Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Hälsokunskap broschyr

Grundstudier i hälsokunskap består av följande kurser:
Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Hälsa i skolkontext, 5 sp
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Kost och hälsa I, 5 sp

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

Hälsa, genus och mångfald, 5 sp
Tidpunkt: 28.10, 5.11, 6.11, 11.11.2019
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier i hälsokunskap. Önskvärt med tidigare avlagda grund- och ämnesstudier (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande ämnen)
Anmälan: 19.8-21.10.2019 Till anmälan

NÄTKURS Hälsopromotion i teori och praktik, 5 sp
Tidpunkt: 5.3-19.4.2020, inleds 5.3 via nät
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, PM Johanna Nordmyr
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna genomförda
Anmälan: 18.11.2019-27.2.2020 Till anmälan

Hälsa och sårbarhet i familjen, 5 sp
Tidpunkt: 12.3, 20-21.3, 2.4.2020
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i familjearbete, PM, socialarbetare Britt-Helen Tuomela-Holti och sakkunnig i familjearbete, PM, leg. psyk.ter. Katarina Fagerström
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier i hälsokunskap. Önskvärt med tidigare avlagda grund- och ämnesstudier (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande ämnen)
Anmälan: 18.11.2019-5.3.2020 Till anmälan

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Tidpunkt: 19.9-31.10.2019
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Anmälan: 19.8-12.9.2019 Till anmälan

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Tidpunkt: 4.11, 7.11, 12.11, 26.11.2019
Lärare: PM Johanna Nordmyr
Anmälan: 19.8-28.10.2019 Till anmälan

Hälsa i skolkontext, 5 sp
Tidpunkt: 3.12, 9.12.2019, 16.1, 23.1.2020
Lärare: docent, PhD Anna Forsman
Anmälan: 19.8-26.11.2019 Till anmälan

Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 14-15.2, 6-7.3.2020
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen, magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist
Anmälan: 18.11.2019-7.2.2020 Till anmälan

Kost och hälsa I, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.3, 1.4, 7.4.2020
Lärare: PeM Linda Thors
Anmälan: 18.11.2019-11.3.2020 Till anmälan

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

Kost och hälsa I, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: PeM Linda Thors

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: PM Johanna Nordmyr

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Kursort: Helsingfors

Kost och hälsa I, 5 sp/ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: PeM Eva Green

Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 6-7.3.2020
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Kursort: Mariehamn

Hälsa, genus och mångfald, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Förkunskapskrav: Kursen ingår i fördjupade studier i hälsokunskap. Önskvärt med tidigare avlagda grund- och ämnesstudier (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande ämnen)


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnesstudier i ämnet hälsokunskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet