Bothnia Learning Hub

BLH

Tid:

1.9.2017–31.12.2019

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

400 000 euro

Övriga projektparter:

  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun
  • Experience Lab
  • Vasa övningsskola

Åbo Akademis del av budgeten:

400 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Centret för Livslångt Lärande

Logo för Bothnia Learning Hub

Projektbeskrivning: Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Bothnia Learning Hubs hemsida hittar du här.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.