Skriv här det du söker efter!

Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde

Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde

Tid

1.1.2018–31.12.2019

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Skärgårdshavets biosfärområde
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Nagu Korpo och Houtskärs sparbanksstiftelser
 • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
 • Budget

  15 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  15 000 euro (100%)

  Lokala aktörer lär sig dra nytta av att känna Skärgårdshavets biosfärområde bättre

  Skärgårdshavets biosfärområde är ett av två biosfärområden i Finland. I hela världen finns det 669 biosfärområden i 120 länder.

  Aktörerna bakom Skärgårdshavets biosfärområde jobbar kontinuerligt för att göra biosfärområdet synligt och mera känt bland allmänheten. Biosfärområdet jobbar för ett hållbart samhälle. Huvudmålet är att hitta hållbara sätt att bo och verka i skärgården och på så sätt främja en positiv skärgårdsutveckling och ett renare hav.

  Detta projekt erbjuder möjligheten för olika lokala aktörer att bli ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde. Från vintern 2018 till våren 2019 ordnas en utbildning med fem träffar där deltagarna bland annat lär sig om biosfärområdet, hållbarhet, det unika Skärgårdshavet och storytelling.

  Utbildningen till biosfärambassadör riktar sig till lokala företagare, guider, föreningsaktiva eller andra intresserade. Tanken är att genom att lära sig mera om biosfärområdet får verktyg som också kan vara till nytta i den egna verksamheten. Till exempel inom turistnäringen kan man möta utländska turister som känner till begreppet biosfärområde, men inte vet att de befinner sig i ett då de besöker Åbolands skärgård.

  Skärgårdshavets biosfärområde är en del av det internationella programmet Människan och biosfären (MAB). Programmet startades på 1970-talet av UNESCO, Förenta Nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur. Programmets mål är att globalt förbättra relationen mellan människa och miljö och dess viktigaste verktyg är att inrätta biosfärområden. Skärgårdshavets biosfärområde inrättades år 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och de åboländska skärgårdsområden som tillhör Pargas stad och Kimitoöns kommun.

  Biosfärambassadör flyer

  Kontakt:

  Cecilia Lundberg
  Cecilia Lundberg

  Lundberg, Cecilia

  FD, utbildningsplanerare
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4950
  cecilia.lundberg(a)abo.fi

  Tillbaka till projektsidan