Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Avlagda studier i hälsokunskap kan också utgöra en del av Öpuleden på 30 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet. Om du är intresserad av att söka in till ÅA via Öpuleden, läs då mera här.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Hälsokunskap broschyr

Grundstudier i hälsokunskap består av följande kurser:
Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Hälsa i skolkontext, 5 sp
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Kost och hälsa I, 5 sp

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

 

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

NÄTKURS Hälsa och sårbarhet i familjen, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.9-25.10.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom 21.10.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier i hälsokunskap. Önskvärt med tidigare avlagda grund- och ämnesstudier (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden)
Anmälan senast: 13.9.2020

NÄTKURS Folkhälsa och hållbar utveckling, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.11-18.12.2020
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna genomförda
Anmälan senast: 28.10.2020

NÄTKURS Hälsofrämjande i teori och praktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.3-25.4.2021
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, PM Johanna Nordmyr
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna genomförda
Anmälan senast: 2.3.2021 Till anmälan

NÄTKURS Hälsa, genus och mångfald, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.3-11.4.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.3, 15.3
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier i hälsokunskap. Önskvärt med tidigare avlagda grund- och ämnesstudier (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden)
Anmälan senast: 4.3.2021 Till anmälan

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.9-25.10.2020
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Anmälan senast: 31.8.2020

NÄTKURS Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.10-11.11.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.10, 28.10.
Lärare: PM Johanna Nordmyr
Anmälan senast: 22.9.2020

NÄTKURS Hälsa i skolkontext, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.1-14.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.1
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Anmälan senast: 5.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.2-31.3.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.2, 20.2, 24.2, 12.3, 13.3, 17.3
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen och magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist Snellman
Anmälan senast: 9.2.2021 Till anmälan

NÄTKURS Kost och hälsa I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.4-9.5.2021, valfritt deltagande via Zoom: 12.4, 19.4
Lärare: PeM Eva Green
Anmälan senast: 2.4.2021 Till anmälan

 

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Kost och hälsa I, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.10, 6-7.11.2020 (ordnas via Teams)
Lärare: PeM Eva Green

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-13.2, 5-6.3.2021
Lärare: PM Johanna Nordmyr


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet