Skriv här det du söker efter!

Österbottens språkstig – kielipolku

Österbottens språkstig – kielipolku

Tid

1.9.2017–31.12.2018

Projektägare

Centret för livslångt lärande

Samarbetsparter

 • Pedersöre kommun
 • Nykarleby stad
 • Vörå kommun
 • Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  51 500 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  51 500 euro (100%)

  Projektbeskrivning:

  Österbottens språkstig är ett projekt som bland annat stöder de tre kommunerna i Österbotten (Pedersöre, Nykarleby och Vörå) som erhållit statens specialunderstöd för att tidigarelägga språkundervisningen i finska. Österbottens språkstig har som uppgift att stöda projektkommunerna i deras respektive projekt, samt föra samman dem för att de ska få utveckla, dela och sprida goda pedagogiska modeller, lösningar och resultat.

  Hemsidan för Österbottens språkstig hittas här.

  Centret för livslångt lärande (CLL) har en koordinerande roll i projektet. CLL koordinerar också den plattform som byggs upp inom projektet. Under läsåret genomför Pedersöre, Nykarleby och Vörå  kommunvisa projekt. Som slutprodukt strävar vi efter att skapa en gemensam österbottnisk språkstig, som skall stöda tidig språkundervisning.

  Österbottens språkstig förverkligas i fyra steg:

  1. Planering och uppstart
  2. Fortbildningsdel 1 – lokala fortbildningar
  3. Fortbildningsdel 2 – seminarium
  4. Avslutning och utvärdering

  Kontakta oss

  Camilla Forsberg

  Fortbildningschef 

  Centret för livslångt lärande