Skriv här det du söker efter!

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning

Tid

1.1.2017–31.12.2018

Projektägare

Åbo Akademi, Energitekniken vid fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och Centret för livslångt lärande

Samarbetsparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Vasa universitet
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Budget

  20 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  20 000 euro (100%)

  Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

  Nya former av gasrelaterad teknologi håller på att snabbt tas i användning regionalt och inom området gasekonomi offereras bl.a. gas- och dualbränslemotorer, reglerkraftverk samt LNG-terminaler och transportlösningar. Många både mindre och större företag i regionen fungerar i underleverantörsnätverk eller som samarbetspartners inom gasrelaterade projekt. Projektets syfte är att tillsammans med industrin och regionens högskolor kartlägga behovet av att utveckla ny gaskompetens och förstärka och förnya utbildningsutbudet relaterat till gasbranschen.


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Margareta Björklund-Sänkiaho

  Professor 

  i energiteknik

  Laboratoriet för energiteknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande