Skriv här det du söker efter!

Internet of Things (IoT) i Energisystem

Internet of Things (IoT) i Energisystem

Tid

1.1.2017–30.6.2019

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Samarbetsparter

 • Energiteknik och Informationsteknologi vid FNT
 • Mediacity
 • FPV
 • Österbottens förbund
 • Finansiär

 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Budget

  198 226 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  126 266 euro (64%)

  Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras. Till projektets aktiviteter hör att:

  • utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg
   har en central roll
  • stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet
  • höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag

  Kontakta oss

  Margareta Björklund-Sänkiaho

  Professor 

  i energiteknik

  Laboratoriet för energiteknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik