Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Användning av läkemedel berör oss alla både på individ- och samhällsnivå. Farmaci handlar om hur läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de verkar i oss. Under dina studier sätter du dig in i olika teman inom farmaci, bland annat läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci. Dessa ger dig djupare insikter i fascinerande frågor såsom läkemedlens egenskaper, verkningsmekanismer och effekter, tillverkningsprocesser inom läkemedelsindustrin, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Näring, liv och hälsa 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 5.9-30.11.2018
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälningstid: 20.8.2018-4.9.2018

Introduktion till farmacin 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 10.10-5.12.2018
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälningstid: 20.8.2018-30.9.2018

Läkemedel och miljö 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 9.1-27.3.2019
Lärare: FM Anne Eriksson
Anmälningstid: 19.11.2018-28.12.2019 Till anmälan

Läkemedelskemi 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 27.3- ca 20.5.2019
Lärare: Professor Outi Salo-Ahen
Anmälningstid: 19.11.2018-15.3.2019 Till anmälan

KURS I BIOKEMI

LIFE – Biomolekyler och celler, 5 sp, NÄTKURS + tentamen
Tidpunkt: inl. 6.2.2019
Lärare: FD Peter Mattjus
Anmälningstid: 19.11.2018-28.1.2019  Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet