Skriv här det du söker efter!

Stjärnklart

Stjärnklart

Time:

1.1.2019–30.6.2020

Coordinator/main contractor:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Project partners/subcontractors:

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
 • Financiers:

 • Utbildningsstyrelsen (Statens specialunderstöd för att stödja barns socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken)
 • Budget:

  133 500 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  133 500 euro (100%)

  Fortbildningsprojektet Stjärnklart fokuserar på barns känslomässiga och sociala utveckling och riktar sig till personal inom småbarnspedagogik.

  Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) utvecklar tillsammans en webbutbildning som vill ge arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogik fördjupade kunskaper och färdigheter att stöda barns känslomässiga och sociala utveckling. Fortbildningsprogrammet har kollegialt lärande som övergripande metod och ett av målen med projektet är att utvärdera kollegialt lärande som fortbildningsmodell inom småbarnspedagogik. Ytterligare ett mål med projektet berör verksamhetskulturen vid de deltagande daghemmen och hur fortbildning kring barns känslomässiga och sociala utveckling påverkar verksamhetskulturen över tid.

  Till fortbildningsprojektet Stjärnklart hör även ett forskningsprojekt som administreras av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.  Forskningsprojektet undersöker stödjande insatser för barns känslomässiga och sociala utveckling.

  Här hittar du sidan för själva fortbildningen.

  Kontakta oss

  Siv Lundström

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande