Skriv här det du söker efter!

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Tid

1.3.2024–30.11.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Finansiär

 • Närings-
 • trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
 • Budget

  846 282 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  279 463 euro (33%)

  I projektet Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning – stärks och utvidgas samarbetet mellan utbildningsaktörer och Navigatorer. Pro- jektet utvecklar nya gemensamma verksamhetsmodeller för att nå särskilt välkomna grupper samt stöda unga vuxnas övergångar, deltagande och engagemang i utbildning.

  EU-finansieringen möjliggör ett nytt slags utvecklingssamarbete mellan Navigatorer, läroanstalter och högskolor, för att hitta lösningar till utmaningar kring unga vuxnas deltagande i utbildning. Som resultat förväntas verksamhetsmodeller som kommer till nytta i det nationella utvecklingsarbetet inom kontinuerligt lärande.

  Projektet samarbetar nära med JOPPI – ESF+ samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland och med UF-centrets sektorsövergripande samservice-team.

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Linda Ahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Cilla Nyman

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal