Skriv här det du söker efter!

Verme²

Verme²

Tid:

1.8.2017–31.12.2019

Finansiär:

 • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Jyväskylän yliopisto

Budget:

1 100 000 euro

Övriga projektparter:

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Åbo Akademis del av budgeten:

77 959 euro (7%)

Samarbetsparter:

 • Åbo Akademi
 • genomförs av CLL

Verme2 Logo

Verme² är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildninsinsitutioner i Finland och inkluderar både universitet som utbildar lärare och yrkeshögskolor som utbildar yrkeslärare. Det övergripande syftet med Verme är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning och yrkesliv, i form av en fortlöpande helhet, som stöder lärares livslånga professionella utveckling.  Mer specifikt är syftet att stöda nya lärare i induktionfasen dvs. vid övergången från lärarutbildning till arbetsliv.

Här hittar du projektets fortbildningssida.

Kontakta oss

Camilla Forsberg

Fortbildningschef 

Centret för livslångt lärande

camilla.forsberg@abo.fi

Tfn +358 504115745