Skriv här det du söker efter!

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG

Tid

1.1.2019–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tammerfors universitet/Johtamisen ja talouden tiedekunta
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Finansiär

 • Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden
 • Budget

  1 123 864 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  338 466 euro (30%)

  Att säkra en kvalitativ god äldreomsorg är den mest aktuella utmaningen för social- och hälsovårdssektorn. Vårdpersonalen möter i sitt arbete stora utmaningar och arbetet ställer höga krav på personalen ork och kunnande. Personalens arbetsvälmående är därför i riskzonen. Samtidigt är vårdpersonalens välmående och förändringsberedskap en grundförutsättning för att säkra den åldrande befolkningens behov av god och trygg vård.

  Expertnätverket HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG erbjuder stöd för utvecklande av välmående i arbetet och ökad förändringsberedskap för personalen inom äldreomsorgen. Det tvåspråkiga projektet riktar sig till äldreomsorgsenheter i Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

  Projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG erbjuder sitt expertnätverk till de arbetsgemenskaper inom äldreomsorgen som vill ha stöd i att:

  • förbättra välmående i arbetet på den egna enheten med hjälp av nya metoder
  • förbättra personalens förmåga att bemästra dagens (förändrings)utmaningar
  • utveckla arbetsprocesser med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder
  • utveckla ett ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående

  Projektets webbplats abo.fi/hyvinvoivahoiva.

  Kontakt:

  Riska, Mona

  Utbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi
  HVH_logosamling_sve


  Tillbaka till projektsidan