Skriv här det du söker efter!

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG

Tid:

1.1.2019–31.12.2022

Finansiär:

  • Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden

Projektägare:

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Budget:

975 259 euro

Övriga projektparter:

  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Tammerfors universitet/Johtamisen ja talouden tiedekunta
  • Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademis del av budgeten:

299 886 euro (31%)

Att säkra en kvalitativ god äldreomsorg är den mest aktuella utmaningen för social- och hälsovårdssektorn. Vårdpersonalen möter i sitt arbete stora utmaningar och arbetet ställer höga krav på personalen ork och kunnande. Personalens arbetsvälmående är därför i riskzonen. Samtidigt är vårdpersonalens välmående och förändringsberedskap en grundförutsättning för att säkra den åldrande befolkningens behov av god och trygg vård.

Expertnätverket HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG erbjuder stöd för utvecklande av välmående i arbetet och ökad förändringsberedskap för personalen inom äldreomsorgen. Det tvåspråkiga projektet riktar sig till äldreomsorgsenheter i Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

Projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG erbjuder sitt expertnätverk till de arbetsgemenskaper inom äldreomsorgen som vill ha stöd i att:

  • förbättra välmående i arbetet på den egna enheten med hjälp av nya metoder
  • förbättra personalens förmåga att bemästra dagens (förändrings)utmaningar
  • utveckla arbetsprocesser med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder
  • utveckla ett ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående

Kontakt:

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

HVH_logosamling_sve


Tillbaka till projektsidan