Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Vi kommer alla i kontakt med läkemedel med jämna mellanrum. Värktabletter, febernedsättande, antibiotika eller mjölksyrebakterier för magen. Vardagliga preparat som råder bot på vanliga sjukdomstillstånd.

Ämnet farmaci berättar om hur de här läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de sedan verkar i oss. När du studerar farmaci får du sätta dig in i frågor om läkemedlens egenskaper och effekter, tillverkningsprocesser, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel. Du läser om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci.

I juli 2020 blev det klart att Åbo Akademi får börja utbilda också provisorer, det vill säga en utbildning för den som vill studera vidare efter farmaciexamen. Siktet är inställt på att provisorsutbildningen inleds hösten 2021. Svenska Yle rapporterade om den nya utbildningen i sin artikel Nya provisorsutbildningen vid ÅA bra både för studielivet och läkemedelsbranschen.

Du kan söka in till farmaci via den nya ÖpuledenFrån och med hösten 2019 har du som är intresserad av att studera farmaci nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du redan våren 2020 söka in till ämnet farmaci vid Åbo Akademi inom en egen kvot (5 studerande per år). Detta gör du genom att avlägga 25 sp i farmaci vid Öppna universitetet (t.ex. kurserna i listan nedan) Vi erbjuder numera årligen minst 5 nätkurser á 5 sp vilka ingår i farmaceutexamen.

Låter detta intressant? Hör av dig till planerare Johanna Fredenberg!

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Näring, liv och hälsa 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 9.9-11.12.2020
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan 17.8-1.9.2020

NÄTKURS Introduktion till farmaci 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 5.10- 18.12.2020
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan 17.8-25.9.2020

NÄTKURS Läkemedel och miljö 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 15.2-25.4.2021
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälan 23.11.2020-5.2.2021 Till anmälan

NÄTKURS Läkemedelskemi 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 29.3-28.5.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Professor Outi Salo-Ahen
Anmälan 23.11.2020-19.3.2021 Till anmälan

KURS I BIOLOGI

NÄTKURS LIFE – Biomolekyler och celler, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 8.2- 30.4.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Peter Mattjus
Anmälan 23.11.2020-28.1.2021  Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet