Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Farmaci

Vi kommer alla i kontakt med läkemedel med jämna mellanrum. Värktabletter, febernedsättande, antibiotika eller mjölksyrebakterier för magen. Vardagliga preparat som råder bot på vanliga sjukdomstillstånd.

Ämnet farmaci berättar om hur de här läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de sedan verkar i oss. När du studerar farmaci får du sätta dig in i frågor om läkemedlens egenskaper och effekter, tillverkningsprocesser, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel. Du läser om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci.

I juli 2020 blev det klart att Åbo Akademi får börja utbilda också provisorer, det vill säga en utbildning för den som vill studera vidare efter farmaciexamen. Provisorsutbildningen inleddes hösten 2021. Svenska Yle rapporterade om den nya utbildningen i sin artikel Nya provisorsutbildningen vid ÅA bra både för studielivet och läkemedelsbranschen.

 

Avlagda studier i farmaci kan utgöra en del av Öpuleden på 25 sp till Kandidatprogrammet i farmaci

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Farmaceutisk mikrobiologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 18.9–8.12.2023.
Lärare: docent Outi Salo-Ahen.
Anmälan 7.8–10.9.2023.

Läkemedel och miljö (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11.2023–14.1.2024.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan 7.8–22.10.2023.

Ämne: Biokemi

LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–12.11.2023.
Lärare: docent Peter Mattjus.
Anmälan 7.8-27.8.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kvotplatser (dagtidsstudier i Åbo)

Klinisk farmaci och sjukhusfarmaci (5 sp).

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10.2023–29.2.2024.
Lärare: docent Outi Salo-Ahen, FD, provisor Anne Filppula.
Förkunskaper: Avlagd apotekspraktik (30 ECTS).
Anmälan 7.8–24.9.2023 till johanna.fredenberg@abo.fi.


Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Terminsavgiften är den samma som för vanliga Öpu kurser (50 euro/termin). Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.


Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Näring, liv och hälsa (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.9–15.12.2023.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan senast 20.8.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Biogena läkemedel (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.1–17.3.2024.
Lärare: docent Outi Salo-Ahen.
Anmälan 20.11.2023–1.1.2024.

Aktuellt inom läkemedelsförsörjningen (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.2–19.5.2024.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan 20.11.2023–18.2.2024.

Ämne: Cellbiologi

LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.2–28.4.2024.
Lärare: PhD Anna Aalto.
Anmälan 20.11.2023–4.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i farmaci kan utgöra en del av Öpuleden på 25 sp till

  • Kandidatprogrammet i farmaci (länk till antagningsinformationen) 
    Detta gör du genom att avlägga 25 sp i farmaci vid Åbo Akademis Öppna universitet. Du kan fritt välja fem nätkurser à 5 sp ur Öppna universitetets utbud i farmaci samt kursen Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR). Vi erbjuder årligen minst 5 nätkurser à 5 sp vilka ingår i farmaceutexamen och är valbara inom Öpuleden.

Läs mer om Öpuleden


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi