Skriv här det du söker efter!

Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Avlagda Öpukurser i hälsokunskap kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i hälsokunskap består av följande kurser:

Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp
Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp
Hälsa i skolkontext, 5 sp
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp
Kost och hälsa I, 5 sp

I ämneslärarbehörighet ingår 60 sp, grundstudier 25 sp + ämnesstudier 35 sp.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till hälsovetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.9-27.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 24.9.
Avgift: 60€.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan 12.8-16.9.2024.

Anmäl dig till kursen här

Hållbar livsstil ur ett hälsofrämjande perspektiv (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10-17.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 10.10, 29.10.
Avgift: 60€.
Lärare: HVD Johanna Nordmyr.
Anmälan 9.9-30.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Hälsopedagogik och hälsofrämjande lärmiljöer (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.11-22.12.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.11.
Avgift: 60€.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan senast 11.11.2024.

Länk till anmälan läggs till här i oktober.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Fysisk aktivitet: Hälsa och välbefinnande under livsloppet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.2-12.3.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.2, 15.2, 19.2, 7.3, 8.3, 12.3.
Avgift: 60€.
Lärare: FD Joni Kuokkanen.
Anmälan senast 3.2.2025.

Näringslära (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.4-8.5.2025, valfritt deltagande via Zoom: 7.4, 14.4.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Eva Green.
Anmälan senast 25.3.2025.

ÄMNESSTUDIER

Folkhälsa och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1-16.2.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 16.1.
Avgift: 75€.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan senast 7.1.2025.

Psykisk (o)hälsa: förekomst, förklaringsmodell och insatser (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.4-25.5.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.4, valfritt deltagande via Zoom: 29.4.
Avgift: 75€.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman.
Anmälan senast 14.4.2025.

FÖRDJUPADE STUDIER

Hälsa, genus och mångfald (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.3-6.4.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 6.3, 12.3.
Avgift: 75€.
Lärare: docent, PhD Anna Forsman, sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman.
Anmälan senast 21.2.2025.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i hälsokunskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi

Extra studerande – begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen