Skriv här det du söker efter!

Verme²

Verme²

Tid

1.8.2017–31.12.2019

Projektägare

Jyväskylän yliopisto

Övriga projektparter

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • genomförs av CLL
 • Finansiär

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  1 100 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  77 959 euro (7%)

  Verme2 Logo

  Verme² är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildninsinsitutioner i Finland och inkluderar både universitet som utbildar lärare och yrkeshögskolor som utbildar yrkeslärare. Det övergripande syftet med Verme är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning och yrkesliv, i form av en fortlöpande helhet, som stöder lärares livslånga professionella utveckling.  Mer specifikt är syftet att stöda nya lärare i induktionfasen dvs. vid övergången från lärarutbildning till arbetsliv.

  Här hittar du projektets fortbildningssida.

  Kontakta oss

  Camilla Forsberg

  Fortbildningschef 

  Centret för livslångt lärande