Skriv här det du söker efter!

O.LIKA – Styrka i mångfald

O.LIKA – Styrka i mångfald

Tid

1.1.2019–31.12.2020

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Samarbetsparter

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi (FPV)
 •  Projekt Stig in! Astu sisään! Come in!
 • Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen (specialunderstöd för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen)
 • Budget

  152 530 euro

  Projektets mål är att utveckla digitalt läromaterial kring temat kulturell mångfald och därmed bidra till elevernas ökade beredskap att möta och leva i kulturell mångfald. Läromaterialet ger lärarna och eleverna möjlighet att uppnå en gemensam ökad förståelse av mångfald samt höjd interkulturell kompetens. Läraren stöds att driva mångfaldsarbete i klassrummet som längre process såväl som kortare temahelheter, medan eleverna i åk 4-9 bland annat får stöd i och nycklar till att medvetandegöra, öppna upp och reflektera över sina egna attityder och värderingar.

  Vid projektets slut finns materialet tillgängligt på en öppen webbplats till lärarnas, elevernas samt övriga intressenters förfogande.

   

  Linda Ahlbäck

  Ahlbäck, Linda

  Utbildningsplanerare
  Pedagogik och lärarfortbildning, 
  Samverkan och hållbar utveckling
  Strandgatan 2, 65100 VASA
  +35850 383 3837
  linda.ahlback(a)abo.fi

  Tillbaka till projektsidan