Skriv här det du söker efter!

Biblioteksfortbildning 2023–2024

Biblioteksfortbildning 2023–2024

I april 2023 startar en ettårig fortbildning för bibliotekspersonal. Fortbildningen går under namnet Tillsammans kan vi! Anmälan öppnar fredagen den 13 januari 2023.

Dekorativ bild.

 

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

  • Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.
  • Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.
  • Programmet erbjuder deltagarna ett modernt fortbildningsforum för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte samt nya arbetssätt att utveckla sin personliga och professionella kompetens.

 

Tillsammans kan vi! Programöversikt 2023–2024

Torsdag 20 april 2023, kl. 11–12: Deltagargruppen möts online för gemensam inledning av programmet.

Startwebbinarium fredag 21 april 2023, kl. 9–12 med utbildare och samhällsdebattör Jens Berg som inspiratör:
De stora trenderna som formar vårt samhälle: Hur påverkar de biblioteken?

Andra datum att redan skriva i kalendern: 17.5, kl. 9–12 samt 8.6, kl. 9–12.

 

Fortbildningen är indelad i följande fyra temahelheter:

Temahelhet 1: Biblioteket som samhällsaktör

Bibliotekens roll och betydelse för alla kund- och åldersgrupper. Kommunikation och mediekompetens. Hållbarhet och bibliotek. Samverkan med undervisnings- och kultursektorn samt andra aktörer.

Temahelhet 2: Bemötande, kundservice och digitalisering

Ökad förståelse och bemötande av olika kund- och åldersgrupper. Jämlikhet och tillgänglighet. Digitalisering och medborgarfärdigheter.

Temahelhet 3: Personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande

Positiv kommunikation och samverkan inom arbetsgemenskapen. Medarbetarkompetens och kollegialt lärande. Ledarskap och medarbetarskap. Informationsledning.

Temahelhet 4: Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen

Säkerhet och trygghet. Självledarskap och stresshantering. Hållbarhet och balans i (arbets)livet. Kognitiv ergonomi och hjärnvänliga arbetssätt.

 

Varje temahelhet innehåller 1–3 halvdagsträffar dagtid. Fortbildningen sker på distans, eventuella fysiska träffar diskuteras under fortbildningens gång. Fortbildningsprogrammet omfattar webbinarier/seminarier och distansstudier i form av till exempel gruppdiskussioner, valbara litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter utgående från det egna biblioteket (allmänna, skol-, special- eller vetenskapliga bibliotek) och den egna yrkesrollen.

 

Anmälan

Fortbildningen finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är avgiftsfri för deltagarna. Eventuellt behov av kost och logi betalar var och en själv.

Fortbildningen är öppen för bibliotekspersonal. Deltagarantalet är begränsat, deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan öppnade 13.1.2023 och har nu stängts.

 

Kontakt

Arrangör är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). För mera information, kontakta utbildningsplanerarna:

Nancy Pettersson

 

Nancy Pettersson
Tel. +358 46 920 2341
E-post: nancy.pettersson@abo.fi

Kristina Westerén

 

Kristina Westerén
+358 46 920 2521
kristina.westeren@abo.fi

 

 

Logon för finansiärerna för biblioteksfortbildningen.

Uppdaterad 25.4.2023