Skriv här det du söker efter!

O.LIKA – Styrka i mångfald

Tid:

1.1.2019–31.12.2020

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen (specialunderstöd för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen)

Projektägare:

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Budget:

152 530 euro

Samarbetsparter:

  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi (FPV)
  •  Projekt Stig in! Astu sisään! Come in!

Projektets mål är att utveckla digitalt läromaterial kring temat kulturell mångfald och därmed bidra till elevernas ökade beredskap att möta och leva i kulturell mångfald. Läromaterialet ger lärarna och eleverna möjlighet att uppnå en gemensam ökad förståelse av mångfald samt höjd interkulturell kompetens. Läraren stöds att driva mångfaldsarbete i klassrummet som längre process såväl som kortare temahelheter, medan eleverna i åk 4-9 bland annat får stöd i och nycklar till att medvetandegöra, öppna upp och reflektera över sina egna attityder och värderingar.

Vid projektets slut finns materialet tillgängligt på en öppen webbplats till lärarnas, elevernas samt övriga intressenters förfogande.

 

Linda Ahlbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, 
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

Tillbaka till projektsidan