Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet som ledord #denbästaskolan

Tid:

1.3.2019–31.5.2020

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen

Projektägare:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Budget:

250 100 euro

Övriga projektparter:

  • Nykarleby (omfattar Jakobstad +Larsmo +Kronoby och Pedersöre)
  • Korsholms kommun med huvudansvar för verksamheten i Vasaregionen (omfattar Vörå +Vasa +Vasa övningsskola +Malax +Korsnäs +Närpes och Kristinestad
  • CLL sammanför aktörerna i de två delprojekten

Målsättningen i projektet är att införa ett socialpedagogiskt tänk på alla nivåer inom utbildningssystemet med hållbarhet som ledord. Projektet syftar till att vi i regionen har välmående barn och unga, en jämlik grundskola och ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer. Inom projektet utvecklas nya pedagogiska angreppssätt med fokus på välmående, delaktighet och ledarskap.

Materialet och resultatet kommer att spridas på den gemensamma plattformen www.denbastaskolan.fi och inspirerande insatser och idéer sprids i sociala medier med hashtaggen #denbästaskolan.

Hållbarhet som ledord logo

 

Kontakta oss

Eva Åstrand

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

eva.astrand@abo.fi

Tfn +358 504761124