Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap

Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Avlagda Öpukurser i hälsokunskap kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i hälsokunskap består av följande kurser:
Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Hälsa i skolkontext, 5 sp
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Kost och hälsa I, 5 sp

I ämneslärarbehörighet ingår 60 sp, grundstudier 25 sp + ämnesstudier 35 sp.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till hälsovetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.9-22.10.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.9.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan 7.8-11.9.2023.

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.10-19.11.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.10, 14.11.
Lärare: HVD Johanna Nordmyr.
Anmälan 7.8-3.10.2023.

Hälsa i skolkontext (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.11-22.12.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.11.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan 7.8-7.11.2023.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Fysisk aktivitet och hälsa (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.1-21.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.1, 20.1, 24.1, 16.2, 17.2, 21.2.
Lärare: FD Joni Kuokkanen.
Anmälan 20.11.2023-8.1.2024.

Kost och hälsa I (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.4-12.5.2024, valfritt deltagande via Zoom: 8.4, 15.4.
Lärare: PeM Eva Green.
Anmälan 20.11.2023-25.3.2024.

ÄMNESSTUDIER

Folkhälsa och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden).
Tidpunkt: 11.1-14.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.1.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan 20.11.2023-3.1.2024.

Psykisk (o)hälsa: förekomst, förklaringsmodell och insatser (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden).
Tidpunkt: 16.4-19.5.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 16.4, valfritt deltagande via Zoom: 25.4.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan 20.11.2023-2.4.2024.

FÖRDJUPADE STUDIER

Hälsa, genus och mångfald (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: merparten av grund- och ämnesstudierna avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden)
Tidpunkt: 6.3-7.4.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 6.3, 12.3.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman.
Anmälan 20.11.2023-27.2.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i hälsokunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi

Extra studerande – begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen