Skriv här det du söker efter!

Hållbar kommunikation

Hållbar kommunikation

Tid:

1.1.2020–31.5.2022

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen

Projektägare:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Budget:

344 445 euro

Övriga projektparter:

  • Larsmo (omfattar Pedersöre + Nykarleby + Jakobstad + Kronoby och Karleby)
  • Korsholms kommun med huvudansvar för verksamheten i Vasaregionen (omfattar Vörå +Vasa +Vasa övningsskola +Malax +Korsnäs +Närpes och Kristinestad

Målgrupp: Beslutsfattare, media, vårdnadshavare, rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning. 

 

 

Gemensam styrgrupp för projektet:

Carola Holm-Palonen, Denice Vesterback, Camilla Forsberg, Eva Åstrand, Ulrica Taylor, Kiti Lindén, Evelina Lindahl och Jenny Teir

Kontakta oss

Eva Åstrand

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

eva.astrand@abo.fi

Tfn +358 504761124