Skriv här det du söker efter!

Projektportfolio

Projektportfolio

Pågående projekt

 

Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse” 1.8.2019–31.7.2021
Baltic University Programme 1.1.1991–
Bothnia Tutors 2.0 1.8.2019–31.7.2021
Bron 1.8.2020-31.5.2021
Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development 1.1.2019–30.6.2021
Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola 1.8.2017–31.12.2022
HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG 1.1.2019–31.12.2022
Hållbarhet som ledord #denbästaskolan 1.3.2019–31.3.2021
Hållbar kommunikation 1.1.2020–31.8.2021
Kreativ personcentrerad vårdkonst 1.9.2021-30.6.2024
Musicera mera 1.3.2020–28.2.2021
O.LIKA – Styrka i mångfald 1.1.2019–30.6.2021
OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.4.2019–30.11.2021
PATU – Bra, bättre, produktiv! 1.10.2018–31.3.2021
Rekonstruktion av livslångt lärande 1.8.2020-30.6.2023
Stig in2, Astu sisään2, Come in2 1.9.2020–31.7.2022
TESSU2 1.4.2019–31.12.2021
Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet 1.8.2018–30.6.2021
Urkrater 1.9.2020-30.6.2022

Avslutade projekt

Avslutat 2021

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare 1.8.2018–30.6.2021
FFFF – Kontinuerligt lärande 1.1.2019–30.6.2021
Hållbarhet som ledord #denbästaskolan 1.3.2019–31.3.2021
PATU – Bra, bättre, produktiv! 1.10.2018–31.3.2021

Avslutat 2020

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre 1.9.2017–31.12.2020
Språkpärla 1.12.2017–1.12.2020
Stjärnklart 1.1.2019–30.6.2020
St Olav Waterway 1.9.2016–31.3.2020
Stig in! Astu sisään! Come in! 1.2.2017–31.1.2020

Avslutat 2019

Baltic Science Network 1.3.2016–28.2.2019
Bothnia Learning Hub 1.9.2017–31.12.2019
Bothnia Tutors 1.1.2018–30.6.2019
Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola 1.8.2017–31.12.2019
Gas CoE: International Networking Initiative 1.8.2018–31.3.2019
Internet of Things (IoT) i Energisystem 1.1.2017–30.6.2019
OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.8.2016–28.2.2019
Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media 1.9.2016–28.2.2019
Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde 1.1.2018–31.12.2019
Verme² 1.8.2017–31.12.2019

 

Avslutat 2018

AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus 1.9.2015–31.8.2018
JOBB – använd din kompetens 1.11.2015–30.4.2018
Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning 1.1.2017–31.12.2018
Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen 1.1.2017–31.12.2018
Orsak-Verkan-konferens 1.1.2018–31.12.2018
POLKU – internationella studerande som resurs 1.6.2015–31.5.2018
TESSU – Handledning tillsammans 1.10.2015–30.9.2018
Vägledare i samverkan 1.9.2016–31.8.2018
Österbottens språkstig – kielipolku 1.9.2017–31.12.2018

Uppdaterad 22.9.2021