Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Hälsokunskap broschyr

Kursbeskrivningar grundstudier (pdf)

Kursbeskrivningar, enskilda kurser (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Hälsa, genus och mångfald, 5 sp
Förkunskapskrav: merparten av grund- och ämnesstudierna genomförda (företrädesvis i hälsovetenskaper)
Tidpunkt: 16-17.11, 29.11, 4.12.2018
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman, PK Sara Sundell

Till anmälan

NÄTKURS: Hälsopromotion i teori och praktik, 5 sp
Förkunskapskrav:  merparten av grundstudierna  genomförda
Tidpunkt: 30.1-10.3.2019, valfritt närstudietillfälle 5.3.2019
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman, PM Johanna Nordmyr

Till anmälan

Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap, 5 sp
Förkunskapskrav: merparten av grund- och ämnesstudierna genomförda (företrädesvis i hälsovetenskaper)
Tidpunkt: 21.3, 3.4, 11.4, 29.4.2019
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, PM Janina Björk, MSc Stina Wallin

Till anmälan

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS: Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Tidpunkt: 4.10-11.11.2018, valfritt närstudietillfälle 25.10
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman

Till anmälan

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.11, 20.11, 27.11.2018
Lärare: PM Johanna Nordmyr

Till anmälan

Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 22.1, 24.1, 18.2, 20.2.2019
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen, magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist

Till anmälan

Hälsa i skolkontext I, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.3, 12-13.4.2019
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen, magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist

Till anmälan

Kost och hälsa I, 5 sp
Tidpunkt: 21.2, 7.3, 22-23.3.2019
Lärare: PeM Linda Thors

Till anmälan

KURSORT: HELSINGFORS

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PM Johanna Nordmyr

Till anmälan

Hälsa i skolkontext, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: docent, DrPH Anna Forsman


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnesstudier i ämnet hälsokunskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet