Skriv här det du söker efter!

Baltic Science Network

Baltic Science Network

Tid

1.3.2016–28.2.2019

Projektägare

Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Science Research and Equalities (Germany)

Övriga projektparter

 • Danish Agency for Science and Higher Education of Denmark
 • Ministry of Education and Research of Estonia
 • University of Turku (Finland)
 • Åbo Akademi University/BUP (Finland)
 • Ministry of Social Affairs – Health – Science and Equality/Land of Schleswig-Holstein (Germany)
 • Ministry of Education and Science of Latvia
 • Ministry of Education and Science of Lithuania
 • Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre/MOSTA (Lithuania)
 • University of Gdansk (Poland)
 • Swedish Research Council
 • Council of the Baltic Sea States (CBSS) Secretariat
 • Samarbetsparter

 • Ministry of Education and Culture of Finland
 • Free and Hanseatic City of Hamburg/Senate Chancellery (Germany)
 • Ministry of Education – Science and Culture of the Land Mecklenburg-Vorpommern (Germany)
 • The Royal Norwegian Ministry of Education and Research
 • Ministry of Science and Higher Education of Poland
 • St. Petersburg State University of Economics/UNECON (Russia)
 • Baltic Sea Region University Network – BSRUN
 • BONUS – Baltic Organisations´ Network for Funding Science EEIG
 • Nordic Council of Ministers (NCM) – NordForsk
 • STRING – political cross border partnership between Hamburg; Schleswig-Holstein; Zealand; Copenhagen; Skåne
 • Finansiär

 • Interreg Baltic Sea Region
 • Budget

  2 994 500 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  195 000 euro (7%)

  BalticScienceNetwork_RGB_logoBaltic Science Network (BSN) projektet strävar efter att förse vetenskap- och undervisningsministerier i Östersjöområdets länder en övergripande koordineringsram för att utveckling och implementering av vetenskapspolicy i makroregionalt perspektiv och säkra bättre representation av makroregionala intressen på EU-nivå.

  BSN-projektet strävar också till att utveckla och implementera transnationella strategier, drivfjädrar och program att stöda högre utbildning, forskning och innovation och utveckla forsknings-och innovations excellens. BSN partnerskap är nära länkat till EUs Östersjöstrategi och projektet är flaggskeppsprojekt inom Policyområdet utbildning, forskning och sysselsättning.

  Projektparterna är i huvudsak vetenskaps- och undervisningsministerier. Åbo Akademi representerar universiteten via the Baltic University Programme (BUP).

  Huvudsakliga resultat från projektet:

  • Grundandet av Baltic Science Network
  • Gemensam presentation av makroregionala intressen på EU-nivå och policyrekommendationer
  • Gemensamma transnationella strategier för specifika områden av vetenskaplig excellens
  • Drivfjädrar/finansierings scheman för befrämjandet av transnationell forskning och innovation inom Östersjöområdet
  • Åtgärder för bättre transnational utnyttjande av existerande/planerad forsknings-och innovations infrastruktur
  • Strukturerade mobilitetsverktyg och finansieringsinstrument för mobilitet
  • Koncept och rekommendationer för utvidgat deltagande
  • Erfarenheter av implementering av transnationellt vetenskapspolicysamarbete

  Kontakt

  http://www.baltic-science.org/old/

  #BalticScienceNetwork

  Paula Lindroos
  Paula Lindroos

  Lindroos, Paula

  FD, BUP nationell centerdirektör (till 2018)
  Fabriksgatan 2, FI-20500 Åbo / Turku, Finland
  mobil: +358 (0)40 759 9507
  paula.lindroos(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan