Utvecklingsprojekt

CLL har en lång och gedigen erfarenhet kring projektplanering, projekthantering samt genomförande av olika typer av projekt.

Vi initierar och deltar i utvecklingsprojekt i syfte att öka samarbetet mellan olika samhällsaktörer och för att stärka utvecklingen och kunskapskapitalet på region nivå. CLL antar gärna rollen som brobyggare mellan Åbo Akademis forskning och lärande och det omkringliggande samhället. Vi har en stor andel i att fullgöra ÅA:s samhällsuppdrag. Till exempel är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi placerat på CLL. Skärgårdsinstitutet ger ut tidskriften Skärgård, deltar i projekt och samordnar den skärgårdsrelaterade forskningen vid ÅA.

Vår expertis på CLL omfattar arbetslivskompetens, digitalisering av undervisningen, företagande, energiteknik, integration och mångkulturalism, livslång vägledning, miljöfrågor, hållbar utveckling och skärgårdsutveckling.

CLL har breda samarbetsnätverk på nationell, nordisk och europeisk nivå. Vi har 30 år av erfarenhet i regional utveckling och ledning av utvecklingsprojekt.

Söker du en inspirerande och kunnig samarbetspartner? Kontakta gärna oss. Vi söker ständigt nya infallsvinklar och delar gärna med oss av vårt kunnande.

Här hittar du alla aktuella projekt, som CLL är involverat i.

Uppdaterad 19.11.2018