Skriv här det du söker efter!

OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

Time:

1.8.2016–28.2.2019

Coordinator/main contractor:

Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu

Project partners/subcontractors:

 • Hamk Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi
 • Diakonia ammattikorkeakoulu
 • Other partners:

 • TESSU – tehdään yhdessä ohjausta
 • Financiers:

 • European Social Fund
 • The OSMO project is financed by the Training Guarantee fund
 • which is part of the Ministry of Education and Cultures national Osuvaa osaamista (= Relevant knowledge) ESF action programme
 • Budget:

  130 405 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  43 118 euro (33%)

  osmo projekt logo

  OSMO-projektets syfte är att utveckla Navigatorpersonal inom mångkulturellt kunnande och handledning. Skolning, sparring, handledning.

  Som en del av att förverkliga ungdomsgarantin byggs en servicemodell för lågtröskelservice riktad till ungdomar, Navigatorer, upp i Finland. Navigatorn är en servicepunkt som erbjuder ungdomar under 30 år personlig handledning och rådgivning, stöd i livskompetens, yrkesvägledning, utvecklande av sociala färdigheter samt stöd för utbildning och sysselsättning. Navigatorn har även unga med invandrarbakgrund bland sina kunder och i framtiden kommer denna kundgrupp att växa även på de orter där invandringen varit liten.

  OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna stärker de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna kunder med invandrarbakgrund. Detta sker genom att utveckla personalen vid Navigatorerna samt deras kringorganisationer i mångkulturellt kunnande behovs- och kundorienterat. Skolningar och handledningar ordnas i tätt samarbete med TESSU – Handledning tillsammans projektet. Därutöver sammanställs inom projektet en mångkulturell verktygsback för handledning, som blir i Navigatorernas bruk även efter att projektet avslutats. Verktygsbacken består av stödmaterial för personal som arbetar med mångkulturell handledning.


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande