Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet som ledord #denbästaskolan

Hållbarhet som ledord #denbästaskolan

Tid

1.3.2019–31.5.2020

Projektägare

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Övriga projektparter

 • Nykarleby (omfattar Jakobstad +Larsmo +Kronoby och Pedersöre)
 • Korsholms kommun med huvudansvar för verksamheten i Vasaregionen (omfattar Vörå +Vasa +Vasa övningsskola +Malax +Korsnäs +Närpes och Kristinestad
 • CLL sammanför aktörerna i de två delprojekten
 • Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  250 100 euro

  Målsättningen i projektet är att införa ett socialpedagogiskt tänk på alla nivåer inom utbildningssystemet med hållbarhet som ledord. Projektet syftar till att vi i regionen har välmående barn och unga, en jämlik grundskola och ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer. Inom projektet utvecklas nya pedagogiska angreppssätt med fokus på välmående, delaktighet och ledarskap.

  Materialet och resultatet kommer att spridas på den gemensamma plattformen www.denbastaskolan.fi och inspirerande insatser och idéer sprids i sociala medier med hashtaggen #denbästaskolan.

  Hållbarhet som ledord logo

   

  Kontakta oss

  Eva Åstrand

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande