Skriv här det du söker efter!

TESSU2

TESSU2

Tid

1.4.2019–31.3.2022

Projektägare

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Övriga projektparter

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi (svensk handledning)
 • Samarbetsparter

 • KOHTAAMO (ESF)
 • OSMO2 (ESF
 • URAA! (ESF
 • ONNI
 • Kompetenscenter Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
 • Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus
 • Finansiär

 • Projektet finansieras med medel ur Osuva ohjaus – helheten vilken är en del av undervisnings- och kulturministeriets nationella ESF åtgärdshelhet Relevant kunnande.
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  1 090 433 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  210 504 euro (19%)

  Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna

  Navigatorn är en lättillgänglig servicepunkt för unga under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller arbete, utbildning, livskompetens och välbefinnande. I Finland finns över 70 Navigatorer, där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder mångprofessionell service. Projektet TESSU2 stöder utvecklingen av Navigatorernas serviceförmåga genom att erbjuda handledningsprocesser som hjälper Navigatorerna att utveckla sin verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en inbyggd del av Navigatorernas verksamhetskultur. På så sätt arbetar Navigatorpersonalen genuint som interprofessionella, självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens för att kunna ge bättre service. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

  Projektets hemsida hittas här: TESSU2 | JAMK University of Applied Sciences – JAMK

  Publikationen Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt är en av slutprodukterna i TESSU2 projektet. I publikationen presenteras utvecklingen av Navigatorns sektorövergripande arbete samt projektverksamheten utifrån handledare, Navigatorns aktörer, samarbetspartner, styrgrupp och ministerier.  Här kan du läsa slutpublikationen. 

  Kunskap som beskriver sektorövergripande samarbets- och handledningskompetens samt produkter, metoder och praxis, finns tillgängliga här. 

  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande

  Cilla Nyman

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida