Skriv här det du söker efter!

Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Tid:

1.8.2017–31.12.2022

Projektägare:

Åbo Akademi

Samarbetsparter:

  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)
  • Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB)
  • Björneborgs svenska samskola (BSS)

Finansiär:

Svenska Kulturfonden i Björneborg

Budget:

815 000 euro

 

Svenska Kulturfonden i Björneborg (Skib) och Åbo Akademi (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, FPV, Centret för livslångt lärande, CLL) har sedan 1.8.2017 ett projekt vid namn Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola, sedermera  kallat Case BSS. Ursprungligen skulle projektet fortgå till utgången av 2019 men under projektets gång identifierade man ett fortsatt behov för utvecklingsarbete och projekttiden förlängdes till 31.12 2022 och är nu avslutat. Projektet  har bestått av fyra delar (A-D) med var sin ansvarsperson från ÅA.

Ansvarsfördelningen mellan ÅA-forskarna är enligt följande: Direktör Torbjörn Sandén ansvarar för (A) utveckling av ledningsfunktionen. Professor Ann-Katrin Svensson ansvarar för (B) utveckling av småbarnspedagogiken. Specialforskare Liselott Forsman ansvarar för (C) utvecklande språk och kunskapsutvecklande arbetsmetoder inom grundläggande utbildning. Professor Ria Heilä-Ylikallio ansvarar för (D) utvecklandet av gymnasiekulturen genom kollaborativa och konstnärliga processer.

Mer information om de olika delarna hittas här.

Struktur och upplägg för hur BSS-projekthelheten är arrangerad.

 

Torbjörn Sandén

Ria Heilä-Ylikallio

Sigrid Ducander

 

Uppdaterad 21.4.2023