Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Länk till Hälsokunskap broschyr

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i hälsokunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i hälsokunskap består av följande kurser:
Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Hälsa i skolkontext, 5 sp
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Kost och hälsa I, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.9-24.10.2021
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman, FD Johanna Nordmyr
Anmälan 16.8-10.9.2021 Till anmälan

NÄTKURS Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.10-14.11.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.10, 3.11
Lärare: PM Emilia Viklund
Anmälan 16.8-6.10.2021 Till anmälan

NÄTKURS Hälsa i skolkontext, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.11-22.12.2021
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman
Anmälan 16.8-12.11.2021 Till anmälan

DISTANS Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.1-23.2.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.1, 22.1, 26.1, 18.2, 19.2, 23.2
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen, magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist Snellman
Anmälan 22.11.2021-14.1.2022 Till anmälan

NÄTKURS Kost och hälsa I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.4-8.5.2022, valfritt deltagande via Zoom: 4.4, 11.4
Lärare: PeM Eva Green
Anmälan 22.11.2021-28.3.2022 Till anmälan

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Folkhälsa och hållbar utveckling, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden).
Tidpunkt: 12.1-20.2.2022
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman
Anmälan 22.11.2021-5.1.2022 Till anmälan

FÖRDJUPADE STUDIER

NÄTKURS Hälsa, genus och mångfald, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier. Önskvärt att merparten av grund- och ämnesstudierna är avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden)
Tidpunkt: 22.3-24.4.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.3, 29.3.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Anmälan 22.11.2021-12.3.2022 Till anmälan

NÄTKURS Hälsa och sårbarhet i familjen, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier. Önskvärt att merparten av grund- och ämnesstudierna är avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden)
Tidpunkt: 21.4-30.5.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.4.
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman
Anmälan 22.11.2021-14.4.2022 Till anmälan

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

GRUNDSTUDIER

HELSINGFORS Hälsa i skolkontext, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4-5.3, 25-26.3.2022
Lärare: FM Charlotte Elf-Grandin


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet