Skriv här det du söker efter!

POLKU – internationella studerande som resurs

POLKU – internationella studerande som resurs

Tid

1.6.2015–31.5.2018

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Brahea/Åbo universitet
 • Åbo yrkeshögskola
 • Åbo stad och Migrationsinstitutet i Finland
 • Samarbetsparter

 • TEK – Teknikens Akademikerförbund
 • Finansiär

 • Huvudfinansiär är Mellersta Finlands NTM-central och Europeiska socialfonden
 • delfinansiär är Svenska kulturfonden
 • Budget

  439 152 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  164 870 euro (38%)

  Syftet är att utveckla en gemensam servicestig för internationella studerande i Åbo, som stöder övergången från studier till arbetsliv och förbättrar studerandes integration i det finländska samhället. Projektet utvecklar vägledningsservice för internationella studerande, koordinerar serviceutbud mellan olika aktörer och informerar om utbudet av olika tjänster.

  Högskolorna i Åboregionen har ca 40 000 studerande, bland vilket det finns ca 4 000 utländska utbytesstuderande från 100 olika länder. Den här gruppen av studerande utgör en enorm potential i form av kreativt, mångvetenskapligt och internationellt kunnande, som kunde utnyttjas bättre för utvecklande av regionens näringsliv. En central utmaning är att företagen inte känner till de studerandes kompetens eller vilka möjligheter det finns för företagen att få tillgång till nytt kunnande. De utländska studerandes kompetens har inte produktifierats och marknadsförts till företagen i tillräckligt hög grad.

  De internationella studerande som kommer till Åboregionen för att studera vid högskolorna är en stor resurs för regionen, men deras kompetens utnyttjas bristfälligt. Idag önskar många utländska studerande stanna kvar i Finland efter examen och få ett arbete som motsvarar deras utbildning. För att bättre kunna åtgärda dessa behov och förena kunniga utländska studerande med tillväxtföretagen i regionen, har projektet som mål att ta fram en koordinerad, gemensam servicestig för internationella studerande i Åboregionen.

  I projektet satsar man på stöd åt internationella studerande i olika övergångsstadier med syfte att integrera dem i arbetslivet, samhället och till företagande i ett tidigt skede av deras vistelse i Finland. Projektet erbjuder de utländska studerande fördjupad information om det finländska samhället och arbetslivet och om hur man söker jobb i Finland.

  Projektet arrangerar mässor, workshops, kurser och utbildningar för internationella studerande. Även nätbaserade kurser i finska på grundläggande nivå erbjuds samt karriärvägledning över nätet. De utländska studerandes kontakter till finländskt arbetsliv förbättras genom arbetspraktik, projektarbete, mentorskapsprogram, ambassadörsutbildning och företagarrådgivning. Migrationsinstitutet kartlägger de studerandes mobilitet, sysselsättning och intresse att stanna kvar i Finland, samt faktorer som stöder de utländska studerandes etablering i Finland.

  Målgruppen för projektet är utländska högskolestuderande i Åboregionen, ca 1600 utländska examensstuderande per år. Samt regionens företag och näringsliv.

  Projektet delfinansieras med ESF-medel.

  Kontakt:

  Mona Riska

  Riska, Mona

  Fortbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   

   


  Tillbaka till projektsidan