Skriv här det du söker efter!

Projektportfolio

Projektportfolio

Pågående projekt

 

Baltic University Programme 1.1.1991–
JOE – Ett ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland 1.3.2024–10.6.2026
Karriärvägledning för framtidens kunnande 1.8.2023–31.12.2024
Kreativ personcentrerad vårdkonst 1.9.2021–30.6.2024
Learning Hub Meteoria 1.4.2024–28.2.2026
LifeLong Learning in Higher Engineering Education 1.8.2024–31.7.2026
Lärsam: Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar 1.4.2024–31.3.2026
Mellan raderna och ovanför molnen 1.1.2021 – 31.7.2024
Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning 1.3.2024–30.11.2026
Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead) 1.8.2022–31.12.2024
Är det okej att vara båda? 1.3.2022–30.6.2024

Avslutade projekt

Avslutat 2024

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden 1.10.2021–30.5.2024
SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan 1.4.2022–31.5.2024
Tillsammans kan vi – biblioteksfortbildning 1.4.2023–15.4.2024

Avslutat 2023

Musicera mera 1.3.2020–31.12.2023
PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande 1.9.2021–30.11.2023
Rekonstruktion av livslångt lärande 1.8.2020–30.6.2023

Avslutat 2022

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG 1.1.2019–31.12.2022
Hållbar kommunikation 1.1.2020–31.5.2022
TESSU2 1.4.2019–31.3.2022
Bothnia Tutors 2.0 1.8.2019–31.5.2022
Bron 2 1.8.2021–31.5.2022
Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola 1.8.2017–31.12.2022
Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be Included 1.9.2020–21.12.2022
Urkrater 1.9.2020–30.6.2022

Avslutat 2021

Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse” 1.8.2019–31.7.2021
Bron 1 1.8.2020–31.5.2021
Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development 1.1.2019–30.6.2021
Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare 1.8.2018–30.6.2021
FFFF – Kontinuerligt lärande 1.1.2019–30.6.2021
Hållbarhet som ledord #denbästaskolan 1.3.2019–31.3.2021
OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.4.2019–30.11.2021
O.LIKA – Styrka i mångfald 1.1.2019–30.6.2021
PATU – Bra, bättre, produktiv! 1.10.2018–31.3.2021
Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet 1.8.2018–30.6.2021

Avslutat 2020

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre 1.9.2017–31.12.2020
Språkpärla 1.12.2017–1.12.2020
Stjärnklart 1.1.2019–30.6.2020
St Olav Waterway 1.9.2016–31.3.2020
Stig in! Astu sisään! Come in! 1.2.2017–31.1.2020

Avslutat 2019

Baltic Science Network 1.3.2016–28.2.2019
Bothnia Learning Hub 1.9.2017–31.12.2019
Bothnia Tutors 1.1.2018–30.6.2019
Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola 1.8.2017–31.12.2019
Gas CoE: International Networking Initiative 1.8.2018–31.3.2019
Internet of Things (IoT) i Energisystem 1.1.2017–30.6.2019
OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.8.2016–28.2.2019
Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media 1.9.2016–28.2.2019
Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde 1.1.2018–31.12.2019
Verme² 1.8.2017–31.12.2019

 

Avslutat 2018

AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus 1.9.2015–31.8.2018
JOBB – använd din kompetens 1.11.2015–30.4.2018
Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning 1.1.2017–31.12.2018
Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen 1.1.2017–31.12.2018
Orsak-Verkan-konferens 1.1.2018–31.12.2018
POLKU – internationella studerande som resurs 1.6.2015–31.5.2018
TESSU – Handledning tillsammans 1.10.2015–30.9.2018
Vägledare i samverkan 1.9.2016–31.8.2018
Österbottens språkstig – kielipolku 1.9.2017–31.12.2018

Uppdaterad 14.6.2024