Skriv här det du söker efter!

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning

Tid:

1.1.2017–31.12.2018

Finansiär:

  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Projektägare:

Åbo Akademi, Energitekniken vid fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och Centret för livslångt lärande

Budget:

20 000 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

20 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Yrkeshögskolan Novia
  • Vasa universitet

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

Nya former av gasrelaterad teknologi håller på att snabbt tas i användning regionalt och inom området gasekonomi offereras bl.a. gas- och dualbränslemotorer, reglerkraftverk samt LNG-terminaler och transportlösningar. Många både mindre och större företag i regionen fungerar i underleverantörsnätverk eller som samarbetspartners inom gasrelaterade projekt. Projektets syfte är att tillsammans med industrin och regionens högskolor kartlägga behovet av att utveckla ny gaskompetens och förstärka och förnya utbildningsutbudet relaterat till gasbranschen.


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Margareta Björklund-Sänkiaho

Professor 

i energiteknik

Laboratoriet för energiteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi

Tfn +358 505421079

Satu Laitila

Planerare 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968