Skriv här det du söker efter!

Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media

Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media

Tid

1.9.2016–28.2.2019

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • European University of Cyprus (CY)
 • Aarhus University/Centre for teaching development and digital media (DK)
 • University of Tartu/Lifelong Learning Centre (EE)
 • University of Coimbra (PT)
 • Finansiär

 • CIMO/Utbildningsstyrelsen
 • Erasmus+ Strategic Partnership
 • Budget

  247 545 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  73 000 euro (29%)

  Projektet utvecklar en fortbildningskurs för lärare som beaktar praktiska lösningar, pedagogiska tillämpningar och erbjuder konkreta verktyg åt lärarna att införa digitala inslag i den egna undervisningen. Syftet med fortbildningskursen är att lära ut användningen av digitala media på ett lekfullt sätt, att erbjuda positiva erfarenheter av användning av digitala media och sänka tröskeln för lärarna att utnyttja digitala media i den egna undervisningen.

  Målsättningen för projektet är att öka användningen av digitala media i vuxenutbildningen och att utveckla lärarnas digitala kompetenser genom att erbjuda nya fortbildningskurser på nätet. Projektet tar fram nya materialpaket kring användning av digitala metoder i undervisningen. Målsättningen är att förse lärarna med nya verktyg och konkret hjälp och förbättra inlärningen genom att integrera digitala media i undervisningen. Det material som utvecklas ska kunna tillämpas oberoende av ICT-teknik, -miljöer eller -utrustning. Principen för projektet är BYOD (Bring your own device). De pedagogiska aspekterna på användning av digitala media i undervisning beaktas. Det långsiktiga målet är att minska på det digitala gapet mellan lärare och studerande och förbättra kvaliteten och tillgången till vuxenutbildning. Slutresultatet är en ny internationell lärarfortbildningskurs på engelska i form av en MOOC. För ändamålet används Århus universitets open online course platform.

  Projektets hemsida: https://sites.google.com/view/playlearndigimedia/home

  Kontakt:

  Mona Riska
  Mona Riska

  Riska, Mona

  Fortbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan