Skriv här det du söker efter!

Österbottens språkstig – kielipolku

Österbottens språkstig

Tid:

1.9.2017–31.12.2018

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen

Projektägare:

Centret för livslångt lärande

Budget:

51 500 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

51 500 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Pedersöre kommun
  • Nykarleby stad
  • Vörå kommun

Projektbeskrivning:

Österbottens språkstig är ett projekt som bland annat stöder de tre kommunerna i Österbotten (Pedersöre, Nykarleby och Vörå) som erhållit statens specialunderstöd för att tidigarelägga språkundervisningen i finska. Österbottens språkstig har som uppgift att stöda projektkommunerna i deras respektive projekt, samt föra samman dem för att de ska få utveckla, dela och sprida goda pedagogiska modeller, lösningar och resultat.

Hemsidan för Österbottens språkstig hittas här.

Centret för livslångt lärande (CLL) har en koordinerande roll i projektet. CLL koordinerar också den plattform som byggs upp inom projektet. Under läsåret genomför Pedersöre, Nykarleby och Vörå  kommunvisa projekt. Som slutprodukt strävar vi efter att skapa en gemensam österbottnisk språkstig, som skall stöda tidig språkundervisning.

Österbottens språkstig förverkligas i fyra steg:

  1. Planering och uppstart
  2. Fortbildningsdel 1 – lokala fortbildningar
  3. Fortbildningsdel 2 – seminarium
  4. Avslutning och utvärdering

Kontakta oss

 

Camilla Forsberg

Fortbildningschef 

Centret för livslångt lärande

camilla.forsberg@abo.fi

Tfn +358 504115745