Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Farmaci

Vi kommer alla i kontakt med läkemedel med jämna mellanrum. Värktabletter, febernedsättande, antibiotika eller mjölksyrebakterier för magen. Vardagliga preparat som råder bot på vanliga sjukdomstillstånd.

Ämnet farmaci berättar om hur de här läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de sedan verkar i oss. När du studerar farmaci får du sätta dig in i frågor om läkemedlens egenskaper och effekter, tillverkningsprocesser, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel. Du läser om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci.

I juli 2020 blev det klart att Åbo Akademi får börja utbilda också provisorer, det vill säga en utbildning för den som vill studera vidare efter farmaciexamen. Provisorsutbildningen inleddes hösten 2021. Svenska Yle rapporterade om den nya utbildningen i sin artikel Nya provisorsutbildningen vid ÅA bra både för studielivet och läkemedelsbranschen.

 

Avlagda studier i farmaci kan utgöra en del av Öpuleden på 25 sp till Kandidatprogrammet i farmaci

Näring, liv och hälsa (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–9.12.2022.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan 8.8-28.8.2022.

LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs (Biokemi)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–11.11.2022.
Lärare: docent Peter Mattjus.
Anmälan 8.8-28.8.2022.
Kursen hör till ämnet biokemi.

Introduktionskurs i farmaci (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10–16.12.2022.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan 8.8-23.9.2022.

Klinisk farmaci och sjukhusfarmaci (5 sp), kvotplatser på ordinarie kurs dagtid i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11–3.2.2023.
Lärare: docent Outi Salo-Ahen och FD, provisor Anne Filppula.
Förkunskaper: avlagd apotekspraktik.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Läkemedel och miljö (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.2–21.4.2023.
Lärare: FM Anne Eriksson.
Anmälan 21.11.2022-23.1.2023.

LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs (Cellbiologi)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2–28.4.2023.
Lärare: FD Mia Åstrand.
Anmälan 21.11.2022-5.2.2023.
Kursen hör till ämnet cellbiologi

Läkemedelskemi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.3–11.5.2023.
Lärare: docent Outi Salo-Ahen.
Anmälan 21.11.2022-5.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i farmaci kan utgöra en del av Öpuleden på 25 sp till

  • Kandidatprogrammet i farmaci (länk till antagningsinformationen) 
    Detta gör du genom att avlägga 25 sp i farmaci vid Åbo Akademis Öppna universitet (t.ex. kurserna i listan ovan). Studierna bör vara avlagda med ett medelvitsord på minst 2,5/5. Vi erbjuder numera årligen minst 5 nätkurser à 5 sp vilka ingår i farmaceutexamen.

Läs mer om Öpuleden


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi