Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Vi kommer alla i kontakt med läkemedel med jämna mellanrum. Värktabletter, febernedsättande, antibiotika eller mjölksyrebakterier för magen. Vardagliga preparat som råder bot på vanliga sjukdomstillstånd.

Ämnet farmaci berättar om hur de här läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de sedan verkar i oss. När du studerar farmaci får du sätta dig in i frågor om läkemedlens egenskaper och effekter, tillverkningsprocesser, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel. Du läser om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci.

I juli 2020 blev det klart att Åbo Akademi får börja utbilda också provisorer, det vill säga en utbildning för den som vill studera vidare efter farmaciexamen. Siktet är inställt på att provisorsutbildningen inleds hösten 2021. Svenska Yle rapporterade om den nya utbildningen i sin artikel Nya provisorsutbildningen vid ÅA bra både för studielivet och läkemedelsbranschen.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i farmaci kan utgöra en del av Öpuleden på 25 sp till

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Näring, liv och hälsa 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.9-10.12.2021
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan 16.8-30.8.2021   Till anmälan

NÄTKURS Farmaceutisk mikrobiologi 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.9-10.12.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Docent Outi Salo-Ahen
Anmälan 16.8-10.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Biogena läkemedel 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-17.12.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Docent Outi Salo-Ahen
Anmälan 16.8-23.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Läkemedel och miljö 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.2-22.4.2022
Lärare: FM Anne Eriksson m.fl.
Anmälan 22.11.2021-20.1.2022   Till anmälan

NÄTKURS Aktuellt inom läkemedelsförsörjningen 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.3-27.5.2022
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan 22.11.2021-17.2.2022   Till anmälan

KURS I BIOKEMI

NÄTKURS LIFE – Biomolekyler och celler, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.9-5.11.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Peter Mattjus
Anmälan 16.8-30.8.2021   Till anmälan

KURS I BIOLOGI

NÄTKURS LIFE – Fysiologiska mekanismer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2-28.4.2022 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Malin Åkerfelt
Anmälan 22.11.2021-4.2.2022    Till anmälan


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet