Skriv här det du söker efter!

Projektportfolio

Projektportfolio

Pågående projekt

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre 1.9.2017–31.12.2020
Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse” 1.8.2019–31.7.2021
Baltic University Programme 1.1.1991–
Bron 1.8.2020-31.5.2021
Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development 1.1.2019–31.12.2020
Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare 1.8.2018–30.6.2021
FFFF – Kontinuerligt lärande 1.1.2019–30.6.2021
HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG 1.1.2019–31.12.2021
Hållbarhet som ledord #denbästaskolan 1.3.2019–31.5.2020
O.LIKA – Styrka i mångfald 1.1.2019–31.12.2020
OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.4.2019–30.11.2021
PATU – Bra, bättre, produktiv! 1.10.2018–31.3.2021
Rekonstruktion av livslångt lärande 1.8.2020-30.6.2023
Språkpärla 1.12.2017–1.12.2020
St Olav Waterway 1.9.2016–31.3.2020
Stig in! Astu sisään! Come in! 1.2.2017–31.1.2020
Stig in2, Astu sisään2, Come in2 1.9.2020–31.7.2022
Stjärnklart 1.1.2019–30.6.2020
TESSU2 1.4.2019–31.12.2021
Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet 1.8.2018–30.6.2021
Urkrater 1.9.2020-30.6.2022

Avslutade projekt

Avslutat 2019

Baltic Science Network 1.3.2016–28.2.2019
Bothnia Learning Hub 1.9.2017–31.12.2019
Bothnia Tutors 1.1.2018–30.6.2019
Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola 1.8.2017–31.12.2019
Gas CoE: International Networking Initiative 1.8.2018–31.3.2019
Internet of Things (IoT) i Energisystem 1.1.2017–30.6.2019
OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna 1.8.2016–28.2.2019
Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media 1.9.2016–28.2.2019
Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde 1.1.2018–31.12.2019
Verme² 1.8.2017–31.12.2019

 

Avslutat 2018

AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus 1.9.2015–31.8.2018
JOBB – använd din kompetens 1.11.2015–30.4.2018
Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning 1.1.2017–31.12.2018
Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen 1.1.2017–31.12.2018
Orsak-Verkan-konferens 1.1.2018–31.12.2018
POLKU – internationella studerande som resurs 1.6.2015–31.5.2018
TESSU – Handledning tillsammans 1.10.2015–30.9.2018
Vägledare i samverkan 1.9.2016–31.8.2018
Österbottens språkstig – kielipolku 1.9.2017–31.12.2018

Uppdaterad 9.4.2021