Skriv här det du söker efter!

PATU – Bra, bättre, produktiv!

PATU – Bra, bättre, produktiv!

Tid

1.10.2018–31.3.2021

Projektägare

Turku AMK

Övriga projektparter

 • Turun Ylioisto/Brahea-keskus
 • Åbo Akademi/CLL
 • Samarbetsparter

 • Veritas Ab
 • Finansiär

 • Mellersta Finlands ELY-central
 • Europeiska socialfonden
 • Budget

  490 358 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  150 000 euro (31%)

  PATU – Bra, bättre, produktiv! Genom arbetsvälmående och utvecklande av arbetsgemenskapen mot en bättre produktivitet.

  Projektet utvecklar och testar nya metoder, med vilka 55+ anställdas arbetsvälmående kan förbättras och arbetskarriärer kan förlängas. Därutöver är målsättningen att utveckla metoder som stöder generationsskifte och ägarbyte i företag.

  Många äldre (55+) arbetstagare kan uppleva arbetslivets ständiga förändringar som utmanande och belastande. Det egna kunnandet borde ständigt uppdateras och arbetsbelastningen varierar. Av arbetstagaren förväntas en ökad förmåga till flexibilitet och anpassning. Ifall vardagen inte är i balans, tär förändringarna på det egna orkandet.

  Bra, bättre, produktivt!-expertnätverket erbjuder sina sakkunnigtjänster åt företag. Tjänsterna skräddarsys och dimensioneras enligt det medverkande företagets behov.

   

  Vi erbjuder företag:

  • Handledning och stöd för generationsskifte och ägarbyte
  • Ålderledarskap och ledarskapsfärdigheter
  • Nya verktyg för att öka engagemanget bland medarbetarna
  • Nya metoder att föra utvecklingssamtal
  • Lösningar för mer flexibla arbetssätt och -metoder
  • Mätning av arbetstagarnas belastning och återhämtningsförmåga
  • Konkreta exempel och lösningar från andra företag

  Servicen förverkligas med EU-finansiering och erbjuds åren 2018–2020 åt ett begränsat antal organisationer och företag i Åboregionen.

  Kontakt:

  Mona Riska

  Riska, Mona

  Utbildningschef
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   

   


  Tillbaka till projektsidan