Skriv här det du söker efter!

Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse”

Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse”

Tid

1.8.2019–31.7.2021

Projektägare

Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Science, Research and Equalities

Övriga projektparter

 • Finland: University of Turku Åbo Akademi University
 • Estland: Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia
 • Lettland: Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia
 • Litauen: Ministry of Education Science and Sport of the Republic of Lithuania The State Studies Foundation
 • Polen: University of Gdansk
 • Ryssland: St. Petersburg State University of Economics (UNECON)
 • Sverige: The International Permanent Secretariat of the Council of the Baltic Sea States (CBSS)
 • Tyskland: Free and Hanseatic City of Hamburg Ministry of Science Research and Equalities
 • German Academic Exchange Service (DAAD)
 • Samarbetsparter

 • NordForsk
 • Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
 • BONUS (Baltic Organisations’ Network for Funding Science EEIG)
 • Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
 • Ministry of Education Science and Cultur of the Land Mecklenburg- Hither Pomerania
 • Ministry of Education Science and Cultural Affairs Land of Schleswig- Holstein
 • Swedish Research Council
 • Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA) Lithuania
 • Region Skåne
 • DESY (German Electron- Synchrotron A Research Centre of the Helmholtz Association)
 • European X-RayFree-Electron Laser Facility(European XFEL)
 • MAX IV Laboratory
 • Archimedes Foundation
 • Estonian Research Council
 • Finansiär

 • Interreg Baltic Sea Region
 • Budget

  999 525 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  69 850 euro (7%)

  Projektets allmänna syfte är att i Östersjöregionen befrämja utnyttjande av forskningslaboratorier och apparatur vid universitet och forskningsinstitut, mobilitet av unga forskare speciellt, integrera Östersjöregionens intresse i nationella och EU:s policy. Projektet bygger på resultat från BSN-projektet (Baltic Science Network, mars 2016–februari 2019), pilotering av mobilitetsverktyg (BSR-RIMP) där doktorander handleder besökande studerande (prel 1–3 mån). BSN-projektet visade att forskningslaborationer kunde utnyttjas bättre inom Östersjöregionen; i fortsättningsprojektet implementeras och testas stödaktion för utnyttjande av stora och medelstora forskningslaboratorier. Östersjöområdets betydelse som kvalitativt forskningsområde poängteras vidare i policysammanhang på olika nivåer (nationella/lokala myndigheter och forskningsfinansiärer, EU/Horizon2020)

  Åbo Akademi (WP 3):  Evaluering av implementering och testning av mobilitetsverktyget BARI

  http://www.baltic-science.org/

  Kontakt:

  Sinikka Suomalainen

  Suomalainen, Sinikka

  Utbildningsplanerare
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4870
  sinikka.suomalainen(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan