Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Vi kommer alla i kontakt med läkemedel med jämna mellanrum. Värktabletter, febernedsättande, antibiotika eller mjölksyrebakterier för magen. Vardagliga preparat som råder bot på vanliga sjukdomstillstånd.

Ämnet farmaci berättar om hur de här läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de sedan verkar i oss. När du studerar farmaci får du sätta dig in i frågor om läkemedlens egenskaper och effekter, tillverkningsprocesser, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel. Du läser om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci.

Du kan söka in till farmaci via den nya öpu-leden!

Från och med hösten 2019 har du som är intresserad av att studera farmaci nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade öpuleden kan du redan våren 2020 söka in till ämnet farmaci vid Åbo Akademi inom en egen kvot (5 studerande per år). Detta gör du genom att avlägga 25 sp i farmaci vid öppna universitetet (t ex kurserna nedan) Vi erbjuder numera årligen minst 5 nätkurser á 5 sp vilka ingår i farmaceutexamen.

Låter detta intressant? Hör av dig till planerare Johanna Fredenberg!

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Näring, liv och hälsa 5 sp
Tidpunkt: 4.9-5.12.2019
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan: 19-25.8.2019  Till anmälan

NÄTKURS Biogena läkemedel 5 sp
Tidpunkt: 7.10-20.12.2019 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Professor Outi Salo-Ahen
Anmälan: 19.8-27.9.2019 Till anmälan

NÄTKURS Läkemedel och miljö 5 sp
Tidpunkt: 9.1-27.3.2020
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan: 18.11-29.12.2019 Till anmälan

NÄTKURS Aktuellt inom läkemedelsförsörjningen 5 sp
Tidpunkt: 3.3- ca 22.5.2020
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan: 18.11.2019-22.2.2020 Till anmälan

KURS I BIOLOGI

NÄTKURS LIFE – Fysiologiska mekanismer, 5 sp
Tidpunkt: 27.1- 17.4.2020 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Malin Åkerfelt m fl
Anmälan: 18.11.2019-16.1.2020   Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet