningsdatum är flexibla.


Länk till våra engelska kurser i naturvetenskaper.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i naturvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

 • Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
  Detta gör du genom att avlägga 15 sp i naturvetenskaper vid Åbo Akademis Öppna universitet. Du kan fritt välja tre nätkurser à 5 sp ur Öppna universitetets utbud i naturvetenskaper. De valbara kurserna består av följande kurser i matematik, geologi, fysik och kemi: Matematikens grunder, Algebra, Talteori, Planeten Jorden, Mekanik grundkurs, Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR).

Har du frågor, kontakta utbildningsplanerare Johanna Fredenberg.

Läs mer om Öpuleden.

Svenska för finskspråkiga ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Observera att sökande behöver uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10.2024–16.2.2025.
Avgift: 0€
Lärare: FM Niklas Ollila.
Anmälan 9.9–30.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi