Skriv här det du söker efter!

Internet of Things (IoT) i Energisystem

Tid:

1.1.2017–30.6.2019

Finansiär:

 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
 • Högskolestiftelsen i Österbotten

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

198 226 euro

Övriga projektparter:

 • Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademis del av budgeten:

126 266 euro (64%)

Samarbetsparter:

 • Energiteknik och Informationsteknologi vid FNT
 • Mediacity
 • FPV
 • Österbottens förbund

Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras. Till projektets aktiviteter hör att:

 • utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg
  har en central roll
 • stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet
 • höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag

Kontakta oss

Margareta Björklund-Sänkiaho

Professor 

i energiteknik

Laboratoriet för energiteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi

Tfn +358 505421079