Skriv här det du söker efter!

Vägledare i samverkan

Vägledare i samverkan

Tid

1.9.2016–31.8.2018

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande och Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet.

Övriga projektparter

 • Vägledningscentrum
 • Göteborgs stad (SE)
 • Karriereveiledning
 • Østfold fylkeskommune (NO)
 • Ålands landskapsregering (AX)
 • Finansiär

 • Nordplus Horizontal
 • Budget

  100 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  30 011 euro (30%)

  Projektet har som övergripande mål att utveckla och stöda vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande. Projektets målgrupp är vägledare, som erbjuder vägledningstjänster inom alla utbildningsstadier och vägledningssektorer.

  Projektbeskrivning
  Inom den livslånga vägledningen inriktas fokus numera på att utveckla individens karriärkompetenser eller med andra ord att se vägledningen som en lärande process där vägledarrollen är inriktad på att hjälpa unga och vuxna att göra val gällande sin personliga utveckling, utbildning och karriär. I de nordiska länderna har man olika varianter för vägledningen genom olika faser i livet och här finns potential för att lära av varandra. Projektet vill ta vara på denna potential och stöda vägledarnas kompetensutveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

  Projektet arrangerar fyra seminarier i varje deltagarland kring teman: framtida kompetensbehoven på arbetsmarknaden, samarbete mellan utbildning, vägledning och närings- och arbetsliv och digitaliserade vägledningstjänster. Seminarierna genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och workshoppar. I samband med seminarierna ordnas även möjlighet till besök i vägledningscenter och andra organisationer där vägledning ges. Under seminarierna och studiebesöken kommer exempel på nätbaserad vägledning och användning av sociala och digitala media i vägledningstjänster att presenteras. CLL ansvarar i samarbete med Regionförvaltningsverket för projektets genomförande, ledning och administration. Deltagarna i det åboländska LIV-nätverket är målgruppen för projektets seminarier och resor.

  Artikel: Inspirerende møter med nordiske kolleger (på norska)

  Kontakt:

  Mona Riska
  Mona Riska

  Riska, Mona

  Fortbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan